Main content

Inhoud

Dossier misstanden in Vlaamse slachthuizen: wrakke runderen

Nieuws: 9 april 2024
Slacht

Animal Rights vroeg in het kader van de wetgeving betreffende openbaarheid van bestuur de informatieformulieren met dierenwelzijnsinbreuken in handen van alle runderslachthuizen in Vlaanderen van 2022. Eerder bracht Animal Rights ook al de wreedheden en wantoestanden in de Vlaamse varkensslachthuizen aan het licht.

Slachthuis Adriaens-Vion blijkt een ware magneet te zijn voor veeboeren en transporteurs die zich willen ontdoen van wrakke runderen, voornamelijk uitgemolken melkkoeien. In 2022 werd meer dan 40 maal rapport opgemaakt over de aanvoer van niet-transportwaardige runderen bij Adriaens-Vion NV, blijkt uit inspectierapporten opgevraagd en verkregen door Animal Rights. Elke week worden er in het slachthuis zo'n 2500 runderen geslacht.

Lees ook: DE AANVOER VAN ‘WRAKKE’ RUNDEREN BIJ VLAAMSE SLACHTHUIZEN BLIJFT ONBESTRAFT - ANIMAL RIGHTS EIST INGRIJPEN!

Runderslachthuis Adriaens kent een lange geschiedenis. Sinds 2021 is het onderdeel van de Nederlands-Duitse Vion Food Group. Voordien was het in handen van Groep Veviba, de holding van de familie Verbist dat op dat moment al eigenaar was van drie slachthuizen in Izegem, Bastogne en Rochefort. Een jaar later komt het slachthuis in Izegem in opspraak door undercoverbeelden die er gemaakt zijn door Animal Rights. In maart 2018 werd vervolgens fraude ontdekt bij het slachthuis van Veviba in Bastogne.

De ene na de andere supermarktketen beslist om alle contracten met de slachthuizen van de familie Verbist te verbreken en dat treft ook slachthuis Adriaens. Pascal De Clerck, CEO van Adriaens beweert: “We werden ongewild meegesleurd in dit verhaal, want in ons slachthuis is er nooit sprake geweest van mistoestanden”.

”Transparantie is één van de kernwaarden van de nieuwe eigenaar,” schrijft Vilt in juni 2023. En ook: ”Tot op vandaag is dit runderslachthuis het meest moderne van Europa waarbij heel wat aandacht gaat naar dierenwelzijn, voedselveiligheid, arbeidsefficiëntie en duurzaamheid.” 1

De waarheid wordt zoals wel vaker in de vleesindustrie flink geweld aangedaan. Slachthuis Adriaens-Vion blijkt een ware magneet te zijn voor veeboeren en transporteurs die zich willen ontdoen van wrakke runderen, voornamelijk uitgemolken melkkoeien. In 2022 werd meer dan 40 maal rapport opgemaakt over de aanvoer van niet-transportwaardige runderen bij Adriaens-Vion NV, blijkt uit inspectierapporten opgevraagd en verkregen door Animal Rights. Het gaat steevast om dieren die kreupel zijn, abcessen of breuken hebben, bloedende of necrotische verwondingen en doorligwonden. De meest huiveringwekkende rapporten documenteren hoe een koe doodverpletterd werd door een zware stier op transport en een koe kalvend en dus bevallend van haar jong in het slachthuis arriveert. Lees hieronder de volledige inhoud van de rapporten die opgemaakt werden bij horrorslachthuis Adriaens-Vion:

05/01/2022
Het rund met oormerk nummer … wordt aangevoerde met vastgebonden poten. Wanneer het touw verwijderd wordt kan het dier niet meer staan en valt het meteen op de grond omwille van splay legs. Zonder de touwen kan het dier dus niet zelfstandig staan of stappen. Het dier is niet transportwaardig.

06/01/2022
Het rund met oormerk nummer … wordt aangevoerd in het slachthuis en is heel verzwakt. Het kan niet meer recht en reageert niet op stimuli. Het dier is niet transportwaardig.

06/01/2022
Het rund met oormerk nummer vertoont een zware gewrichtsontsteking van de sprongen. De linker achterpoot heeft een zeer grote, oude, open wonde met een zwaar opgezwollen sprong en artritis. Dit dier is niet transportwaardig.

06/01/2022
Het dier is aan het kalven (stuitligging). Een dergelijk dier is niet transportwaardig.

24/01/2022
Rund wordt aangevoerd met een gebroken poot links achteraan. Het dier kan niet steunen op de linker poot en mag dus niet vervoerd worden.

28/01/2022
Rund aangevoerd met emfysemateuze vrucht, dier am geweigerd en afvoer naar Rendac.

10/02/2022
Het rund werd aangevoerd met een grote prolaps vaginae. Er zijn tekenen dat er pogingen tot hechten waren geweest maar die blijken absoluut ontoereikend. Dit dier is niet transportwaardig.

11/02/2022
Het rund werd vervoerd met een bloedende open beenbreuk van de linker metatarsus. Het dier was niet verzwakt bij aankomst in het slachthuis en heeft niet neergelegen tijdens het transport waardoor de dierenarts oordeelt dat de verwonding niet door het transport kan zijn veroorzaakt. Dit dier is niet transportwaardig.

11/02/2022
Aanvoer van een ziek dier, rund in laterale decubitus, kan niet recht op transport, hyperthermie, rund am geweigerd en afvoer naar Sciensano.

17/02/2022
Vervoer van een rund dat niet geschikt is voor transport. Het dier heeft een kwetsuur aan de rechter voorpoot en kan niet recht op de trailer.

05/03/2022
Dit dier is zwaar kreupel links achter en dus niet geschikt voor vervoer.

08/03/2022
Dit rund is zeer kreupel en ook gekwetst aan de poten en is derhalve niet vervoersgeschikt Het dier werd prioritair geslacht.

14/03/2022
Aanvoer rund dat niet recht op kan op transport, hypothermie (36.1° C). Vervoer van een rund met een bloeding aan de staartbasis. Dier niet transportwaardig.

21/03/2022
Vervoer van twee runderen die niet geschikt zijn voor transport: Rund met oormerknummer … kan niet recht op het transport en heeft hypothermie ( 37° C) en diepliggende ogen. Rund met oormerknummer … heeft een opgezet kogelgewricht aan de rechter voorpoot. Het dier neemt weinig tot geen steun op deze poot.

24/03/2022
Het rund met oormerk loopt aanvankelijk goed in de logette maar legt zich dan uitgeput neer. Het dier heeft vaginale uitvloei, waarschijnlijk peritonitis. Het dier kan niet meer recht. Het dier is afgemaakt en afgekeurd AM.

08/04/2022
Het rund met oormerk … heeft linksachter doorgescheurde pezen zodat er geen steun kan worden genomen op de hoeven. Daardoor zakt het dier door tot op het kogelgewricht en steunt daarop. Dit dier is niet transportwaardig.

08/04/2022
Het rund kan niet rechtop staan en valt telkens terug neer. Het dier is wel van het transport gewandeld maar kon daarna niet verder. Het rund werd ter plaatse afgemaakt waarna er van favv toelating was tot uitslachten. Dit dier is niet transportwaardig.

08/04/2022
Het rund heeft twee zwaar opgezette sprongen, stapt moeilijk en heeft acute arthritis met huidletsels. Het rund is in de logetten gezet en werd prioritair geslacht. Dit dier is niet transportwaardig.

13/04/2022
Het dier neemt geen steun op de rechter voorpoot en de poot is ook gezwollen en gekwetst. Het dikbilrund is hierdoor sterk vermagerd en wordt prioritair geslacht. Dit dier is niet transportwaardig.

19/04/2022
Aanvoer van rund in noodslachting met als reden plots mank voorpoot rechts. Dit dier is op 17/04/2022 behandeld met Keloprofen vanwege mank rechts voor? Bij aankomst in het slachthuis van het dier werd een fractuur vastgesteld ter hoogte van de linker metacarpus die in een hoek van 90° kon verplaatst worden. Dit dier heeft naar alle waarschijnlijkheid twee dagen vertoeft op het bedrijf met dit probleem dat geëindigd is in een totale fractuur.

19/04/2022
Dit dier steunt niet op de linker achterpoot en huppelt op drie benen. Het dier werd prioritair geslacht. Dit dier is niet transportwaardig.

20/04/2022
Dier lijdt uit bij het betreden van de kade en ligt in spreidstand. Op de kade laten schieten en kelen. Het dier kon niet gaan en werd ter plaatse afgemaakt. PM werden zeer ernstige letsels op de rug vastgesteld. Necrotiserende ontsteking rugspieren. Dit dier was niet vervoersgeschikt en was ook zeker niet geschikt om geslacht te worden.

21/04/2022
Vervoer van een rund dat niet geschikt is voor transport. Beide zijden hebben nevus peroneus paralyse.

21/04/2022
Deze stier kan amper stappen en is volledig verstard in de achterhand. Het dier heeft ook veel moeite om het evenwicht te bewaren en stappen is zeer pijnlijk. Dit maakt dit dier niet vervoersgeschikt.

21/04/2022
Aanvoer van vrouwelijke runderen die samen met een zware stier worden getransporteerd. Het rund met het oormerknummer … ligt dood op het vervoermiddel. Het dier werd verpletterd door de stier.

14/05/2022
Dit rund heeft een open, etterende en lopende wonde aan de linker voorpoot. Er is een poging gedaan tot het opleggen van een verband, maar het rund kan de poot amper gebruiken. Dit maakt dit dier ongeschikt voor vervoer.

01/06/2022
2 runderen aangevoerd die niet transportwaardig zijn. Afkomstig uit Frankrijk.

04/06/2022
Koe met zware letsels aan drie poten. Het dier kan amper gaan en legt zich onmiddellijk weer neer. Opgezette gewrichten / arthritis in meerdere gewrichten. Het dier werd zonder verwittigen van DWZ of FAVV door de chauffeur recht de gang in gejaagd waar we nauwelijks zicht kregen op de aard der letsels. Deze zijn op de foto nauwelijks te zien. Dit dier had niet mogen vervoerd worden en vooral in het slachthuis een andere behandeling moeten krijgen. De chauffeur heeft dit niet gemeld aan AWO. Het dier is vervoersongeschikt.

08/06/2022
Dit dier heeft een zwaar klauwletsel dat bloedt bij elke stap en kan niet zonder veel pijn gaan. Dit dier is niet transportwaardig.

18/06/2022
Deze jonge stier met identificatienummer: …, neemt geen steun op de linker achterpoot en werd opzij geslacht omdat hij niet kan gaan. Dit dier is vervoersongeschikt.

22/06/2022
Dit dier heeft een enorme, opgezette sprong met een verband errond.. Er is geen steun en het dier beweegt zich voort op drie poten. Het dier is vervoersongeschikt.

20/07/2022
Dier aangevoerd dat niet transportwaardig is. Melkkoe

27/07/2022
Twee runderen liggen achteraan in de vrachtwagen over elkaar waarbij onderste dier dreigt te stikken. Plus ook nog van een derde dier op zelfde lading. Het rund is zwaar gekwetst aan li achterpoot , de ganse bil en heup zijn zwaar geabsedeerd. Het dier kan niet recht, het dier werd afgemaakt en afgekeurd. Twee runderen liggen achteraan in de vrachtwagen over elkaar. Het onderste rund dreigt te stikken en kan hoegenaamd niet meer recht. het dier werd ante mortem afgekeurd. Dit dier is niet transportwaardig.

28/07/2022
Dit rund neemt geen steun op de achterpoot en strompelt op drie poten rond. Het dier wordt prioritair geslacht. Dit dier is niet transportwaardig.

11/08/2022
2 niet-transportwaardige runderen

13/08/2022
2 runderen uit Frankrijk. Dieren kunnen niet recht op transport. Runderen am geweigerd en afvoer naar Sciensano en Rendac. Hosteiners

08/09/2022
Erg mank, geen steunname op rechter voorpoot. Rund is niet transportwaardig.

08/09/2022
Stier erg mank links achter. Geen steunname op linker achterpoot. Dier niet geschikt voor transport.

28/09/2022
Het rund lag plat op de vrachtwagen en lag onder de andere runderen . Het dier kan op eigen kracht niet meer recht. Na een voorzichtige poging raakte het uit de vrachtwagen maar legde zich weer in laterale decubitus. Het dier werd ter plaatse geschoten en gekeeld voor de slachtband. Dit dier was niet vervoersgeschikt en zeker niet in kudde.

05/10/2022
Het linker achterbeen van het dier hangt en er wordt niet op gesteund. Bij pogingen tot stappen trekt het dier de poot hoger op, maar raakt de grond niet. Dit dier is niet geschikt voor vervoer

12/10/2022 1 rund waarbij de volgende feiten werden vastgesteld: Het dier lag op remorque, kon met moeite recht en amper stappen zetten. Zeer pijnlijke manier van stappen wegens kreupele achterpoten. Daarom prioritair langs opzij geslacht. Dit dier is duidelijk niet vervoersgeschikt.

20-10-2022
1 rund waarbij de volgende feiten werden vastgesteld: Het rund beweegt zich voort op 3 poeten. Er is helemaal geen sprake van enige steun. Hoewel individueel geregistreerd zat dit dier op een grote vrachtwagen in de kudde. Dit dier is niet vervoersgeschikt en zeker al niet in groep. Lossen ging moeizaam. Het dier werd appart in box gezet en prioritair geslacht zonder verder afzien

09/11/2022
1 rund waarbij de volgende feiten werden vastgesteld: Dit dier is cachectisch (extreem vermagerd) en kan niet steunen op haar rechter voorpoot. Het dier zit in een lot van drie maar de grote vrachtwagen waarop ze zit heeft 24 runderen meegebracht. Het is duidelijk dat het laden , vervoer in groep en lossen bijkomend lijden heeft veroorzaakt voor dit extreem zwakke dier. Het werd appart gestald en is prioritair geslacht. Dit dier is niet transportwaardig

12/12/2022
1 rund waarbij de volgende feiten werden vastgesteld: Dit rund is volledig uitgeput en kan bij openen van de camion niet meer staan. Het werd ook door de AM keurder afgekeurd en afgemaakt. Dit dier is niet geschikt voor transport en zeker niet in groep. het heeft nog even rechtgestaan maar zeer kort.

13/12/2022
2 runderen waarbij de volgende feiten werden vastgesteld: transport van twee runderen die elk niet transpot geschikt zijn … gebruikt linker achterbeen niet, het hangt daar gewoon, stappen kost zeer veel moeite. … dit rund kan nauwelijks gaan mede door onverzorgde klauwen en algemene kreupelheid Dit is een verregaande toestand van verwaarlozing. Dit dier is niet transportwaardig.

Adriaens-Vion profiteert van aangevoerde wrakke runderen

Natuurlijk zijn de veeboer die het niet-transportwaardige dier op transport zet en het bedrijf en chauffeur die het niet-transportwaardige dier vervoeren hier in de eerste plaats schuldig. Maar als het slachthuis deze wrakke runderen zou weigeren dan zouden deze praktijken snel stoppen.

Sterker nog, als het wrakke dier niet ante of post mortem wordt afgekeurd voor menselijke consumptie profiteren boer, vervoerder én slachthuis van deze misdaden. Want het vlees van deze dieren komt meestal gewoon op de markt en dus in de schappen van de supermarkt of in de vitrines van de slager.
Zelfs als het dier wordt afgekeurd bespaart de veeboer zich de kosten van een dierenarts (noodslacht/euthanasie) en/of het destructiebedrijf dat het kadaver moet ophalen.

Animal Rights ziet deze praktijken als een logisch en onvermijdelijk uitvloeisel van het volstrekt immorele systeem van de vee-industrie. Uitgemolken koeien zijn afval; uitgeput en opgebruikt kunnen ze nog net wel, of net niet meer de vrachtwagen in lopen voor hun laatste rit naar het slachthuis. Dit is de realiteit achter je glas melk.

Lees ook: DE BELGIË-ROUTE - VLAAMSE SLACHTHUIZEN NOG ALTIJD DUMPPLAATS VOOR ‘WRAKKE’ NEDERLANDSE RUNDEREN

Bekijk hieronder de foto's van misstanden uit slachthuis Adriaens-Vion uit het informatieverzoek.

Dierenmishandeling niet bestraft

Zover Animal Rights kan nagaan worden voor deze vorm van ernstige dierenmishandeling alleen waarschuwingen uitgedeeld zonder dat dit ooit tot boetes leidt. Als deze boeren en vervoerders niet bestraft worden voor hun misdaden, wat stopt hen dan? Slachthuis Adriaens beschikt bovendien al over een Animal Welfare Officer, maar diens aanwezigheid schijnt geen enkele impact te hebben.

Europese wetgeving

De inspectierapporten tonen ernstige inbreuken op de Europese 'transportverordening' (EG) Nr. 1/2005 (22 december 2004) inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten. Deze richtlijn stelt dat gewonde, zwakke en zieke dieren niet in staat worden geacht te worden vervoerd, met name in de volgende gevallen:
a) wanneer de dieren niet in staat zijn zich op eigen kracht pijnloos te bewegen of zonder hulp te lopen;
b) wanneer zij ernstige open wonden of een prolaps vertonen;
c) wanneer het drachtige dieren betreft waarvan de draagtijd reeds voor 90 % of meer gevorderd is, of dieren die in de week ervoor geworpen hebben;

Bestraf!

Animal Rights vraagt de overheid om strenger tegen deze structurele misstanden op te treden. Stop met waarschuwen, maar beboet veeboer, vervoerder en slachthuis voor het aanbieden voor transport, vervoeren en accepteren van niet-transportwaardige dieren. Geef veelplegers een dierenhoudverbod waar het veeboeren betreft en trek bij recidive de licenties van transporteurs en slachthuizen in. Alleen afschrikwekkende bestraffing kan een einde maken aan deze extreme vorm van dierenmishandeling.

Ook bij andere slachthuizen worden 'wrakke' runderen aangevoerd

Ook in andere slachthuizen worden dieren aangevoerd die niet op transport hadden gemogen. In aantallen volgen ze op ruime afstand van Adriaens-Vion: In 2022 werd bij Slachthuis Swaegers uit Hoogstraten 12 maal rapport opgemaakt over de aanvoer van niet-transportwaardige runderen. Bij Slachthuis Flanders Meat Group en Slachthuis Moerbeko, beide in Zele, ieder 11 maal en bij Tampere BVBA in Lichtervelde 8 maal.

Alle opgestelde pv’s bevatten de zin: ”Deze brief is een waarschuwing. Indien overtredingen zich herhalen kan er een proces-verbaal opgemaakt worden met een administratieve boete tot gevolg.” Er worden geen boetes opgelegd dus waarom zouden dit soort gewetenloze veeboeren en vervoerders hun criminele werkwijze veranderen?

Slachthuis Swaegers

05/04/2022
Dier is aan het sterven. Gemeld + dier geschoten.

27/06/2022
Het dier kon niet pijnloos getransporteerd worden; sterke zwelling li voorpoot; logletsels en geen steunname mogelijk.

01/07/2022
dier ongeschikt voor transport koe met oornummer … neemt geen steun op rechterachterpoot. Chronisch mank, dit letsel is meerdere weken aanwezig. De veehouder had dit dier niet mogen laten transporteren, de vervoerder had dit dier niet mogen vervoeren; Het dier werd onmiddellijk geslacht.

13/07/2022
Koe neemt geen steun op voorpoot rechts vanwege pijn.

15/07/2022
Dier is niet transportwaardig; heeft al lang gelegen; tachypnee; kan niet recht. Melkkoe.

29/07/2022
Dier niet geschikt voor transport, ligt neer in veewagen, kan niet recht, oren koud. Melkkoe. Koude oren zijn zeer vaak het gevolg van hypocalcemie of melkziekte. Het is daardoor onwaarschijnlijk dat de koe nog geen ziektesymptomen vertoonde voor het transport

07/09/2022
Koe wordt aangevoerd met groot chronisch kopletsel: opengebarsten abces onderaan de kaak en oude genecrotiseerde open wonde met uitgebreide myiasis aan de basis van de hoorn. Vrouwelijke Wit-Blauw.

21/09/2022
Dier wordt aangevoerd met vuile open wonde aan beide sprongen, mager, gekromde rug.

Historiek: 09/04/2021
Vervoer van een rund dat niet in staat is zich op eigen kracht pijnloos te bewegen of zonder hulp te lopen

26/10/2022
Koe had niet getransporteerd mogen worden; transport kon niet pijnloos verlopen’ kan in de stal niet meer recht, laterale decubtes; beide sprongen achteraan erg gezwollen, chronisch uitziende letsels. Ter plaatse schieten en kelen. Melkkoe.

31-10-2022
1 rund waarbij de volgende feiten werden vastgesteld:
KOE MET BE… KAN NIET RECHT.
KOE HEEFT BANDJES ROND DE POTEN.
Dit dier is niet vervoersgeschikt.

10/11/2022
Rund is graatmager, wankel van de camion, kan niet meer recht, diepliggende ogen.

07/12/2022
Geen steunname li achter; dier kon niet pijnloos vervoerd worden

Historiek:
15/04/2021
- Vervoer van een rund dat niet in staat is zich op eigen kracht pijnloos te bewegen of zonder hulp te lopen.

Slachthuis Flanders Meat Group

25/01/2022
… komt op het allerlaatste moment nog met 3 runderen met de traktor vanuit Lembeke. Vervoermiddel is goed ingestrooid met schavelingen. Rund ligt neer en geraakt niet meer recht, volgens de verklaring van de chauffeur wegens te bruusk remmen aan verkeerslicht. De ogen van het rund lagen diep en de pens was niet gevuld. Rund werd op trailer bedwelmd en gekeeld. Het rund werd postmortem afgekeurd wegens pleuritis. Conclusie: Dit rund was reeds zeer ziek op moment van vervoer, lag niet neer door te remmen maar doordat het doodziek was. Dit dier was niet transportwaardig.

21/02/2022
Onvoldoende klauwverzorging op bedrijf van oorsprong bij alle 16 runderen die werden aangevoerd. Bij het drijven glijden de runderen uit op de betonvloer.

22/02/2022
Rund … wordt alleen met een trailer aangevoerd door uit Lembeke. Rund vertoonde abnormale gang rechts en abnormale stand thv de heup. Nader onderzoek toont een opengebroken huid met abcedatie aan. Vermoedelijk fractuur tuber coxae. Het rund werd postmortem afgekeurd. Dit dier was niet geschikt voor transport.

09/05/2022
Aanvoer van een rund dat niet geschikt is voor transport. Het dier heeft een opengebroken purulente artritis en vertoont geen steunname op deze linker achterpoot. Het manke dier werd in een groep van 4 runderen in een stal geplaatst.

09/05/2022
Rund … werd telefonisch gemeld dat het dier niet recht kon op de vrachtwagen door DMO dierenwelzijn. Ik geef de instructie te wachten op mij, want het dier wens ik op de vrachtwagen te laten bedwelmen. DMO dierenwelzijn geeft dit door aan … en chauffeur. De chauffeur verzet zijn wagen ondertussen. Bij mijn aankomst in de stal werd dit dier door de AWO van de trailer gejaagd langs de zijkant ter bedwelming. Dier moet hierbij 20cm afstap nemen van de ramp en 50cm opstap nemen naar de gangvloer. Het dier strompelt (oa op de bloedende campussen) naar de zijkant bedwelming. Het dier is duidelijk slecht te been. Dier werd bedwelmd en gekeeld door .. nabij zijgang/-kant ter bedwelming. Dier werd gelost zonder toestemming of verder overleg!

09/05/2022
Het dier met kenmerk in een box van 4 runderen heeft een etterige opengebroken artritis van de linker achterpoot en vertoont op deze poot totaal geen steunname. Het dier wordt met voorrang geslacht. Bij de opmaak van een AM/PM document van het FAVV wordt dit rund door het FAVV postmortem afgekeurd wegens multiple abcessen en puntbloedingen op de nieren. Dit dier is niet transportwaardig.

01/08/2022
Dier lag neer in logeren; moeilijk rect staan; stijve indruk/gang; staat op 3 poten met een onnatuurlijke houding van de rechter achterpoot; amper tot geen steunname; Bij het drijven van het dier in de gang legt hij zich neer na een 8 a 10 meter. Na diverse pogingen het dier te rechten laten ze het dier even rusten. Na een 30 tal minuten werd er een tweede poging gedaan dit dier te rechten. Maar tevergeefs. Het komt niet recht. Ik geef aan om het dier ter plaatse te bedwelmen en kelen op basis van een vermoedelijke fractuur. Bij verdere post mortem inspectie werd er een luxatie van het metacarpaal gewricht vastgesteld. Het karkas werd behandeld als een noodslachting en zal vlees en kiemremmende stoffen onderzoek ondergaan. Geboren 2020, blauw & wit vlees rund, mannelijk

Ook deze vervoerder heeft geen boodschap aan het welzijn van de dieren:
20/02/2019
Vervoer van 3 manke runderen.
27/03/2019
Vervoer van een rund met een fractuur van de rechter femur.
De betrokkene kan geen getuigschrift vakbekwaamheid voorleggen.
14/06/2021
Vervoer van een rund met open wonde dat niet in staat is zich op eigen kracht pijnloos te bewegen of zonder hulp te lopen

18/08/2022
rund …: open bloedende wondes thv de heupbeenderen; 1 oog blind; cahectisch. Dit dier is niet transportwaardig.

11/10/2022
1 rund waarbij de volgende feiten werden vastgesteld: Geen steunname rechterachterpoot, opgezette carpus. Dit dier is niet transportwaardig.

11/10/2022
1 rund waarbij de volgende feiten werden vastgesteld: Melkkoe wordt aangevoerd met de achterpoten samengebonden dmv riempjes. Koe ligt neer, is rustig, goed bevleesd. Kan vermoedelijk wel stappen zonder riempjes maar AM keurder verkiest om dit rund direct ter plaatse te bedwelmen en langs opzij binnen te voeren. Ik leg vervoerder uit dat riempjes niet toelaatbaar zijn. Samengebonden poten mogen niet vervoerd worden. Vervoerder begrijpt standpunt van DWZ en zal zo geen runderen meer vervoeren.

24/11/2022
Dier ligt neer op de aanhangwagen en kan moeilijk/amper recht volgens AM keurder. Dier lijkt in spreidstand te liggen alsof ze uitgegleden is. Ter plaatse bedwelmd en gekeeld. Bij PM keuring heeft het dier diverse veralgemeende bloedingen over het hele lichaam. Er is spierdegeneratie in beide adductoren met veralgemeend hematoom. Uitgebreide decubitus letsels en sero-hermorrhagische letsels zichtbaar over het lichaam. Dier is niet transportwaardig bevonden adhv pm keuring en werd PM afgekeurd.

Slachthuizen als Flanders Meat Group zijn niet aan hun proefstuk toe. Ze krijgen al jaren waarschuwingen voor dezelfde misstanden:

31/07/2015
Vervoer van een mank rund. Het dier heeft een fractuur en loopt op geïnfecteerde beenderstompen.
10/02/2016
Vervoer van een mank rund. Het dier heeft een fractuur van het rechter dijbeen.
13/05/2016
Vervoer van twee runderen die niet kunnen rechtstaan en op een normale manier kunnen stappen.
Eén van beide dieren werd vervoerd met samengebonden poten.
19/07/2016
Er ligt een kadaver, dat reeds in verre staat van ontbinding is, in een weide bij een nog levend rund. De weide met de twee runderen wordt niet dagelijks gecontroleerd.
11/08/2020
Slaan van een rund;
Vastbinden van een rund op een onveilige plaats en het niet gescheiden houden van dit rund van andere niet aangebonden runden;
Niet het juist tijdstip van aankomst van de dieren vermelden.
29/10/2020
Vervoer van een rund dat niet in staat is zich op eigen kracht pijnloos te bewegen of zonder hulp te lopen.
13/08/2021
Vervoer van runderen die niet in staat zijn zich op eigen kracht pijnloos te bewegen of zonder hulp te lopen.

Slachthuis Moerbeko

Lees ook: Animal Rights filmt opnieuw verschrikkelijke beeden in Vlaams slachthuis

14/02/2022
Het dier (rund, vrouwelijk, °02/12/2017, ) uit deze aangifte werd apart aangevoerd door een persoon die voor de transporteur werkt/helpt. De aangever is … . Het dier werd afzonderlijk vervoerd. Bij aankomst lag dit dier neer op de aanhangwagen. Het dier raakte niet meer recht en de vervoerder verwittigde het FAVV. Het dier werd ter plaatse bedwelmd en gekeeld op vraag van de ante-mortem keurder. Tijdens de post mortem keuring werden volgende vaststellingen gedaan: diverse bloedingen over de rug en schouderstreek, een duidelijk hematoom op het linker onderbeen (van ellebooggewricht tot voorbij carpus, zwelling van en rond de elleboog, bloedingen in en rond de rugspieren, bloeding in het wervelkanaal en een fractuur van de rugwervel, verschillende abcessen waarneembaar bij insnede van de hals. Dit dier is niet transportwaardig en hoorde een noodslachting te ondergaan op het bedrijf zelf.

07/03/2022
Rund wordt als noodslachting aangevoerd met als reden “rugletsel”. Bevindingen PM keuring: ylmfangitus in beide billen; spiernecrose en muntbloedingen in billen; decubitusletsels; etterig gewrichtsvocht in carpi en tarsi; opgezette lymfeknopen; organoleptisch afwijkend (stinkende geur bij onthuiden). Symptomen wijzen op chronisch ziek dier dat al een tijdje neerlag. Onterechte noodslachting. BVO werd geannuleerd en karkas werd afgekeurd.

18/03/2022
Aanvoer van 4 runderen die niet geschikt zijn voor transport: - Rund met oormerk … ligt in laterale decubitus op de vrachtwagen, heeft overvloedig snot en een te snelle ademhaling. - Rund met oormerk … weigert om op te staan op de vrachtwagen en heeft diepliggende ogen. Na het recht jagen, valt het dier tegen de wand van de vrachtwagen. Het dier wordt geschoten op de vrachtwagen. Post mortem is er een lokale buikvliesontsteking waargenomen. - Bij rund met oormerk … wordt er post mortem een buikvliesonsteking waargenomen. - Rund met oormerk ligt in laterale decubitus en kan niet recht op de vrachtwagen en wordt geschoten op de vrachtwagen. Post mortem wordt er een abces in de bil en lymfangitis in de voorpoot waargenomen.

Deze vervoerder had ook al heel wat op zijn kerfstok:

2/10/2015
Vervoer van een rund dat recent gekalfd heeft.
1/12/2015
Paard gestorven na lossen in het slachthuis.
22/02/217
Vervoer van zieke runderen die niet zelfstandig konden staan.
04/10/2017
Vervoer van zeer mager rund dat niet meer zelfstandig kan staan.
24/10/2017
Vervoer van mank rund.
08/11/2017
Vervoer van extreem magere en kreupele dieren.
27/11/2018
Vervoer van een rund dat niet zelfstandig recht kan;
Vervoer van zwakken en zieke runderen (abcessen, pleuritis, …).
07/05/2018
Vervoer van een rund dat niet zelfstandig kan staan.
17/05/2018
Aanvoer van een rund dat dood is bij aankomst.
20/02/2019
Aanvoer van drie manke runderen die al mank waren voordat ze op transport gingen. 12/03/2019
Drie aanvoeren (op 5/12/2018, 10/01/2019 en 21/02/2019) waarbij het vervoerde rund steeds bij aankomst dood op de vrachtwagen ligt.
02/07/2019
Vervoer van een rund dat niet in staat is om zich pijnloos voort te bewegen. Het dier heeft een breuk aan de Humerus.
23/07/2020
Vervoer van een rund op 16/01/2020 dat recenter dan 7 dagen geleden heeft gekalfd;
Vervoer van een drachtige runden op 19/12/2019, 20/01/2020, 21/01/2020 en 27/01/2020 waarbij de draagtijd al meer dan 90% gevorderd is.
27/10/2020
Vervoer van een hoogdrachtig rund.
20/11/2020
Vervoer van een hoogdrachtig rund.
17/12/2020
Vervoer van een drachtige runden op 26/10/2020 en 17/11/2020 waarbij de draagtijd al meer dan 90% gevorderd is.
12/04/2021
Vervoer van een hoogdrachtig rund.
29/03/2022
Het niet gescheiden vervoeren van geslachtsrijpe mannelijke en vrouwelijke dieren.

12/04/2022
Aanvoer noodslachting met als reden: trauma (wonde) thv beide carpi. AM bevindingen: mager - anorexie; open wonde linker carpus met zwarte korsten, etter en stank; ogen liggen diep in de oogkassen. PM bevindingen: fibreuze exsudatieve peritonitis na keizersnede, opgezette boeg en bekken lymfeknopen, decubitusletsel linker flank, necrotiserende arthritis linker voorpoot, arthritis en opgezette rechter voorpoot. Besluit: ziek dier dat al geruime tijd neerlag, geen reden voor noodslachting. Rund pm afgekeurd.

29/04/2022
Een rund dat ’s nachts wordt aangevoerd vanuit Luxemburg heeft een zwelling aan de rechter achterpoot. De zwelling is ter hoogte van de sprong en daaronder is een fractuur. Het is niet bekend of dit gebeurd is voor het laden, tijdens het transport, tijdens het lossen of in de stal. Post mortem treft men artritis van het tarsusgewricht en een opzetting van de inguinale streek.

07/07/2022
Het betreft hier een hoogdrachtig dier en dus niet geschikt voor transport.

17/08/2022
1 rund mank 3 poten, onvoldoende steunname voor transport (…). Dit dier is niet transportwaardig.

21/09/2022
Bij meerdere runderen incorrect gebruik prikkelaar tijdens drijven naar logetten door transporteur. < 5 sec tussen 2 prikkels. Deze brief is een waarschuwing. Indien overtredingen zich herhalen kan er een proces-verbaal Zelfde vervoerder als 17/08/2022, 1 rund mank 3 poten, onvoldoende steunname voor transport

23/09/2022
5 runderen waarbij de volgende feiten werden vastgesteld:
Stier … en koe samen op transport.
2 runderen met grote harde abcessen bilateraal, beide met oudere huidwonde, (NL…).
NL… meerdere grote sc abcesse bil links achteraan lateraal en caudaal.
NL… heel groot abces bil LA.

30/09/2022
-2 runderen waarbij de volgende feiten werden vastgesteld:
rund in logette met oude open bloedende wonde thv de sprong rechts achteraan, NL… . Er werd geen voorrang gegeven om te slachten mbt dierenwelzijn. aankomst 10u15, geslacht 12u45.
- rund in loget met etterende open oude wonde heup rechts achteraan. NL… , niet geschikt voor transport.
Het gaat hier om dezelfde vervoerder als 23/09/2022 en 14/10/2022.

14/10/2022
3 runderen waarbij de volgende feiten werden vastgesteld:
NL… : mank op 3 poten, geen contact met grond tijdens stappen rechts achter.
NL… : heeft etterige mastitis.
NL… : open wonde met bloedverlies tgv abces tarsus links lateraal.
Deze dieren zijn niet transportwaardig.
Het gaat hier om dezelfde vervoerder als 23/09 & 30/09

Tampere BVBA

Lees ook: Ook in België worden hoogzwangere koeien geslacht.

24/01/2022
Aanvoer drachtig rund waarvan de draagtijd voor meer dan 90% gevorderd is.

27/02/2022
Aanvoer van een rund dat zich niet pijnloos kan verplaatsen, samen met 3 andere runderen. Dier is erg mank (opgezette kroonstreek en in mindere mate kogelstreek_ en beweegt zich voort op 3 poten.

25/02/2022
Vervoer van een rund dat zeer recent geworpen heeft. Post mortem is er een nog niet geïnvolueerde uterus met verse karunkels aanwezig. Er is ook een uitgebreide bloeding in de bekkenholte waar te nemen. Het rund werd samen met een ander rund aangevoerd met een remorque.

18/05/2022
Aanvoer van een erg ziek dier. Dier is apathisch, wil niet recht staan. Vertoont een snelle ademhaling + erg oedeem ter hoogte van het Rossum + opgezette jugularis vele. Temperatuur na 2 uur rusten is 40,4. Er is geen VKI formulier aanwezig - op de achterkant van het paspoort is het vakje dat er geen relevante informatie te melden is aangekruist. Melk koe geboren 2020. Die werd niet tot de slachting toegelaten en gedood (AM afgekeurd)

De vervoerder is een notoire overtreder:

22/12/2017
Aanvoer van kippen in verre staat van ontbinding.
09/01/2018
Overbelading door een verkeerd geschat gewicht en verhoogd afkeurpercentage onder de kippen.
01/02/2021
Overbelading bij het vervoer van kippen

En ook voor de boer is het niet de eerste keer:
12/08/2021
-Vervoer van een drachtig rund waarbij de draagtijd reeds voor 90% of meer gevorderd is.

27/05/2022
Aanvoer van een drachtig rund waarvan de draagtijd voor meer dan 90% verstreken is.

23/06/2022
Aanvoer van een drachtig rund waarvan de draagtijd voor meer dan 90% verstreken is. Voldragen kalf aanwezig in baarmoeder.

04/11/2022
Transport van een rund dat zich niet pijnloos kan voortbewegen. Rund beweegt zich voort op 3 poten. Erg mank op rechter voorpoot. Neemt geen steun op deze poot. GEEN vermeldingen op VKI. Komt toe in transport met 3 andere runderen. 1 van diende onmiddellijk na het lossen afgemaakt te worden ivm mogelijke oververhitting ten gevolge van transport-stress. Pie-blue, vrouwelijk.

29/12/2022
Aanvoer van een drachtig rund waarvan de draagtijd meer dan 90% verstreken is.