Main content

Inhoud

Inspecties NVWA: meerderheid van de varkensbedrijven overtreedt regels dierenwelzijn

Nieuws: 23 juli 2022
Slacht

De meerderheid van de varkenshouders overtreedt de regels voor dierenwelzijn. Dat blijkt uit inspectieresultaten van de NVWA uit 2021. Zelfs eenvoudige en goedkope hokverrijking, zoals 'wroetmix' en speelgoed, is bij veel van de bedrijven niet in orde.

Een trieste score voor de varkenshouders

De NVWA voert jaarlijks inspecties uit om de huisvesting en verzorging van varkens te controleren. In 2021 hebben de inspecteurs van de NVWA 113 inspecties van het welzijn van varkens uitgevoerd. Dit betrof 94 inspecties van varkenshouderijbedrijven en 19 inspecties van hobbymatig gehouden varkens. Daarnaast zijn nog 42 herinspecties uitgevoerd. Op de varkenshouderijbedrijven waren 44 inspecties akkoord en 50 inspecties niet akkoord. De meest voorkomende overtreding had betrekking op hokverrijking. Er waren 14 inspecties waarbij naast de hokverrijking ook nog een ander welzijnsvoorschrift niet akkoord was, zoals het verstrekken van vers water of het bieden van de juiste zorg.1

Hokverrijking: goedkoop en eenvoudig, maar toch te veel moeite

Varkens zijn van nature intelligente en nieuwsgierige dieren. Het is niet verwonderlijk dat ze zich snel vervelen in de onnatuurlijke en dieronvriendelijke omgeving van een 'varkensbedrijf.' Varkens die zich blijvend vervelen, gaan abnormaal gedrag vertonen, zoals staartbijten. Dit kan pijn, stress en verwondingen bij hokgenoten veroorzaken.1

Goede hokverrijking, zoals 'wroetmix' en speelgoed, is belangrijk voor het welzijn van varkens omdat het ervoor zorgt dat het varken zijn soorteigen gedrag kan uitoefenen. Daarnaast is het verstrekken van voldoende hokverrijking een van de beheersmaatregelen om het risico op staartbijten te voorkomen. Tijdens inspecties let de inspecteur van de NVWA er op of het materiaal permanent voldoet aan 9 eigenschappen. Het materiaal moet veilig zijn. Ook moet het materiaal de volgende eigenschappen hebben: eetbaar, kauwbaar, wroetbaar en afbreekbaar. Verder moet het materiaal vernieuwend, bereikbaar, beschikbaar en schoon zijn.2

Animal Rights is niet verbaasd dat het merendeel van de varkenshouders de regels voor dierenwelzijn overtreedt. Campagnecoördinator Anna Krijger: "Wij zien en horen niet anders. De industrie en de NVWA houden bij hoog en laag vol dat het 'meestal goed gaat'. Maar nu blijkt dus uit onderzoek van de NVWA zelf dat dit niet het geval is. Het is afschuwelijk slecht gesteld met het dierenwelzijn in de varkensindustrie."

Krijger benadrukt dat de intensieve varkenshouderij helemaal niet deugt, ook niet als de leefomstandigheden voor de dieren wat verbeteren. "Maar dat er zelfs wordt nagelaten om de varkens wat afleiding en plezier te geven is toch wel heel sneu. Je zou bijna denken dat ondernemers in de vee-industrie niet écht van 'hun' dieren houden."