Main content

Inhoud

Importverbod jachttrofeeën stap dichterbij

Nieuws: 28 juli 2020
Jacht

Vijf jaar na de dood van Cécil de leeuw en alle heisa daarrond, is er voor leeuwen en andere iconische wilde dieren nog steeds niet veranderd. Internationale trofeejagers waaronder ook Belgen kunnen zonder moeite op slachtsafari trekken. Animal Rights stelt deze barbaarse praktijken al enige tijd aan de kaak. Nu lijkt bescherming voor deze wilde dieren een stap dichterbij: PS en sp.a dienen een wetsvoorstel in waarmee de import van bepaalde jachttrofeeën, zoals neushoorns, leeuwen en olifanten, zou verboden worden.

Susan Hartland, Animal Rights: “Dit wetsvoorstel komt geen dag te vroeg. Wilde diersoorten sterven in een recordtempo uit. Het is onvergefelijk dat rijke jagers voor hun plezier bepaalde diersoorten verder uitroeien terwijl de rest van de wereld toekijkt.”

Lees hier achtergrondinformatie over de trofeejacht.

Wetsvoorstel is een eerste stap in de goede richting

Het voorstel, dat werd ingediend door parlementsleden Kris Verduckt, Melissa Depraetere (sp.a) en Mélissa Hanus (PS) beoogt een verbod op jachttrofeeën van diersoorten van bijlage A van de Europese CITES-verordening. Op deze bijlage staan soorten die met uitsterven worden bedreigd, zoals het jachtluipaard.

Ook moet het verbod gelden voor zes soorten van bijlage B van de Europese Verordening, zoals de witte neushoorn, leeuw, ijsbeer, Afrikaanse olifant, moeflon en het nijlpaard. Op bijlage B staan soorten die zouden uitsterven als de handel niet wordt beperkt.1 Een dergelijk importverbod bestaat al in buurland Nederland.2

“Wij willen dat ons land een duidelijke stelling inneemt, net zoals in Nederland en straks misschien ook in het Verenigd Koninkrijk, namelijk aan dit economisch model doen wij niet mee,” zegt Verduyckt.

We hebben een prachtige natuur, met wonderlijke wezens. Het wordt tijd dat wij hen op een correcte wijze gaan beschermen.

Kris Verduyckt, sp.a

Trofeejacht beschermt wilde dieren niet

Animal Rights is uiteraard tegen de invoer van alle jachttrofeeën, maar is verheugd over deze stap in de goede richting. Voor ons is er geen onderscheid tussen een zebra, een leeuw, een vos of een jachtluipaard. Alle dieren zijn individuen die recht hebben op leven in vrijheid. Er zijn betere manieren om wilde dieren te beschermen dan hun levens tegen enorme bedragen te verkopen aan trofeejagers.

Kris Verduyckt, sp.a: “Daarom willen wij met ons voorstel het legaal uitmoorden van bedreigde diersoorten aan de kaak stellen. We hebben een prachtige natuur, met wonderlijke wezens. Het wordt tijd dat wij hen op een correcte wijze gaan beschermen. Dankzij dit voorstel willen we een Belgisch verhaal zoals dat van Cecil de leeuw alvast onmogelijk maken.”

Update 23/09/2021: Hoorzitting Federaal Parlement

Afgelopen dinsdag vond er een hoorzitting plaats in het Federaal Parlement waarbij sprekers van beide zijden hun argumenten voor of tegen een importverbod op jachttrofeeën konden toelichten. Sprekers waren Miet Van Looy (CITES België), Dr. Ross Harvey en Dr. Bertrand Chardonnet. Deze laatste was aangesteld door Animal Rights om ons tijdens de hoorzitting te vertegenwoordigen.

Met name Dr. Harvey en Dr. Chardonnet hielden een sterk betoog over hoe trofeejacht bijdraagt aan het verlies van soorten in verschillende Afrikaanse landen. Bijvoorbeeld in Tanzania blijven er steeds minder olifanten over en in Namibia dalen de aantallen van allerlei diersoorten, van gemsbokken tot zebra's.

Animal Rights blijft van mening dat er slechts één belangrijke reden is om de trofeejacht te verbieden: het is onethisch om individuen met recht op leven te doden. Wij dringen er daarom op aan snel werk te maken van een importverbod op jachttrofeeën!