Main content

Inhoud

De wasbeerhond, en de bontindustrie, als bron van corona?

Nieuws: 19 maart 2023
Bont

Het debat over de oorsprong van het coronavirus duurt nu al drie jaar. Er zijn nog altijd aanhangers van de lab-lek-theorie, maar een dierlijke oorsprong is opnieuw een stap waarschijnlijker geworden.

Een nieuwe analyse van genetisch materiaal wijst naar de wasbeerhond als gastheer die het virus overdroeg op de mens. 1

In maart zetten Chinese onderzoekers ruwe gegevens van virusmonsters kortstondig en zonder aankondiging op Gisaid, een website waar wetenschappers genetische data uitwisselen. 2 Europese wetenschappers downloadden de gegevens en een internationaal onderzoeksteam voerde de officiële analyse van de genetische vingerafdrukken uit. De resultaten werden de derde week van maart 2023 online gezet. 3 Zes monsters genomen van twee verkoopstalletjes in de zuidwesthoek van de markt bleken wasbeerhond-dna te bevatten. Een van die monsters genomen op een karretje bevatte heel veel wasbeerhond-dna en geen detecteerbaar menselijk dna. Omdat precies die zuidwesthoek overeen komt met een eerder gedefinieerde hotspot van vroege virusinfecties onder de handelaren en bezoekers, vermoeden de onderzoekers sterk dat de bron van het virus daar moet zijn geweest.

Het idee dat wasbeerhonden de gastheer van een coronavirus zijn is niet nieuw en mogelijk ook niet de eerste keer. Christian Drosten, ontdekker van Sars-CoV-1 in 2003, en wetenschappelijk adviseur van de Duitse regering, zegt in april 2020 in een interview met de Guardian: “Er bestaat een interessant stukje informatie in de oude Sars literatuur. Het virus werd gevonden in civet katten, maar ook in wasbeerhonden - wat de media niet oppikte. Wasbeerhonden zijn een enorme industrie in China, waar ze gefokt worden op boerderijen en in het wild gevangen worden voor hun bont. Als iemand me een paar honderdduizenden dollars zou geven en vrije toegang tot China om de bron van het virus te vinden, zou ik kijken op de plaatsen waar wasbeerhonden worden gefokt.” 4

De bontindustrie

Hij voegde daar aan toe: “Ik neem niet aan dat het gestart is op de markt in Wuhan. Het is waarschijnlijker begonnen daar waar het dier - de tussengastheer - gefokt werd.” China kent een populatie van ongeveer 14 miljoen in gevangenschap gefokte wasbeerhonden. De provincie Hebei is verantwoordelijk voor 60%, Shandong volgt met 23%. De reden? De bontindustrie!

Tot nu toe is er in de wetenschappelijke literatuur geen enkel onderzoek terug te vinden waarin onderzocht is of er in China nertsen of wasbeerhonden besmet zijn geraakt met Sars-Cov-2.

Verrassend (lees: ongeloofwaardig) is het feit dat er officieel geen enkele Chinese nertsenfokkerij besmet is geraakt met Sars-Cov-2, terwijl in heel Europa en Noord Amerika dit wel gebeurde. Het zou een verbazingwekkende anomalie zijn: alle grote producerende landen werden getroffen, Nederland, Denemarken, Polen, Canada, de Verenigde Staten, maar de allergrootste zou een uitzondering zijn.

Je zou denken dat het vreemd is dat er geen onderzoek is uitgevoerd om een hypothese te bevestigen of te ontkennen die zo voor de hand ligt: die van een oorsprong van de pandemie op een fokkerij met pelsdieren. China is zowel 's werelds grootste markt als producent van bont, een industrie die misschien wel twintig miljard dollar per jaar, of meer waard is en waarin miljoenen Chinezen werkzaam zijn.

Hier en daar wordt gesuggereerd dat China destijds zodanig heeft gemanoeuvreerd en/of gemanipuleerd dat de onderzoeken naar Sars-Cov-1 de economisch van weinig belang zijnde civetkat als tussengastheer aanwees, zodat de wasbeerhond en de bontindustrie buiten schot konden blijven. Dit zou zich nu opnieuw afspelen met Sars-Cov-2.

Dna-sporen kunnen aantonen dat een bepaald dier op een bepaalde plek is geweest. De aanwezigheid van virusmateriaal in datzelfde monster bewijst, echter, niet dat dat dier ook geïnfecteerd was. Het meest voorkomende dier in de genetische monsters kan, maar is niet noodzakelijk, ook de bron van het virus in het monster.

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer