Main content

Inhoud

Laat je grond uitkleuren!

Wilde dieren hebben onze hulp nodig! Elk jaar worden er in Vlaanderen meer dan 930.000 dieren gedood door jagers. Everzwijnen, kraaien, reeën, hazen, konijnen, fazanten, patrijzen, vossen en nog vele andere dieren krijgen de kogel. Animal Rights is principieel tegen de jacht. Dieren hebben recht op leven en welzijn. Ze verdienen het niet om voor het minste of geringste te worden afgemaakt.

Het belangrijkste wat je als individu kunt doen tegen de jacht is je eigen grond laten uitkleuren.

1) Kijk op geopunt na of je grond is ingekleurd. Zoek je adres via de zoekbalk en klik rechts op Natuur en milieu > Jacht >Jachtterreinen

2) Vul het formulier in dat je vindt via de website van de Vlaamse overheid.

3) Voeg een kopie toe van een aanslagbiljet onroerende voorheffing als bewijs van eigendom

4) Stuur alles naar de arrondissementscommissaris van je provincie

Hulp nodig? Contacteer ons via info@animalrights.be

Lees hier meer info over wat je nog kunt doen tegen de jacht.