Main content

Inhoud

Bijna een houdverbod - nu nog toepassen!

Nieuws: 17 mei 2023
Slacht

Dinsdag 16 mei 2023 was het dan zover. De rechter kan ernstige dierenmishandelaars een levenslang verbod op het houden van dieren geven. De wet geldt voor particulieren en professionele houders van dieren. De wet moet nu nog door de eerste Kamer geloodst worden.

Begin 2020 luidde Animal Rights nog de noodklok over het uitblijven van het houdverbod..

Getreuzel van de minister

Animal Rights was het getreuzel van het kabinet met het houdverbod voor dierenmishandelaars zat. “Diverse gevallen van dierenverwaarlozing die afgelopen maand in het nieuws kwamen, schreeuwen om spoed,” zegt Animal Rights campagneleider Erwin Vermeulen. "WIj hebben het vermoeden dat de minister bewust het wetsvoorstel vertraagt, dit lijkt ons een typisch geval van druk uit de betreffende sector".

In reactie op Animal Rights zei een woordvoerder van toenmalig minister van LNV, Schouten, tegen Zembla: "Wij willen ontkrachten dat de minister het wetsvoorstel bewust vertraagt. Wij herkennen er ons niet in dat druk vanuit de sector invloed zou kunnen hebben op het wetsvoorstel."

Tijdlijn

De wet werd al in de zomer van 2017 door toenmalig minister van Justitie en Veiligheid Blok aangekondigd. De rechter zou de mogelijkheid krijgen een houdverbod als zelfstandige maatregel op te leggen voor een periode van maximaal 5 jaar. Daarbij hoorde dan ook een locatieverbod, voor het geval de veroordeelde geen eigen dieren heeft mishandeld, maar bijvoorbeeld dieren op kinderboerderijen of in stallen.

In oktober 2018 stuurde de op dat moment minister van Justitie en Veiligheid, Grapperhaus, mede namens minister Schouten van LNV, een wetsvoorstel voor advies naar verschillende instanties. Daders van dierenmishandeling zou dit een houdverbod van maximaal 10 jaar opleveren. Het houdverbod kan onmiddellijk na de rechterlijke uitspraak ingaan, hierdoor wordt het direct effectief, ook als er nog hoger beroep of cassatie volgt.

Op 4 december 2020 is er dan eindelijk een wetsvoorstel. Dat wetsvoorstel ging vervolgens voor advies naar de Raad van State.

Wat nu?

Het duurde natuurlijk veel te lang voordat deze wet doorgevoerd werd, ook moet deze nog in de eerste Kamer behandeld worden. Daarna moeten we nog zien dat de wet toegepast wordt. Het ministerie van LNV en de NVWA kennende zal daarvoor een gang naar de rechter door NGO’s als Animal Rights nodig zijn…. Wij zijn er klaar voor!

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer