Main content

Inhoud

Hier koopt KU Leuven aapjes met belastinggeld voor horrorexperimenten: 7000 euro voor een leven!

Nieuws: 28 september 2020
Dier­proeven

Animal Rights heeft recent bekend gemaakt dat de KU Leuven in 2019 bijna twee miljoen euro van de Vlaamse overheid heeft ontvangen voor de financiering van barbaarse hersenexperimenten op resusapen. De universiteit achtte het niet nodig om te reageren in de Belgische media, maar verkondigde wel allerlei leugens in de Britse krant The Sun.1 “We zijn verontwaardigd dat de KU Leuven de ernst van haar dierenmishandeling met leugens wil verdoezelen. Wij benadrukken nogmaals dat experimenten op apen geen noodzakelijk kwaad zijn, maar pure kwaadaardigheid”, zegt Animal Rights campagnecoördinator en toxicologe Jen Hochmuth.

Inmiddels heeft Animal Rights ontdekt dat de KU Leuven het geld van de overheid gebruikt om apen te kopen aan een gepeperde prijs van 7000 euro voor een leven. De aankopen gebeuren bij het Biomedical Primate Research Center (BRPC) in Nederland. Dat is het grootste primatenonderzoekscentrum van Europa, een plek waar we eerder deze maand nog trieste beelden genomen hebben.

Op elk moment kunnen willekeurig aapjes van hun familieleden worden weggerukt en verkocht aan een labo.

Jen Hochmuth, Animal Rights

7000 euro voor één proefaapje

In haar reactie in de Britse pers beweerde de KU Leuven dat de apen in kleine groepen leven met genoeg verrijking om hen bezig te houden.1 Maar waar komen deze apen vandaan? Via een informatieverzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur is Animal Rights erachter gekomen dat de KU Leuven haar resusapen aankoopt bij BPRC in Nederland, het grootste apentestcentrum van Europa. Kostprijs: maar liefst 7000 euro per dier.

Deze maand maakte Animal Rights nog trieste beelden van de apen die momenteel in het BPRC opgesloten zitten. Er is onder andere een jong aapje te zien dat het plastic van de kooi vasthoudt. “Dit zijn aapjes die nog niet weten welke gruwelijke hersenexperimenten er op hen te wachten staan. Ze zitten op elkaar gepropt achter tralies en gesloten laboramen in een onnatuurlijke en deprimerende omgeving. Op elk moment kunnen willekeurig aapjes van hun familieleden worden weggerukt en verkocht aan een labo”, aldus Hochmuth.

Apen dienen slechts als middel om de nieuwsgierigheid van medogenloze onderzoekers te stillen.

Jen Hochmuth, Animal Rights

Apenexperimenten leren ons niets over menselijke hersenaandoeningen

De KU Leuven vertelde tegen The Sun:"Dankzij proefdieren weten we al veel meer over Alzheimer". Een snelle check door Animal Rights op PubMed (een vrij beschikbare online database) toonde aan dat slechts 1 van een totaal van 273 publicaties van het Leuvense apenlab in de verste zin gelinkt kan worden aan Alzheimeronderzoek. Het enige wat deze studie deed was de hersensactiviteit van apen, muizen, ratten en honden meten met een beeldvormingstechniek die ook al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw uitgevoerd wordt bij menselijke vrijwilligers. 1

Bovendien was de aap die in dit Alzheimer-gerelateerde onderzoek werd gebruikt een jongvolwassen mannetje van 6 jaar oud.1 Over het algemeen worden resusapen pas vanaf 8 jaar als volwassen beschouwd, terwijl degenen die ouder zijn dan 30 jaar worden beschouwd als oud of bejaard. 2

"Apen kunnen onmogelijk worden gebruikt om effectief vooruitgang te boeken in het Alzheimeronderzoek, maar dienen slechts als middel om de nieuwsgierigheid van medogenloze onderzoekers te stillen”, zegt Hochmuth.

Het is niet verwonderlijk dat onderzoekers zonder moreel geweten misleidende beweringen gebruiken om onschuldige apen te martelen zodat ze kunnen doorgaan met sadistische experimenten.

Jen Hochmuth, Animal Rights

Wat voor dierproeven doet de KU Leuven dan wel?

De hersenexperimenten met apen zijn fundamenteel onderzoek, wat wil zeggen dan het niet om wettelijk verplichte dierproeven voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen gaat maar om nieuwsgierigheidonderzoek over het functioneren van het apenbrein. De meeste dierproeven gaan over gezichtsherkenning bij apen. Ironisch genoeg geven de onderzoekers die hersenexperimenten aan de KU Leuven uitvoeren zelf als conclusie in een van hun publicaties dat mensen hersengebieden hebben voor het verwerken van visuele stimuli die niet bestaan bij apen. “Met andere woorden resultaten uit dierproeven op apen zijn niet vertaalbaar naar de mens”, preciseert Hochmuth.

In het verleden maakte de KU Leuven ook apen verslaafd aan cocaïne om de veranderingen in het apenbrein te bestuderen naarmate het verslavingsproces vordert. Ook hier betaalde de Vlaamse overheid voor deze controversiële experimenten met 341.500 euro aan belastinggeld. Jen Hochmuth: "Het is niet verwonderlijk dat onderzoekers zonder moreel geweten misleidende beweringen gebruiken om onschuldige apen te martelen zodat ze kunnen doorgaan met sadistische experimenten."

Demonstratie voor de stopzetting van apenproeven aan de KU Leuven

Op 1 oktober organiseert Animal Rights, samen met Bite Back, een stil protest aan de KU Leuven. “Wij willen dat de overheid het financieren van alle apenexperimenten stopzet en dat onderzoeksbudgetten geïnvesteerd worden in de proefdiervrije methoden die een beschaafde samenleving waardig zijn”, zegt Hochmuth.

Animal Rights eist de vrijlating van de proefapen die opgesloten zitten in het proefdiercentrum van de KU Leuven. Op dit moment zitten daar meer dan veertig apen. De dieren worden gemiddeld 7 tot 10 jaar lang (her)gebruikt aan de KU Leuven. Deze dieren verdienen een waardig pensioen in een gespecialiseerd opvangcentrum.

Teken de petitie voor de stopzetting van de apenproeven aan de KU Leuven

Red de KU Leuven apen! Teken de petitie Dier­proeven

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer