Main content

Inhoud

In het Meerdaalwoud krijgen reeën de kogel

Nieuws: 6 februari 2020
Jacht

Agentschap Natuur en Bos organiseert jaarlijks een reeëntelling.1 Een groep vrijwilligers trok vorige zondag door het Meerdaalwoud om de dieren te tellen. Tegelijkertijd krijgen jaarlijks tientallen reeën in het bos de kogel.

Rowena Vanroy, Animal Rights: “Weten de vrijwilligers dat deze reeën een triest lot te wachten staat? De kans is reëel dat de getelde reeën worden afgeschoten en op het bord eindigen.”

Lees ook: Drongengoed. Hertenkalf voor dood achtergelaten.

Telling om het afschot te bepalen

De regiobeheerder noemt de reeëntelling belangrijk om na te gaan of de populatie wel gezond is. 65 vrijwilligers telden na enkele uren door het bos wandelen 19 reeën. Op basis daarvan worden conclusies getrokken over de omvang van de populatie en de gezondheid van het bos.1

Aan de hand van de telling is het ook mogelijk het toegestane afschot te bepalen. In 2017 werden er in het Meerdaalwoud een 80-tal reeën afgeschoten.2 Er staan zo’n 30 hoogzitten, waar de reeën naartoe gelokt worden met likstenen en lokvoer.34 Dezelfde reeën die door de vrijwilligers zijn geteld, kunnen dus even later zijn afgeknald.

Reeënpopulatie neemt af

ANB spreekt over een gezonde reeënpopulatie, maar zegt dat er over de jaren heen een afname is. Vervolgens worden meteen de everzwijnen als schuldigen aangeduid. Zij zouden niet goed met de reeën kunnen samenleven, maar daarvoor is er geen enkel wetenschappelijk bewijs.1 Een studie over de afname van het aantal reeën in het Zoniënwoud noemt onder andere migratie, ziekte of verminderde waarneming door een toegenomen schuwheid van de reeën als mogelijke oorzaken, maar zegt tegelijkertijd dat dit verder moet worden onderzocht.2

Wel is zeker dat de reeën intensief worden bejaagd en ook nog eens worden verstoord door de vele drukjachten op everzwijnen in het gebied.3 Dat de reeënpopulatie afneemt is juist een bijkomende reden om de jacht in het Meerdaalwoud stop te zetten.

Rowena Vanroy: “De indianenverhalen die over everzwijnen worden verteld berusten op geen enkele wetenschappelijke basis. Dit is een overheidsinstantie onwaardig.”

Red de reeën

Animal Rights vindt dat de jacht in het Meerdaalwoud meteen moet worden stopgezet. Er is geen enkele manier waarop het afschieten van onschuldige dieren kan worden verantwoord.

Bovendien moet het ANB transparanter communiceren over de jacht in de bossen van de Vlaamse overheid. Maar al te vaak wordt het afschieten van dieren onder de mat geschoven, geminimaliseerd of met allerlei halve waarheden gelegitimeerd.

Teken hier de petitie tegen de everzwijnenjacht.

Red het everzwijn Teken de petitie Jacht

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer