Main content

Inhoud

De misstanden in Torhout

Nieuws: 23 juni 2020
Slacht

Volgens de EU-wetgeving worden gewonde, zwakke en zieke dieren niet in staat geacht te worden vervoerd, met name wanneer de dieren niet in staat zijn zich op eigen kracht pijnloos te bewegen of zonder hulp te lopen, of wanneer zij ernstige open wonden of een prolaps vertonen, of wanneer het drachtige dieren betreft waarvan de draagtijd reeds voor 90% of meer gevorderd is, of dieren die in de week ervoor geworpen hebben. 1

EU-wetgeving schrijft ook voor dat bij het doden van dieren en daarmee verband houdende activiteiten ervoor wordt gezorgd dat de dieren elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden wordt bespaard en dat dieren uitsluitend worden gedood nadat zij zijn bedwelmd, waarbij de toestand van bewusteloosheid en gevoelloosheid wordt aangehouden tot bij het dier de dood is ingetreden. 2

In het slachthuis Van Hoornweder in Torhout wordt deze wetgeving met de voeten getreden.

De ingediende klacht omvat de volgende inbreuken:

1) Dieren komen opnieuw bij bewustzijn na de CO₂ bedwelming.

2) De Animal Welfare Officer kwijt zich niet afdoende van zijn / haar taak.

3) Het 'lossen' van hele etages met varkens tegelijk uit de vrachtwagen ipv in kleine groepen.

4) Het vervoeren van hoogzwangere  zeugen en/of zeugen die zeer recent biggen geworpen hebben.
5) Dieren liggen op de grond in de drijfgangen en de wachtstallen; kunnen zich niet meer zelfstandig verplaatsen en lijden pijn zonder dat verlossing volgt.

6) Dieren met open en zelfs door necrose aangetaste wonden, abcessen, prolapsen e.d. worden door de varkensfokkers en transporteurs aangevoerd en door slachthuis en door overheidsinstanties met controlerende taken geaccepteerd.

Bovenstaande inbreuken zijn in strijd met de Dierenwelzijnswet van 14 augustus 1986, Europese Verordening 1099/2009 van de Raad van 24 september 2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden en Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten.   

De beelden werden aan Animal Rights aangeleverd. We zullen de bron(nen) niet onthullen.

Lossen

Varkens horen in groepen van 15 mestvarkens of 10 zeugen gelost te worden om de doorstroom op gang te houden. Slachthuis noch vervoerders respecteren deze regel. Soms worden hele etages ineens gelost zonder de varkens tussendoor door te jagen naar de boxen. Dit zorgt niet alleen voor heel veel stress; varkens die neerzitten en willen rechtstaan terwijl er net een ander varken bovenop hem of haar springt, breken vaak hun dijbeen.

Rectumprolaps

Eén reden om varkens niet te vervoeren is de aanwezigheid van een prolaps. In onderstaande foto's zien we voorbeelden van dieren aangevoerd in het slachthuis van Torhout met een rectumprolaps, een uitstulping van de endeldarm.

Uterusprolaps

In onderstaande foto een voorbeeld van een uterusprolaps, een uitstulping van de baarmoeder.

Scrotale breuk

Dit is een scrotale breuk, die extreem groot is. Hier zitten de darmen en darminhoud in. Dit kan een gevolg zijn van slechte castratie.

Uitgegroeide teennagels

Kreupel

Necrotische verwondingen

Een necrotische wond wordt veroorzaakt door het plaatselijk afsterven van weefsel.

Gebroken poot

Abces

Bij een abces bevindt zich een hoeveelheid pus (etter) in een niet eerder bestaande holte.

Klophamer

In België dienen de aangevoerde varkens voorzien te zijn van een duidelijke stempel aangebracht met een klophamer. Een varken dat overdreven werd geklopt met een klophamerstempel wordt verdacht als zijnde een inbreuk op dierenwelzijn. We zien in de foto's hieronder de karkassen van varkens die mishandeld zijn met een klophamer.

Geslagen

Ook zijn er op de karkassen tekenen te zien die wijzen op het slaan van de varkens met (drijf)stokken of de zijkant van rammelaars.

Gaskamer ongeluk

Het varken in de onderste foto's stierf een verschrikkelijke dood door beklemd te raken in de vergassingskooi. Het dier is waarschijnlijk omhoog gesprongen en tussen de afsluiting geraakt en zo gestorven. De kop werd afgesneden (het dier was al dood) omdat het anders niet los raakte.

Hygiëne

Ook met de hygiëne lijkt men het in Torhout niet zo nauw te nemen.

Koelcel

De oormerken dienen bij het slachten verwijderd te worden. Deze plastic oormerken in de karkassen in de koelcel zijn dus ook door de ontharingsbranders gegaan.

Inbreuken

Al deze inbreuken, ook die in de videoclips, zijn voldoende reden om een klacht in te dienen tegen het slachthuis.

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer