Main content

Inhoud

De greenwashing van horror-slachthuis Tielt

Nieuws: 25 maart 2021
Slacht

Slachthuizen in het algemeen en ook slachthuis Tielt doet aan greenwashing van de bovenste plank en bagatellisering van dierenleed. Op 8 maart 2021 vond een infosessie plaats over de uitbreiding van slachthuis Tielt. Daarbij werden opmerkelijke uitspraken gedaan door de CEO.

Geschreeuw van de varkens

Het volgende werd gezegd toen er een opmerking kwam over het feit dat de groene bufferzone het geschreeuw van de dieren niet zal tegenhouden:

Dit zijn de letterlijke woorden van de CEO: “Het is niet omdat een varken schreeuwt dat het daarom pijn lijdt of dergelijke meer. Als je in een varkensstal binnen gaat en die dieren zitten daar op hun gemak, gaan zij vaak ook schreeuwen. Dat is een vorm van onderlinge communicatie. Dus ik wil toch even duiden op het feit dat geschreeuw van varkens daarom niet noodzakelijk een negatieve connotatie moet hebben.”


In een sanctuary hoor je varkens niét schreeuwen zoals we ze hier horen. De wanhopige blik in de ogen van de dieren in de vrachtwagens, stallen en slachthuizen spreken boekdelen. Die wanhopige blikken en trieste ogen zien we ook niét in de sanctuaries.

"Bekijk liften voor CO₂ vergassing als een reuzenrad"

Tijdens de sessie wordt de volgende vraag gesteld: “Wordt CO₂ vergassing gebruikt en is er een nieuwe gaskamer nodig om aan de uitgebreidere slachtcapaciteit tegemoet te komen?”

De Roover zegt lachend: “Het woordje gaskamer zou ik niet echt in de mond willen leggen (nemen), dat is ook een zeer negatieve connotatie. Maar het klopt dat we met CO₂ vergassing werken. Wat naar ons oordeel de techniek is die het meest voldoet aan dierenwelzijn. Wij hadden vroeger een elektrische verdoving en wij hebben dat bij de investering in 2014 - hebben we beslist om bij in 2016 over te schakelen naar CO₂. En wij maken gebruik van een techniek die bijna nergens in de wereld toegepast wordt in die zin dat wij vier liften naast elkaar hebben, waarbij de varkens binnen de paar seconden in een volle concentratie gas terecht komen. Terwijl bij traditionele CO₂ systeem een stelselmatige verhoging van de concentratie is, omdat dat een soort van gondola (gondel), een soort van ja… Bekijk het als een reuzenrad waarbij de varkens stapsgewijs in een hogere concentratie (gas) terecht komen. Wij hebben daar gebruik gemaakt van een duurdere techniek die toch meer strookt naar dierenwelzijn toe."

De meeste grote varkensslachthuizen maken gebruik van koolstofdioxide gas, afgekort CO₂, om varkens te bedwelmen. Er wordt - volledig onterecht - maar al te vaak gedacht dat deze methode diervriendelijk is. De dieren staan niet alleen doodsangsten uit, maar ze lijden ook fysiek ernstig onder deze vorm van verdoving. Dat werd ook bevestigd door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) in een wetenschappelijk advies dat zich richt op het identificeren van gevaren die leiden tot negatieve gevolgen voor het welzijn van varkens bij het slachten.

Extra camerabeelden zonder transparantie

Op de vraag "Waarom kunnen de camerabeelden uit slachthuis Tielt niet bekeken worden via livestreams?" wordt het volgende geantwoord:

“Wij hebben indertijd een voorstel in ons actieplan voorgesteld de camerabeelden te livestreamen naar de inspectiediensten van Dierenwelzijn. Dat werd geweigerd. Het open trekken naar het ruime publiek en dus ook naar onze concurrenten, dat is ietwat te verregaand. Wij hebben indertijd - want ik weet waarop jullie alluderen uiteraard: op de negatieve reclame in 2017 - onze deuren opgesteld om mensen de productie te laten bezoeken. Het is wel zo dat onze camera’s gelivestreamd worden in het bedrijf zelf. Dus voor de FAVV ambtenaren, mensen in de refter die niets met het slachtproces te maken hebben en voor anderen. Uiteraard ook voor mezelf, voor kwaliteitsdienst e.d.m. Nu, inspectie Dierenwelzijn heeft een maatregel uitgevaardigd in Vlaanderen in die zin dat dat een extra inspecteur werkzaam is die niet fungeert in opdracht van het FAVV en dus die fungeert in opdracht van inspectie Dierenwelzijn. En die persoon rapporteert aan Inspectie Dierenwelzijn. Er is dus eigenlijk wel een constante controle aanwezig.”

Transporten

Op een vraag i.v.m. verhoogde transporten door de uitbreiding van de slachturen, reageert het slachthuis:

“ik wil even interpelleren hierop. Ik had al aangehaald dat het de bedoeling is om levende export te verminderen. Dus in plaats van 12 uur of tot 12 uur transport gaan we naar 2 uur transport om hier even fictieve gemiddelde cijfers op te plakken. Dus in zijn totaliteit verminder je de uitstoot wel hè. Het is niet dat er meer varkens zouden geslacht worden in België, nogmaals: het is zo dat het aantal slachtingen stagneert. Maar dat het effectief een verplaatsing is en dat wij ervoor opteren om aan minder levende export te doen, om de dieren in eigen land te gaan slachten, wat uiteindelijk ook goed is voor de uitstoot.”

Greenwashing

De vleesindustrie doet er alles aan om via mooie praatjes en marketing een vertekend en onrealistisch beeld te scheppen over de dieren in de industrie met slechts één doel voor ogen: hun gruwelijke producten blijven verkopen aan de onwetende consument.