Main content

Inhoud

Eendenslachter Tomassen steeds verder in het nauw - deel 1

Nieuws: 26 september 2023
Slacht

Eendenslachter Tomassen moet dwangsommen gaan betalen voor illegale slachtmethode

Uit een nieuw informatieverzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo) blijkt dat de Nederlandse voedsel- en waren autoriteit (NVWA) haar voornemen van 10 mei 2023 tot het opleggen van een last onder dwangsom (LOD) aan eendenslachter Tomassen Duck-To op 18 juli 2023 heeft doorgezet. De LOD wordt opgelegd omdat in het eendenslachthuis het tijdsinterval tussen het bedwelmen van eenden in het elektrisch waterbad en het doden van eenden door verbloeding te lang is.

Lees ook: Opnieuw last onder dwangsom voor eendenslachter Tomassen

Nieuwe inspectierapporten
Uit de nieuw verkregen inspectierapporten blijkt dat de NVWA praktisch iedere slachtdag van juni, juli, augustus en september het zogenaamde stun-stick tijdsinterval heeft gemeten en te lang heeft bevonden (meer dan 10 seconden). Er worden ook nieuwe rapporten van bevindingen aangezegd.
Het gaat hierbij om de tijd die verstrijkt tussen het bedwelmen van eenden in het elektrisch waterbad (stun) en het doden van eenden door verbloeding (stick) via het automatische mes of de nasnijder, de persoon die eenden de keel doorsnijdt die niet goed door de mechanische messen aangesneden zijn.

Zienswijze Tomassen
Via een zienswijze op 15 juni 2023 probeerde Tomassen zich nog onder de LOD uit te worstelen. Het bedrijf beweert dat de eenden direct gedood worden door het waterbad en er daarom geen reden is om een LOD op te leggen. De NVWA accepteert deze leugen niet.

Moeten eenden nu ook nog lijden onder dierproeven voor Tomassen?
Ook vraagt Tomassen in de zienswijze om uitstel om Wageningen University & Research (WUR) wetenschappelijk te laten onderzoeken of de gehanteerde tijdsinterval voldoende ruim is om de eenden aan te snijden voordat de bedwelming is uitgewerkt.

De NVWA antwoordt dat het onderzoek de karakteristieken heeft van een dierproef en een aanvraag daarvoor ingediend te worden bij de Centrale Commissie Dierproeven. Want het “beoordelen van bewusteloosheid aan de hand van gedragsveranderingen kan alleen worden uitgevoerd nadat via een elektra-encefalogram (EEG) of een elektrocardiogram (ECG) is vastgesteld dat de eenden bewusteloos zijn.”

Toch weer uitstel
Tomassen is al sinds een bedrijfsoverleg op 14 juli 2022 op de hoogte van de overtreding en heeft niets aan de misstand gedaan. Ook niet nadat het bedrijf op 10 januari 2023 nog eens tot 10 maart 2023 de tijd kreeg om er voor te zorgen dat het tijdsinterval voldoet aan de eisen. Het is dan ook teleurstellend dat een voorzieningenrechter de LOD voorlopig geschorst heeft. Er moet nu gewacht worden op een beslissing op het bezwaar dat Tomassen heeft ingediend.

Dwangsom
De dwangsom zal € 5.000 bedragen voor elke week dat het tijdsinterval tussen het bedwelmen en doden van eenden niet voldoet aan de eisen tot het maximale dwangsombedrag van € 50.000. Daarna kan een nieuwe last met een hogere dwangsom volgen of “een andere passende maatregel”, zoals het schorsen van de aan het slachthuis verleende erkenning.

Volgt er nog een last onder dwangsom voor het slecht functionerende slachtproces?
Het lijkt er op dat de NVWA ook een ander steeds terugkerend mankement in het slachtproces, het steeds weer falende automatische mes dat de eenden de keel moet doorsnijden zodat ze leegbloeden, gaat aanpakken. Op zowel 19 juni als 3 juli meldt de NVWA-inspecteur van dienst dat voor het niet doorsnijden/aansnijden van beide slagaders reeds een Rapport van Bevindingen in behandeling is. Dit zou de opmaat kunnen zijn naar een nieuwe LOD.

Er is nog veel meer mis bij Tomassen
Animal Rights rapporteert al jaren over de vele, steeds terugkerende, misstanden in het eendenslachthuis. Deze zouden stuk voor stuk voor boetes en een LOD in aanmerking komen. Als de NVWA dit niet zelf oppakt zal Animal Rights dat via handhavingsverzoeken trachten af te dwingen.

Ook in de inspectierapporten van 1 juni tot 31 juli is weer sprake van hittestress bij aangevoerde eenden, loslopende eenden in het slachthuis, en ‘rugliggers’ - eenden die bij het vangen en laden op hun rug terecht komen, niet zelf overeind kunnen en door het slachthuis personeel niet opgemerkt worden.

In deze periode kreeg het slachthuis ook weer drie waarschuwingen (die blijkbaar nooit resulteren in boetes) voor stront op de karkassen en condens (dat ziekteverwekkers kan bevatten) boven het eendenvlees.

Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer