Main content

Inhoud

Liet Ruiseleedse boer zijn varkens creperen in beerput?

Nieuws: 21 augustus 2019
Slacht

Op maandagavond zakten twaalf varkens door de vloer van een varkensstal in Ruiselede. De brandweer kwam ter plaatse om de dieren te evacueren, maar om de reddingsoperatie te kunnen laten doorgaan moest de boer de beerput eerst leeghalen. De boer weigerde en liet de dieren achter in de beerput. 1 Momenteel is het niet duidelijk of de dieren nog in leven zijn en heeft Animal Rights bij de gemeente meer informatie gevraagd over de huidige toestand. Animal Rights campagnecoördinator Els Van Campenhout is boos: “We laten het hier niet bij en dienen met Animal Rights klacht in bij de dienst Dierenwelzijn.”

We laten het hier niet bij en dienen met Animal Rights klacht in bij de dienst Dierenwelzijn.

Els Van Campenhout, Animal Rights

Animal Rights dient klacht in

Animal Rights dient een klacht in bij de dienst Dierenwelzijn wegens dierenmishandeling en bewuste nalatigheid in een levensbedreigende situatie. “Dit is het ware gezicht van de veeteelt: Er is geen greintje compassie voor de dieren. Zelfs niet als ze dreigen te verdrinken in hun eigen mest”, zegt Van Campenhout.

Dierenmishandeling is strafbaar volgens artikel 1 en 35 van de Dierenwelzijnswet. 1 Animal Rights eist dat de Dienst Dierenwelzijn dat de klacht niet zonder gevolg laat.

Animal Rights vraagt om uitleg aan Vlaams minister Dierenwelzijn Ben Weyts

Animal Rights vraagt om meer uitleg bij Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts: Hoe is het kunnen gebeuren dat de dieren achtergelaten werden en de brandweer geen evacuatie kon uitvoeren? Heeft het ministerie van Dierenwelzijn een zicht op hoeveel gelijkaardige ongevallen er in het verleden al gebeurd zijn en werd daar telkens al het nodige gedaan om de dieren te redden? Welke stappen zullen er in de toekomst ondernomen worden zodat landbouwdieren niet aan hun lot worden overgelaten wanneer stalvloeren het begeven? Kunnen boeren gedwongen worden om hun beerput leeg te halen zodat de reddingsactie kan doorgaan?

Dit is het ware gezicht van de veeteelt: Er is geen greintje compassie voor de dieren. Zelfs niet als ze dreigen te verdrinken in hun eigen mest.

Els Van Campenhout, Animal Rights

Instortende stalvloeren veelvoorkomend probleem

De laatste maanden kwamen wel meer gevallen aan het licht waar dieren door stalvloeren zakten. Dit jaar werd er melding gemaakt van minstens vier eerdere gelijkaardige ongevallen. Telkens kwam de brandweer ter plaatse om de dieren uit de mestopslag te halen.

Vorige week zakten nog acht varkens door de stalvloer in Meulebeke 1 en begin dit jaar vielen er maar liefst 70 varkens in de beerput van een stal in Ingelmunster 2 waarbij een onbekend aantal dieren om het leven kwam. 
Mogelijk zijn er nog veel meer gevallen van dodelijke stalverzakkingen waar geen cijfers over bekend zijn.

Stalvloeren zijn doorgaans van beton gemaakt. Betonnen vloeren zijn gevoelig voor zuren als ammoniak. Na jarenlange blootstelling is het beton zodanig aangetast, dat de vloer het begeeft. "Een varkensstal is na 20 jaar helemaal rot door de ammoniak en de vloeren zakken door. Dat is een probleem dat we kennen", liet een woordvoerder van de brandweer weten aan Animal Rights.

Mestput is drijfzand met giftige, verstikkende dampen

De mestopslag zit gewoonlijk onder de stalvloeren en brengt heel wat giftige dampen zoals ammoniak met zich mee. De dampen werken verstikkend en verdringen de zuurstof. Brandweerlieden worden uitgerust met adembescherming met persluchtflessen om zichzelf te beschermen wanneer ze een reddingsactie uitvoeren.

De dieren zakken weg en verdrinken of verstikken in hun eigen mest. “Er is amper beweeglijkheid in de brij”, zeggen brandweerlieden die eerder al dieren uit mestopslagplaatsen haalden. Soms moeten er ook duikers aan te pas komen afhankelijk van de diepte van de mestput. 1 Het wordt boeren ten stelligste af geraden om alleen mestputten in te gaan vanwege het grote gevaar het bewustzijn te verliezen.

De enige oplossing voor alle problemen die de vee-industrie met zich meebrengt, is kiezen voor een plantaardige levensstijl

Els Van Campenhout, Animal Rights

De oplossing is plantaardig

Animal Rights roept iedereen op om te kiezen voor een plantaardige levensstijl en geeft daarbij ook concrete tips. “Want dierenleed is voor niets nodig en kan perfect vermeden worden door te kiezen voor heerlijke alternatieven”, aldus Van Campenhout. Varkensvlees vervangen kan je met deze makkelijke en heerlijke plantaardige alternatieven .