Main content

Inhoud

Erasmus MC weigert informatie over dierproeven vrij te geven

Nieuws: 2 augustus 2017
Dier­proeven

Het Erasmus MC in Rotterdam weigert informatie aan Animal Rights te geven over dierproeven met apen. Wij zijn het hier uiteraard niet mee eens en hebben bezwaar gemaakt tegen dit besluit. Binnenkort volgt een hoorzitting bij het Erasmus MC.

Animal Rights wil weten welke proeven binnen het proefdiercentrum plaatsvinden, hoeveel apen daarbij gebruikt worden, welk leed daarmee is gemoeid en hoe de ethische afweging is gemaakt om de proeven goed te keuren. We hebben de informatie opgevraagd via de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Zie ook: Animal Rights demonstreert bij het Erasmus MC tegen dierproeven

Motivatie

Volgens het Erasmus MC zou het geven van deze informatie bedreigend kunnen zijn voor dierproefnemers. Dit is opvallend omdat het instituut vorig jaar dezelfde informatie, maar dan over eerdere jaren, wel gewoon gaf. Bovendien heeft Animal Rights geen enkele interesse in de namen van de dierproefnemers, maar zijn we slechts geïnteresseerd in de dierproeven zelf.

Code openbaarheid dierproeven

Animal Rights campagnecoördinator Paulien Edixhoven: “Het besluit van het Erasmus MC is ridicuul. We vragen enkel informatie over de dierproeven, in het openbaar belang. Mensen willen weten wat er in de onderzoekscentra aan apenproeven plaatsvindt en hoe de afweging om deze dieren te gebruiken wordt gemaakt. Daarbij heeft het Erasmus MC de Code Openheid Dierproeven ondertekend. Maar handelt daar dus niet naar. Er is geen enkele reden om de informatie niet te geven.”