Main content

Inhoud

Maakt de veterinaire eed werken in de vee/proefdier-industrie onmogelijk?

Nieuws: 7 mei 2024
Animal Rights

Sinds eind 2018 bestaat er ook voor dierenartsen een veterinaire eed of belofte. Op 15 maart 2019 mocht de eerste lichting pas afgestudeerde dierenartsen de veterinaire eed of belofte afleggen, als onderdeel van de diploma-uitreiking van de masteropleiding Diergeneeskunde van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.

De eed werd opgesteld door een speciale commissie en goedgekeurd door het Faculteitsbestuur Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.

“Met het afleggen van de eed/belofte, op vrijwillige basis, wordt de toetreding tot de beroepsgroep gemarkeerd. Het ritueel moet de jonge dierenarts bewust maken van zijn of haar brede professionele verantwoordelijkheid. Zowel de faculteit Diergeneeskunde als de beroepsgroep van dierenartsen KNMvD als het beroepsveld vinden een eed/belofte belangrijk,” schrijft vakblad Veearts.

De tekst van de Veterinaire Eed luidt:

“Ik zweer/beloof dat ik de diergeneeskunde, zo goed als ik kan, zal uitoefenen ten dienste van het dier, mijn medemens en de samenleving.
Met mijn academische kennis en kunde zal ik mij inzetten voor de bevordering van de gezondheid en het welzijn van dieren, alsmede voor de bescherming van de volksgezondheid en de leefomgeving.

Ik stel het belang van het dier voorop en houd daarbij rekening met de opvattingen van de mens die de verantwoordelijkheid voor het dier heeft, waarbij ik recht doe aan de intrinsieke waarde van het dier.
Ik luister naar de dierhouder/dierverzorger en zal hem/haar naar behoren informeren, waarbij ik zorgvuldig zal omgaan met wat mij is toevertrouwd.

Ik erken de verplichting om mijn diergeneeskundige kennis en kunde blijvend te bevorderen, waarbij ik de grenzen van mijn mogelijkheden (h)erken.
Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ken aldus mijn verantwoordelijkheid jegens de veterinaire professie.

Ik zal de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de diergezondheidszorg bevorderen, waarbij ik integer zal omgaan met mijn veterinaire kennis en daar naar zal handelen.
Ik zal zo het beroep van dierenarts in ere houden.
Dat beloof ik.”

Animal Rights is blij met de zinssneden “ten dienste van het dier”, “de bevordering van de gezondheid en het welzijn van dieren”, “het belang van het dier voorop” en “recht doe[n] aan de intrinsieke waarde van het dier”.
Naar mening van de dierenrechtenorganisatie houdt dit in dat dierenartsen niet kunnen collaboreren met, bijvoorbeeld, de vee- en proefdier-industrie en tegelijkertijd hun eed gestand doen en “het beroep van dierenarts in ere houden”.

De eed/belofte wordt op vrijwillige basis afgelegd en of deze juridisch bindend is, is nog maar de vraag. Overigens is Animal Rights van mening dat het belang van een dier ook zonder eed voorop zou moeten staan. Het wijzen van aankomend dierenartsen op hun verantwoordelijkheid jegens de dieren zou een continu onderdeel van de opleiding moeten zijn.

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer