Main content

Inhoud

Meldingsformulieren tonen ernstig zieke dieren in slachthuis Izegem

Nieuws: 14 september 2017
Slacht

“In het slachthuis van Izegem werden vorig jaar acht overtredingen vastgesteld die te maken hebben met dierenwelzijn.” Deze cijfers bracht Vlaams parlementslid Bart Caron in de media naar aanleiding van de beelden die Animal Rights verspreid had.

Zieke, gewonde en hoogzwangere dieren worden aangeboden om te slachten.

Nadine Lucas, Animal Rights

“Er zijn acht meldingen geweest, maar van kleine problemen” zei minister Weyts in een interview op VRT.1 Uit een informatieverzoek van Animal Rights bij de Vlaamse inspectiedienst Dierenwelzijn blijkt dat er ernstig dierenleed vastgesteld werd in slachthuis Izegem. Foto’s in de opgevraagde documenten tonen zieke en gewonde runderen die geen verzorging kregen.

Zieke en gewonde dieren

De meldingsformulieren van inbreuken in slachthuis Verbist te Izegem van vorig jaar tonen ernstig dierenleed. Zieke en gewonde runderen werden op onwettige wijze aangeleverd in het slachthuis. Op de foto’s in de meldingsformulieren is onder meer een koe te zien met een gigantisch ontstoken uier.

Een andere foto toont een rund met pijnlijke open huidletsels ten gevolge van zonnebrand. Twee hoogzwangere koeien werden ter slachting aangeboden. Hun jong werd uit hun buik gesneden en weggeworpen als afval.

Animal Rights ontving in reactie op haar informatieverzoek zeven meldingsformulieren van slachthuis Izegem voor het jaar 2016. Het achtste formulier werd niet vrijgegeven omdat er nog een procedure lopende zou zijn naar aanleiding van een PV.

“Onbekwame dmo” (FAVV-dierenarts met opdracht )

Animal Rights vroeg de inspectiedienst Dierenwelzijn ook om de meldingsformulieren van 2015. In dat jaar werden 13 formulieren opgesteld over ernstig zieke en gewonde dieren. Het gaat onder meer om een rund zonder klauw aan de linker voorpoot. Het dier heeft een bloedende stomp.

Andere runderen werden afgeleverd met onbehandelde fracturen of open wonden aan de poten. Een koe had een grote stinkende wonde aan de uier en stond te knarsetanden van de pijn.

Uit een van de formulieren blijkt ook dat het slachthuispersoneel zeer onwillig is om mee te werken met de dmo. Een leidinggevend personeelslid noemde de controlerende dmo ‘onbekwaam’ toen deze de arbeiders verbood om een ernstig ziek en lijdend dier voort te sleuren.

Te gierig voor dierenzorg

Zieke, gewonde en hoogzwangere dieren zijn volgens de wet ongeschikt om naar het slachthuis vervoerd te worden. Fokkers negeren de regelgeving om moeite en kosten te sparen voor behandeling, euthanasie of noodslachting op het bedrijf. De ongeschikte dieren die in het Izegemse slachthuis werden opgemerkt door de dmo’s waren niet enkel afkomstig van toeleveranciers maar ook uit de fokkerijen van de familie Verbist zelf.

Wij willen dat de massale publieke verontwaardiging ditmaal ernstig wordt genomen.

Nadine Lucas, Animal Rights

Politiek spelletje?

Nadine Lucas, voorzitter Animal Rights: “Wat minister Weyts minzaam toedekt onder de noemer “kleine problemen” blijken in werkelijkheid ernstig lijdende dieren te zijn die geen verzorging kregen. Welk politiek spelletje wordt hier gespeeld?“

Animal Rights eist definitieve sluiting

Animal Rights zet haar campagne voor de sluiting van slachthuis Izegem verder. Sinds het openbaar maken van de beelden zamelde de dierenrechtenorganisatie al bijna 30.000 handtekeningen in.

Dinsdag 26 september organiseert Animal Rights een vreedzame actie bij het slachthuis in Izegem.

Met spandoeken en protestborden wordt minister Weyts opgeroepen om het slachthuis definitief te sluiten.

SLUIT DE SLACHTHUIZEN Teken nu de petitie Slacht

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer