Main content

Inhoud

Lidl berispt voor misleidende konijnenvleesreclame

Nieuws: 2 april 2021
Slacht

Enkele weken geleden adverteerde Lidl met "meer diervriendelijk konijnenvlees" van dieren die “niet in kooien, maar in grotere parken” worden gehouden. Een misleidende boodschap, want het leven van de konijnen in parksystemen is ver van een paradijs. Animal Rights diende klacht in bij de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP).

Rowena Vanroy, Animal Rights: “Producenten weten dat hun klanten dierenwelzijn belangrijk vinden. Ze spelen daarop in met mooie reclames over blije dieren en eufemismen, terwijl in werkelijkheid het leven van de dieren in de industrie een nachtmerrie is.”

Lees ook: Lidl misleidt met vlees van blije parkkonijnen.

Reactie Lidl op de klacht

Lidl reageerde als volgt op de klacht:

“Natuurlijk blijft ‘beter’ hier een relatief begrip. Niemand zal kunnen beweren dat vlees ooit 100% diervriendelijk kan zijn. Daarom letten wij als Lidl steeds op het gebruik van dit woord en omschrijven we het in onze folder als: ‘meer diervriendelijke huisvesting’. Gezien er tot op vandaag nog steeds konijn uit kooien op de markt is, en dit nog toegelaten is tot 2024 (zie opnieuw het Koninklijk Besluit), vinden wij het belangrijk onze klanten te wijzen op dit verschil, en de mogelijkheid tot een (relatief) betere keuze. Waar wij wel compromis mogelijk zien, is in de aanduiding ‘geen kooi’. De dieren zitten wel nog opgesloten in een omheinde ruimte. Daarom stellen wij voor in de toekomst onze verwoording aan te passen naar onderstaande: “Parkkonijnen hebben meer ruimte en beschikken over klimplateaus, tunnels en knaagmateriaal.”"

"Wij zijn het over een ding met Lidl eens, namelijk dat diervriendelijk vlees niet bestaat. Maar verder zien we in dit betoog enkel holle frasen," zegt Vanroy.

Misleidende reclame

De JEP oordeelt nu dat delen van de reclameboodschap inderdaad de consument misleiden. Lidl mag haar konijnenvlees jammer genoeg “meer diervriendelijk” blijven noemen, maar de combinatie van “park” en “niet in kooien” creëert volgens JEP ten onrechte bepaalde verwachtingen bij de consument.

“De Jury is anderzijds echter van mening dat de combinatie van het woord “Parkkonijn”, dat in de betrokken wetgeving niet als dusdanig gebruikt wordt en geen ingeburgerde term is, met de vermelding “Zo zitten de dieren niet in een kooi” verkeerde verwachtingen op het vlak van het dierenwelzijn creëert in hoofde van de gemiddelde consument die volgens haar niet per se weet wat een parkkonijn of een park in deze context is en wat dit inhoudt. Zij is ook van mening dat dit des te meer het geval is in de Franstalige versie met de combinatie van de woorden “Lapin élevé en parc” en “jamais tenus en cage” en “vivent dans un grand parc”. De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.”

In 2019 onderzocht Animal Rights de Nederlandse konijnenhouderij. De omstandigheden in de Belgische parksystemen zijn vergelijkbaar. Bovendien is er in Nederland geen konijnenslachthuis, de in Nederland gekweekte konijnen worden in een van de twee Belgische konijnenslachthuizen gedood en hun vlees ligt ook bij ons in de rekken. Hieronder zie je beelden van konijnen uit parksystemen.

Reactie Lidl op de uitspraak

De supermarktketen krijgt nog de kans om in beroep te gaan. Animal Rights heeft zelf nog geen antwoord ontvangen of Lidl het oordeel van de JEP aanvaardt. Maar tegen Het Laatste Nieuws laat Lidl weten: “Het was zeker niet de bedoeling om te misleiden. Het label ‘parkkonijn’ is niet van Lidl, maar het is een standaard waaraan een lastenboek gekoppeld is, dat bepaalt hoe de konijnen moeten opgroeien. Dat is wat beschreven stond in de folder, dat is niet misleiden. Maar we zullen het niet meer zo formuleren.”

“Wij zijn blij met deze uitspraak en hopen dat dit een precedent zal scheppen om de huichelachtige goednieuwsshow rond parkkonijnen te stoppen. (Konijnen-)vlees is niet diervriendelijk, punt”, zegt Vanroy nog.

Stop de promotie van vlees en zuivel Teken de petitie Slacht

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer