Main content

Inhoud

importverbod jachttrofeeën staat nu echt voor de deur

Nieuws: 24 februari 2022
Jacht

Na jarenlang actie voeren tegen de trofeejacht staan we binnenkort voor wat een heel belangrijke stap kan zijn voor de bescherming van wilde dieren. Een voorstel van resolutie met het oog op een verbod van invoer van jachttrofeeën van bepaalde diersoorten in België, wordt bij de volgende relevante commissievergadering in het federaal Parlement voorgelegd.

Joffrey Legon, campagnecoördinator Animal Rights: "Wij zijn blij dat het voorstel van resolutie online geplaatst is en binnenkort aangeboden wordt. Alle indicatoren wijzen in de goede richting. Als deze resolutie aanvaard wordt dan zou dit een enorme overwinning zijn voor wilde dieren! Trofeejagers worden op deze manier ontraden om bepaalde, vaak bedreigde, diersoorten voor hun plezier te doden."

Lees hier: Importverbod jachttrofeeën stap dichterbij

Nieuwe aanpak: resolutie in plaats van wet

Op 28 oktober 2020 werd er een wetsvoorstel ingediend dat oogde op een importverbod van jachttrofeeën van alle diersoorten die staan op bijlage A van de Europese CITES-verordening en zes diersoorten die op bijlage B staan.1 Het gaat dan om soorten zoals leeuwen, Afrikaanse olifanten en ijsberen. Op 21 september vond een hoorzitting plaats in het Federaal Parlement. Ondanks het uitermate sterk betoog van door Animal Rights aangedragen sprekers, gaf de Raad Van State toch een negatief advies. Lidstaten mogen strengere maatregelen treffen dan wat in het CITES-verdrag opgenomen staat, maar dan wel volgens bepaalde voorwaarden, luidde het.2 Ondanks twijfels over het advies van de Raad Van State wordt er nu om redenen van rechtszekerheid gekozen voor een resolutie3 in plaats van een wet.

Joffrey Legon: "Een resolutie houdt geen verplichtingen in, maar heeft wel politiek gezag. Deze resolutie beoogt net dezelfde doelstellingen als het wetsvoorstel."


  1. In totaal meer dan 200 diersoorten. 

  2. De voorwaarden, de procedure en de instanties waarin artikelen 4 en 5 van Verordening (EG) nr. 338/97 voorziet. 

  3. Voorstel van resolutie. 

Heeft een resolutie dan wel het gewenste effect?

Als we de situatie bekijken in buurlanden Nederland en Frankrijk, is het zeer veelbelovend. In Nederland heeft de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken1 in 2016 de beslissing aangekondigd om geen invoervergunningen meer uit te reiken voor jachttrofeeën van dezelfde diersoorten die ook in dit voorstel van resolutie opgenomen zijn. Zijn beslissing heeft een enorme impact gehad op de import van jachttrofeeën.2 Ook in Frankrijk heeft de toenmalige Franse minister van Ecologie3 beslist om geen invoervergunningen voor jachttrofeeën meer af te leveren. In dit geval ging het enkel om leeuwen.

Joffrey legon: "Alles wijst er dus op dat ook in België de importcijfers van jachttrofeeën een gigantische kentering zullen kennen, als deze resolutie erdoor komt."


  1. De heer Martijn van Dam. 

  2. HSI. Trophy hunting report. 

  3. Mevrouw Ségolène Royal 

Laatste kans om onze petitie te tekenen!

Animal Rights is een dierenrechtenorganisatie. Voor ons eindigen deze rechten niet bij een bepaalde bijlage of bij een bepaalde soort. Elk dier is een individu en wij zullen ook voor elk individu blijven vechten, ongeacht of deze op een bepaalde lijst opgenomen staat of niet. Onze petitie tegen de trofeejacht werd ondertussen al 36.000 keer ondertekent. In deze petitie vragen wij niet enkel een onmiddellijk verbod op de invoer van alle jachttrofeeën, maar ijveren wij ook voor een totaalverbod op de trofeejacht zelf. Wij zullen deze petitie zeer binnenkort indienen bij federaal minister van Milieu Zakia Khattabi.

België moet, samen met Nederland, voorloper zijn in het beschermen van wilde dieren en dienen een sterk internationaal signaal te geven. Pas zodra de trofeejacht in heel de wereld verboden is, zijn wij tevreden.

Lees ook: De trofeejacht helpt wilde dieren niet - 5 argumenten