Main content

Inhoud

De juridische strijd tegen eendenslachter Tomassen Duck-To

Nieuws: 26 juni 2024
Slacht

Animal Rights volgt eendenslachter Tomassen Duck-To sinds de oprichting van de dierenrechtenorganisatie als voortzetting van de ADC. We deden dat via undercoverbeelden uit de stallen en het filmen van transporten, maar ook via juridische actie.

Met grote regelmaat vragen we via de Wet open overheid (Woo, daarvoor Wob) informatie op over inspecties bij het slachthuis, maar ook bij de eendenhouderijen zelf. De inspectierapporten laten zien welke ellende zich afspeelt achter de muren van het slachthuis. En op de eendenhouderijen is het een al even grote hel!

Op basis van deze door onze advocaten opgevraagde gegevens dienden we recent een handhavingsverzoek in vanwege het grote aantal ‘rugliggers’ in de kratten bij het slachthuis. Tijden het vangen en in kratten gooien of tijdens (ruw) transport naar het slachthuis belanden eenden op hun rug en zijn vaak niet meer in staat om zelfstandig overeind te komen. In het slachthuis worden dergelijke ‘rugliggers’ veelvuldig aangetroffen in de overvolle kratten. Omdat eenden geen middenrif hebben, drukken, wanneer de eend op de rug ligt, alle organen op de longen. Hierdoor kan desbetreffende eend moeizaam ademhalen, raakt de eend in paniek en kan de eend door een gebrek aan lucht komen te overlijden.
Dat ‘rugliggers’ daadwerkelijk op een vreselijke wijze stikken, blijkt uit de door NVWA-inspecteurs opgestelde inspectierapporten van 2 november 2023 en 14 december 2023. Op een slachthuis rust de wettelijke plicht om de welzijnsomstandigheden van elke zending dieren bij aankomst systematisch te beoordelen en direct de nodige maatregelen te treffen om welzijnsproblemen bij hulpbehoevende eenden te verhelpen. Tomassen verzaakt deze plicht. Via een handhavingsverzoek kunnen we het slachthuis hiervoor laten bestraffen en afdwingen dat dit niet meer voor komt.

Al jarenlang maakt het slachthuis illegaal gebruik van twee percelen naast het slachthuis om onder andere eenden aan te voeren. Als het college van Burgemeester en Wethouders van Ermelo twee besluiten neemt waarmee een omgevingsvergunning wordt verleend aan eendenslachter Tomassen Duck-To B.V. om 5 jaar lang af te wijken van het bestemmingsplan door de percelen te blijven gebruiken, tekent Animal Rights via haar advocaten bezwaar aan. Als het college besluit Animal Rights niet ontvankelijk te verklaren, gaan we daar tegen in beroep. De zitting was op 29 februari 2024. Ermelo moest alsnog toegeven dat Animal Rights wel degelijk belanghebbend is.

Op een eendenmesterij, eigendom van eendenslachter Tomassen en gehuurd door voormalig eigenaar Hendrikse & Roos B.V., in Hierden werd op 10 juni 2022 vogelgriep vastgesteld. Er werden in de dagen daarna “circa 100.000 eenden” ‘geruimd’ volgens opgave van het ministerie van LNV. Animal Rights ontdekte dat er op het bedrijf ‘slechts’ 80.595 eenden gehouden mogen worden en diende handhavingsverzoeken in bij de gemeente Harderwijk, waar Hierden onder valt, en de provincie Gelderland vanwege het overtreden van, respectievelijk, de omgevingsvergunning en de natuurvergunning, waarin dat aantal is vastgelegd. Zowel de gemeente als de provincie legden uiteindelijk lasten onder dwangsom op, maar weigerden te bestraffen. Animal Rights maakte daartegen bezwaar en deed ook aangifte.

Een andere illegale activiteit van Tomassen is het laten rijden van meer eenden aanvoer vrachtwagens dan toegestaan in de vergunning. Animal Rights heeft dit zelf geconstateerd via tellingen, maar leidt dat ook af uit het feit dat meer eenden worden geslacht dan in het aantal toegestane vrachtwagens past. Op 14 februari 2024 heeft Animal Rights een nieuw verzoek ingediend bij de gemeente Ermelo en haar college van Burgemeester en Wethouders om handhavend op te treden jegens het bedrijf Tomassen Duck-To BV voor het structureel overtreden van de voorschriften uit de vigerende omgevingsvergunning.

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer