Main content

Inhoud

Geen gerechtigheid voor dieren in Hof van Cassatie

Nieuws: 26 juni 2024
Slacht

Dat er voor de dieren in ons land duidelijk geen gerechtigheid bestaat werd op 11 juni 2024 benadrukt door het Hof van Cassatie van België waar het reeds lang gesloten en afgebroken slachthuis Verbist Izegem en haar eigenaar in beroep gingen tegen de veroordeling voor grove dierenmishandeling op basis van de onthullende undercoverbeelden van Animal Rights. Het Hof van Cassatie vernietigde de eerdere uitspraak van het Hof van Beroep van Gent.

Lees ook: Slachthuis Verbist Izegem veroordeeld voor dierenmishandeling op grond van Animal Rights undercoverbeelden

Lees ook: Slachthuis Izegem: de tijdlijn

Ons rechtssysteem is duidelijk een vod waar de grootste dierenmishandelaars hun voeten aan mogen vegen. Ze moeten niet eens meer bang zijn voor een rechtszaak nu

Els Van Campenhout, Animal Rights

Wat het hoogste gerechtshof van ons land moet voorstellen oordeelt in Brussel, kort gezegd, dat er voor dierenrechtenorganisaties als Animal Rights geen wettelijke grondslag is om toegang te hebben tot de rechter. Men benadrukt daarbij dat de recente opname van dierenwelzijn in de grondwet daar niets aan verandert.

Deze schertsvertoning heeft als gevolg dat geen enkele burger bij de rechter op kan komen voor de dieren. Het verandert België in een regelrechte schijndemocratie waar dierenmishandelaars vrijspel hebben in afwezigheid van een effectieve, daadkrachtige overheid.

Lees ook: Dierenrechten in de grondwet veranderen in praktijk niets voor dieren.

Juridische tijdlijn

Samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen die vooraf gingen aan het arrest van het Hof van Cassatie

Op 11 september 2017 bracht Animal Rights schokkende beelden naar buiten uit het runderslachthuis te Izegem. Op de beelden is te zien hoe werknemers runderen systematisch mishandelden met de elektrische prikkelaar en stokslagen gaven en één stier werd zelfs anaal gepenetreerd. De bedwelming ging regelmatig mis, de dieren zagen hoe hun soortgenoten opgetakeld werden en meerdere runderen werden bij volle bewustzijn de keel doorgesneden.

Animal Rights diende meteen een klacht met burgerlijke partijstelling in tegen het slachthuis Verbist Izegem en tegen de zaakvoerder wegens dierenmishandeling.

Na vier jaar juridische strijd, werd het slachthuis op 22 maart 2021 vrijgesproken voor dierenmishandeling, maar wel veroordeeld voor inbreuken op hygiëne. De rechtbank in Ieper weigerde de beelden van Animal Rights uit het slachthuis van Izegem als bewijs te accepteren omdat ze verkregen zijn zonder toestemming en daardoor inbreuken op de privacywetgeving zouden vormen.

Animal Rights ging daarop in beroep tegen de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg.

Op 20 oktober 2023 kreeg Animal Rights dan toch gelijk toen het Hof van Beroep een historische uitspraak deed, waarbij slachthuis Verbist schuldig werd bevonden aan grove dierenmishandeling op basis van de onthullende undercoverbeelden van Animal Rights.

Het Hof weerlegde het eerdere privacy-oordeel en erkende de legitieme rol van undercoveracties in het blootleggen van misstanden. Bovendien bevestigde het Hof dat slachthuis Verbist nalatig was in het waarborgen van het welzijn van de dieren tijdens het doden en gerelateerde activiteiten, het opstellen van passende werkmethoden en het implementeren van effectieve monitoringprocedures.

Het Hof van Beroep zei daarbij letterlijk: “Er is sprake van grove schending van het dierenwelzijn, waarbij de te slachten dieren als dode, gevoelloze voorwerpen op brutale wijze werden behandeld. Dat dieren wezens met gevoelens zijn en zij fysiek en psychisch kunnen lijden, werd op manifeste wijze miskend.”

Zoals Animal Rights verwachtte hadden zowel slachthuis Verbist als de eigenaar Verbist op 7 december 2023 een cassatieberoep ingediend bij het Hof van Cassatie. Animal Rights heeft daarom ook een cassatie advocate ingehuurd om dit horrorslachthuis voor eens en altijd veroordeeld te krijgen voor grove dierenmishandeling.

Op 11 juni 2023 volgde de uitspraak van het Hof van Cassatie: daarbij volgde het Hof de absurde redenering dat Animal Rights niet voor dieren mag opkomen in de rechtbank, waarvan de dierenrechtenorganisatie geen eigenaar is en dat alleen de eigenaar van de dieren hierbij ‘te lijden’ zou hebben en klacht zou kunnen indienen. Dat betekent concreet dat dierenmishandeling bij dieren die een wettelijke eigenaar hebben (in dit geval was dit het slachthuis) gewoon kan gebeuren en dat de hoogste rechtbank van het land hier de ogen voor sluit.

Het Hof van Cassatie vernietigde daarmee de eerdere uitspraak van het Hof van Beroep van Gent en stuurt de zaak nu door naar het Hof van Beroep Antwerpen. De openingszitting zal later dit jaar plaatsvinden.

Van Campenhout: "Wat eigen is aan alle rechtszaken die Animal Rights voert, is dat dierenmishandelaars in de rechtbank alle soorten argumenten gaan aanhalen - gaande van privacy, het wijzen met de vinger naar de klokkenluider, tot ons grondwettelijke recht om te mogen opkomen voor dieren in de rechtbank - zodat er zo weinig mogelijk gepraat wordt over het vreselijke leed dat de dieren is aangedaan."

Animal Rights blijft zich echter inzetten voor toegang tot de rechtbank, zodat de allerzwaksten in onze maatschappij gehoord kunnen worden en ook zij gerechtigheid in de rechtbank kunnen krijgen.

De vreselijke undercoverbeelden uit het horrorslachthuis van Izegem.

Er is geen gerechtigheid voor de dieren die vreselijke marteling hebben ondergaan. Ik kan niet geloven dat de rechtbank dat zomaar heeft gedaan.

Els Van Campenhout, Animal Rights

“Ons rechtssysteem is duidelijk een vod waar de grootste dierenmishandelaars hun voeten aan mogen vegen. Ze moeten niet eens meer bang zijn voor een rechtszaak nu,” reageert Animal Rights campagneleider Els van Campenhout woedend. “Er is geen gerechtigheid voor de dieren die vreselijke marteling hebben ondergaan. Ik kan niet geloven dat de rechtbank dat zomaar heeft gedaan.”

Animal Rights geeft de strijd voor gerechtigheid en rechtvaardigheid natuurlijk niet op. De vzw onderzoekt welke juridische mogelijkheden er zijn, eventueel zelfs op Europese niveau, om deze schande uit te wissen.

Steun onze crowdfunding!

Het voeren van rechtszaken vergt een lange adem, maar de minimale wetten die er zijn om dieren te beschermen moeten nageleefd worden. Wij laten het niet bij de uitspraak van het Hof van Cassatie en bekijken de mogelijkheden nu om naar het Europees Hof te gaan. Jij kunt de dieren in de rechtbank helpen door ons te steunen. Samen kunnen we deze rechtszaken blijven bekostigen.

Onze crowdfunding kan je hier vinden:
Steun de dieren in de rechtbank! en direct steunen kan je via deze link.