Main content

Inhoud

Hoelang laat minister Weyts de nertsen nog stikken?

Nieuws: 26 mei 2017
Bont

Eind 2014 beloofde Ben Weyts, Vlaams minister van Dierenwelzijn, werk te maken van een verbod op de nertsenfokkerij. Sindsdien hebben de Vlaamse nertsenfokkers twee volle kweekseizoenen gedraaid. Met 50.000 moederdieren leverde dit de sector ruim 500.000 jonge nertsen op. Deze dieren zijn inmiddels allen vergast voor de productie van bont. Waar blijft het beloofde Vlaamse nertsenfokverbod?

Weyts heeft geen flauw idee waar de centen voor een Vlaamse compensatieregeling vandaan moeten komen.

Stand van zaken

Minister Weyts werd deze week in het Vlaams Parlement op de rooster gelegd inzake het uitblijven van het beloofde verbod. “Het is een moeilijke materie” verklaarde Weyts. Enkele maanden geleden verstopte de minister zich achter de moeilijkheden die zich in Nederland voordeden omtrent een compensatieregeling voor nertsenfokkers bij een verbod. Toen de Nederlandse problemen van de baan waren, was het wachten op een studie rond compensaties voor de Vlaamse fokkers. Nu de studie af is, heeft de minister meer tijd nodig om verschillende scenario’s voor een uitdoofbeleid af te wegen. Het grootste pijnpunt blijkt tenslotte van financiële aard te zijn: Weyts heeft geen flauw idee waar de centen voor een Vlaamse compensatieregeling vandaan moeten komen. 1

Nertsen hebben niets aan een belofte!

Terwijl minister Weyts ter plaatse blijft trappelen, hebben de nertsenfokkers niet stil gezeten. Afgelopen jaar hebben meerdere Vlaamse fokkers uitbreidingsaanvragen ingediend.2 Op basis van het beloofde nertsenfokverbod poogde Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, uitbreidingen tegen te houden. Het mocht niet baten. Fokkerij Moerwegel Mink stapte naar de Raad van State en werd nu in het gelijk gesteld: een milieuvergunning kan niet worden geweigerd op basis van een beleidsvoornemen dat geen normatieve kracht heeft. De Raad van State oordeelde dat Moerwegel Mink mag uitbreiden. Het aantal vergunde dieren wordt verhoogd van 11.400 naar 18.198 nertsen.3 Met dit precedent staat de deur wijd open voor uitbreidingsplannen van andere nertsenfokkers.

Video: Animal Rights maakte onlangs nog beelden van langzaam stikkende nertsen in het Vlaamse Laarne.

Het ziet er naar uit dat het minister Weyts aan moed ontbreekt om knopen door te hakken.

Minister van besluiteloosheid

Tot tweemaal toe bracht Animal Rights beelden naar buiten van gruwelijke misstanden in de Vlaamse nertsensector. Samen met andere organisaties demonstreerden wij voor een dringend fokverbod. In februari 2017 bezorgden wij een petitie met 40.000 handtekeningen aan minister Weyts. Onze nertsencampagne zorgde er voor dat het nertsendossier een heet hangijzer werd op de politieke agenda. Maar het beloofde verbod blijft uit. Het ziet er naar uit dat het minister Weyts aan moed ontbreekt om knopen door te hakken.

Ben Weyts, kom in actie!

We zijn mei 2017. De Vlaamse nertsenfokkers zijn aan hun derde kweekseizoen bezig sinds de belofte op een verbod. Op dit moment zijn de fokkerijen opnieuw gevuld met piepjonge nertsen. Hun vooruitzicht: een kort leven vol stress, angst en pijn in een krappe kooi, en een wrede verstikkingsdood in een gaskist. Animal Rights is het gebrek aan politieke daadkracht in Vlaanderen kotsbeu. Wij lanceren nogmaals een dringende oproep aan minister Weyts en de Vlaamse regering: “Laat de Vlaamse nertsen niet langer stikken. Verbied de nertsenfokkerij NU!”