Main content

Inhoud

Horrorslachthuis Porc Meat Zele is failliet, maar niemand werd gestraft voor dierenmishandeling

Nieuws: 15 januari 2024
Slacht

De verschrikkelijke verdrinkingsdood van een onverdoofde, ongekeelde zeug in een heet broeibad

Animal Rights kreeg in het kader van de wetgeving betreffende openbaarheid van bestuur de informatieformulieren met dierenwelzijnsinbreuken in handen van alle varkensslachthuizen in Vlaanderen van 2019 tot eind 2023. In totaal gaat het om 42 rapporten uit varkensslachthuizen. Dit is het tweede deel in dit slachthuisonderzoek.

Het gaat hier om documenten van de inspecteurs van de dienst Dierenwelzijn in Vlaanderen. Zij bezoeken met enige regelmaat slachthuizen aangekondigd én onaangekondigd, maar zijn niet zoals het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV) permanent aanwezig op de slachtvloer. Het FAVV speelt geconstateerde misstanden wel door aan Dierenwelzijn. Wat we zien is dus het topje van de ijsberg qua misstanden in slachthuizen. Mishandelingen moeten eerst door een inspecteur geconstateerd worden. Slachthuismedewerkers moeten wel heel dom zijn om hun misdaden voor de ogen van een inspecteur uit te voeren en die moet het dan ook nog de moeite waard vinden om het bijbehorende papierwerk te verrichten.

In totaal werden er in de periode 2019-2023 26 rapporten opgemaakt in varkensslachthuizen. Zeven daarvan zijn gericht aan Porc Meat Zele, meer dan een kwart van het totaal! Animal Rights waarschuwde de afgelopen jaren meermaals voor dit slachthuis. Zo filmde Animal Rights in de zomers hittestress bij varkens wachtend in de stalen vrachtwagens voor het slachthuis. We filmden hoe dode zeugen werden aangevoerd en respectloos van het losplatform werden gegooid. 1 We filmden bij Porc Meat het barbaarse ‘klopmerken’. En we filmden hoe tientallen afkeur-karkassen in afvalcontainers werden gedumpt.

Het horrorslachthuis is inmiddels failliet. Dat is op zichzelf natuurlijk een uitstekende uitkomst, maar niemand werd ooit gestraft voor de mishandelingen die de dieren werden aangedaan. Gerechtigheid voor de dieren is er niet gekomen.

Zeugen overleven het transport naar Porc Meat Zele niet

Extreem dierenleed

Wat we lezen in de rapporten is erg verontrustend. Het is onbegrijpelijk dat het slachthuis hiermee weg is gekomen. Er worden kreupele dieren aangevoerd, of dieren raken gewond in het slachthuis zelf en krijgen vervolgens geen verzorging. Dieren van verschillende leeftijdscategorieën worden niet gescheiden. De CO2-verdoving werkt niet, vervolgens de elektrische back-up ook niet, varkens ontsnappen, glijden uit en lopen botbreuken op. Zeugen worden onvoldoende verdoofd, vervolgens niet gecontroleerd, worden onverdoofd gestoken (de keel doorgesneden), of belanden bij volle bewustzijn in het hete broeibad (zie de video).

We laten de rapporten voor zich spreken:

14/12/2020

“Mestvarken komt met poot vast te zitten in afvoerput thv drijfgang. Deksel ligt los en sluit niet goed af. Kan leiden tot verwonding bij de varkens.”

14/12/2020

“3 zeugen aanwezig tussen mestvarkens in wachtruimte. Dieren van verschillende leeftijdscategorie niet gescheiden van elkaar (zeug - mestvarken)”

14/12/2020

“Voor aanvang slachten 1 mestvarken thv de loskade afgezonderd welke niet zelfstandig kan lopen en moeilijke ademhaling vertoont. 5u15 dier overleden. Gelost 0.30u.”

Het varken is afkomstig uit Frankrijk en wordt post mortem afgekeurd

De verspilling: afkeur karkassen worden in een afvalcontainer geladen

10/12/2020

“Voor aanvang slacht 1 zeug welke niet zelfstandig kan lopen, deze ligt tussen de mestvarkens in de wachtruimte en heeft over het gehele lichaam huidletsels tgv trauma (bijten, trappen).”

Op 9 april 2021 wordt een ‘aanvankelijk proces-verbaal van vaststelling van overtreding’ opgemaakt voor deze overtreding en de laatste van 14/12.

06/07/2021

“4 zeugen mank 3 poten, geen steunname en pathologisch letsel. Klopnr FR33VHY en FR29NU1 [Franse varkens]. Geslachtsrijpe beer niet gescheiden van zeugen in de wachtruimte, samen gelost. 1 zeug exungulatie [loslaten de klauw aan de basis].”

10/08/2021

“CO2 carroussel defect, elektrische backup niet OK: elektrische bedwelming geeft 2 a 3 tal maal per uur storing waardoor deze uitvalt en het varken onvoldoende verdoofd is, dier blijft onvoldoende verdoofd liggen tot er terug elektriciteit is of wordt opgetakeld en geslacht.
Regelmatig springen er mestvarkens voorbij de backup tot in de opvangbak van de CO2 carroussel waar ze uitglijden en elektrisch verdoofd worden door de AWO. AWO verdooft eveneens varkens bij welke ervoor onvoldoende verdoofd zijn en in de opvangbak getakeld worden. Echter wanneer er een varken doorspringt, wordt deze verdoofd door de AWO en is de vorige getakelde soms onvoldoende verdoofd wegens geen bijverdoving en verder lopen slachtlijn, wordt opgetakeld en geschoten. Collega’s FAVV melden eveneens tal van fracturen op de karkassen. Na contact Dierenwelzijn en terugkomen DMO thv verdoving, bevinden er zich 6 varkens in de opvangbak ipv 1 per 1 (takel), deze zijn allen in de opvangbak gesprongen en aldaar onvoldoende verdoofd aangezien ze er op hetzelfde moment inkomen en men moet ingrijpen daar ze er anders uitspringen (zie foto: allen bewegen nog met de poten na verdoving). Na overleg met Dierenwelzijn en blijvende problemen, slachtproces stilgelegd tot CO2 carroussel hersteld is.”

Het wrede 'klopmerken' bij Porc Meat Zele

09/10/2021

“Zeug wordt onvoldoende elektrisch bij verdoofd na CO2 verdoving. Werknemer ziet niet dat zeug onvoldoende verdoofd is en grijpt pas in na opmerking collega, verdoofd elektrisch maar controleert niet of dit voldoende id, zeug wordt onvoldoend verdoofd opgetakeld en gestoken.
Gelijktijdig zeug bij volle bewustzijn in waterbad, achteraf blijkt deze niet gestoken te zijn door nieuw personeelslid.”

Toezichthouder staat erbij en kijkt ernaar

Porc Meat beschikte al over een Animal Welfare Officer (AWO). Een maatregel die door Ben Weyts en de slachthuizen zelf naar voren werd geschoven als oplossing voor de structurele misstanden die Animal Rights aan het licht blijft brengen. Bij Porc Meat ging het toch nog grondig mis, ondanks de aanwezigheid van de AOW. Een interne 'waakhond' is niet meer dan 'welfare-washing', het slachten blijft even gruwelijk als altijd.

Faillissement

Op 23 december 2021 is Porc Meat Zele te Zele (Oost-Vlaanderen) door de rechtbank in Gent failliet verklaard. Vanaf 8 maart 2022 werd de inboedel van het slachthuis geveild.

Het is een goede zaak dat dit slachthuis voorgoed verdwenen is. Animal Rights vindt het, echter, onbegrijpelijk dat de inspectiediensten het slachthuis niet zelf hebben gesloten, maar dat hiervoor een faillissement nodig was. Er was aanleiding genoeg gezien de informatieformulieren, de beelden en de eerdere waarschuwingen van Animal Rights. Animal Rights wil dat er sneller wordt opgetreden bij misstanden en slachthuizen subiet kunnen worden gesloten.

Animal Rights wil dat de dienst Dierenwelzijn onderzoekt of de verantwoordelijken voor de misstanden bij Porc Meat alsnog gestraft kunnen worden.

Hittestress: Varkens wachtend in de hitte bij slachthuis Porc Meat Zele

Is bestraffen nog mogelijk? - Wie zit er achter Porc Meat?

Voormalig zaakvoerder van Porc Meat, Laurent Dehennin, heeft nog altijd een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) gevestigd op het voormalige slachthuisadres Baaikensstraat 2 te Zele, genaamd PORC SIDES. Via naamloze vennootschap D-Trade & Invest N.V., gevestigd in Sint-Lievens-Houtem, is de familie Dehennin ook gelinkt aan Vleeshandel Walter Fonck in Bavegem.

Bruno en Walter Dehennin kregen in 2004 een gevangenisstraf van drie jaar, waarvan twee jaar met uitstel, en een boete van 4.957 euro opgelegd voor jarenlange vleesfraude. Tussen 1995 en 2001 werd in het bedrijf stelselmatig met vlees geknoeid. Zo werden systematisch etiketten van de invries- of houdbaarheidsdatum losgeweekt en vervangen door nieuwe etiketten. Bedorven en beschimmeld vlees werd letterlijk weer witgewassen. Om het bederf te maskeren ging het vlees in een sodabad en werd het zelfs met een hogedrukreiniger afgespoten. Het vlees werd dan weer in de voedselketen gebracht. De zaakvoerders moesten zich ook verantwoorden voor het vervalsen van dioxinevlees om onterecht overheidssubsidies te kunnen op zak steken. 1

Bruno en Wouter zijn samen met Laurent mede-bestuurders van weer een andere naamloze vennootschap, DISTRIMMO, gevestigd op hetzelfde adres als D-Trade & Invest.