Main content

Inhoud

Moerbeko moet gesloten blijven!

Nieuws: 12 maart 2024
Slacht

Animal Rights bracht in september 2020 verschrikkelijke beelden naar buiten die gefilmd waren in het slachthuis Moerbeko in Zele. In de beelden is te zien hoe er met schapen wordt gesmeten, hoe de dieren getuige zijn van de slacht van hun lotgenoten en hoe zeker één schaap bij volle bewustzijn aan de slachthaak lijkt te hangen.

De schapen in de beelden zitten al voor de slacht onder het bloed van hun soortgenoten, mogelijk zelfs familieleden. Ze kunnen zien, horen en ruiken hoe hun lotgenoten sterven, terwijl ze wachten op hun beurt. “Je ziet de schapen op elkaars rug klauteren om zo ver mogelijk weg te komen van de slachtplek,” zei Animal Rights campagneleider Els van Campenhout destijds. “Dit moet enorm stressvol voor deze dieren zijn.”

Animal Rights diende in 2020 een klacht met burgerlijke partijstelling in tegen slachthuis Moerbeko. De klacht werd ingediend naar aanleiding van de undercoverbeelden die Animal Rights in 2020 naar buiten bracht uit het slachthuis Moerbeko. Het gerechtelijk onderzoek naar de gefilmde wantoestanden loopt nog steeds.

Het ergste zijn misschien nog wel de runderen die in de trailers liggen en niet meer recht geraken.

Susan Hartland, Animal Rights

Tijdelijke sluiting & informatieverzoek

Dat het nog steeds misging bij slachthuis Moerbeko bleek toen het in december 2022 de deuren moest sluiten na herhaaldelijke vaststellingen van dierenmishandeling.

Volgens de Afdeling Dierenwelzijn werden de activiteiten van slachthuis Moerbeko te Zele stil gelegd op 9/12/2022 en opnieuw opgestart op 27/01/2023, nadat aan een aantal voorwaarden werd voldaan, zoals het voorleggen van een actieplan om een oplossing te bieden voor de vastgestelde overtredingen uit de PV’s via bijscholing van het personeel (incl. AWO) en werkwijzen over het gebruik van het reserve-penschiettoestel en voor het drijven van dieren zonder elektrische prikkelaar. Verder moesten er standaardwerkwijzen en monitoringsprocedures worden aangepast op basis van het hiervoor vermelde actieplan en moest er binnen drie maanden cameratoezicht geïnstalleerd zijn.

Animal Rights vroeg vervolgens de bij het slachthuis opgestelde informatieformulieren op.

‘Wrak’ vee

Wat de opgevraagde rapporten vooral laten zien is dat Moerbeko jarenlang een ‘magneet’ is geweest voor Nederlandse, maar ook Belgische, Franse en Luxemburgse veehandelaren, die een geschikte plek zochten om hun ‘wrakke’ vee te dumpen.

Het gaat om kreupele dieren die amper tot niet kunnen staan of pijnlijke verwondingen hebben. Verder gaat het om dieren met prolapsen, abcessen, breuken, verwondingen en kreupelheid van allerlei aard. “Het ergste zijn misschien nog wel de runderen die in de trailers liggen en niet meer recht geraken,” zegt Animal Rights directeur Susan Hartland.

Op 16 mei 2022 werd een schaap met prolaps (de schedewand wordt naar buiten geperst waardoor je een roze-rode bal uit de schede ziet komen) aangevoerd bij het slachthuis. De operator meldt dit niet bij de zelfstandige dierenarts belast met opdracht (BMO). Het dier wordt in beslag genomen en afgemaakt ter destructie. Een proces-verbaal (PV) volgt.

14 februari 2022 wordt een koe liggend aangevoerd, ze kan niet opstaan. Ze heeft diverse bloedingen op de rug, schouder en het wervelkanaal, een hematoom (ophoping van bloed buiten een bloedvat) aan het linkeronderbeen, zwellingen, een fractuur van de rugwervel en verschillende abcessen. Ze had nooit vervoerd mogen worden en er volgt een PV van waarschuwing.

Op 28 mei 2021 staat er een rund in de stal van het slachthuis met een open wond aan de bek waaruit op verschillende plaatsen bloed drupt; het blijkt een versplinterde rechterkaakfractuur te zijn.

Op 20 juli 2021 blijkt er een schaap in de wachtstallen te staan met een etterende oude wond aan de linker flank vol maden. Het dier is ook mank en mager en wordt afgekeurd.

Op 13 augustus 2021staat er een uit Luxemburg aangevoerd rund in de stal met een ingegroeide hoorn.

Op 5 november 2021 blijken er twee runderen in de stallen van Moerbeko te staan, die beide mank zijn en nooit vervoerd hadden mogen worden.

In december 2020 werden ongehoornde schapen bij gehoornde geitenbokken gehuisvest. Dat mag niet. Ook zijn er dieren in gangen gehuisvest zonder water of ligbed.
Diezelfde maand worden runderen, onder andere aangevoerd vanuit Luxemburg, gehuisvest in drijfgangen en hadden geen water.

Zo gaat de lijst maar door. Tekenend is het geval van een stierkalf dat op 2 mei 2019 wordt aangevoerd. Het Informatieformulier dierenwelzijn vermeld: “Aanvoer van een kalf dat niet meer zelfstandig kan stappen. Beide carpi [pezen] opgezet en bebloed. Kan enkel steunen op carpi en valt steeds om. Tachypnee [snel ademen]. Dier komt op de loskaai ten val en kan niet meer recht. Transporteur probeert het dier recht te trekken maar dit heeft geen baat.” Op 22 mei volgt een ‘Aanvankelijk PV van inlichtingen’. De eigenaar kreeg eerder al een waarschuwing op 7 maart voor het “vervoer van een rund dat niet meer zonder hulp kan lopen.”
In zijn of haar verweer zegt de vervoerder, zoals gebruikelijk, dat het kalf zelf de veewagen is ingelopen en eindigt met “dit was een mooi, zoet stiertje dat grootgebracht is met veel liefde en zorg zonder pijn, het verbaast ons ten zeerste dat er zulke ophef wordt gemaakt over de toestand van het dier.” Bekijk, met dit in gedacht, de video van het dier op de losramp bij het slachthuis. Dit is het resultaat van de ‘liefde’ van veeboeren voor ‘hun’ dieren.

Inspectierapporten wrakke runderen 2022

Animal Rights vroeg in 2023 de inspectierapporten op van bij slachthuizen aangevoerde 'wrakke' runderen in het jaar daarvoor. Opnieuw treedt Moerbeko negatief voor het daglicht:

03/02/2022 Om 11.30 tekent de inspecteur Dierenwelzijn op dat een noodslachting werd aangevoerd. Het dier met als reden tot noodslachting "rugletsel" vertoont uitgebreide necrotische decubitusletsels ter hoogte van de linker elleboog en radius met uitstraling naar de volledige borststreek met insijpeling van vocht. Tevens wordt ter hoogte van de schedel (basis van de linkerhoorn) een ontstoken necrotiserende schedelfractuur vastgesteld (nerveuze symptomen)?

14/02/2022
Het dier (rund, vrouwelijk, °02/12/2017, ) uit deze aangifte werd apart aangevoerd door een persoon die voor de transporteur werkt/helpt. De aangever is … . Het dier werd afzonderlijk vervoerd. Bij aankomst lag dit dier neer op de aanhangwagen. Het dier raakte niet meer recht en de vervoerder verwittigde het FAVV. Het dier werd ter plaatse bedwelmd en gekeeld op vraag van de ante-mortem keurder. Tijdens de post mortem keuring werden volgende vaststellingen gedaan: diverse bloedingen over de rug en schouderstreek, een duidelijk hematoom op het linker onderbeen (van ellebooggewricht tot voorbij carpus, zwelling van en rond de elleboog, bloedingen in en rond de rugspieren, bloeding in het wervelkanaal en een fractuur van de rugwervel, verschillende abcessen waarneembaar bij insnede van de hals. Dit dier is niet transportwaardig en hoorde een noodslachting te ondergaan op het bedrijf zelf.

07/03/2022
Rund wordt als noodslachting aangevoerd met als reden “rugletsel”. Bevindingen PM keuring: ylmfangitus in beide billen; spiernecrose en muntbloedingen in billen; decubitusletsels; etterig gewrichtsvocht in carpi en tarsi; opgezette lymfeknopen; organoleptisch afwijkend (stinkende geur bij onthuiden). Symptomen wijzen op chronisch ziek dier dat al een tijdje neerlag. Onterechte noodslachting. BVO werd geannuleerd en karkas werd afgekeurd.

18/03/2022
Aanvoer van 4 runderen die niet geschikt zijn voor transport: - Rund met oormerk … ligt in laterale decubitus op de vrachtwagen, heeft overvloedig snot en een te snelle ademhaling. - Rund met oormerk … weigert om op te staan op de vrachtwagen en heeft diepliggende ogen. Na het recht jagen, valt het dier tegen de wand van de vrachtwagen. Het dier wordt geschoten op de vrachtwagen. Post mortem is er een lokale buikvliesontsteking waargenomen. - Bij rund met oormerk … wordt er post mortem een buikvliesonsteking waargenomen. - Rund met oormerk ligt in laterale decubitus en kan niet recht op de vrachtwagen en wordt geschoten op de vrachtwagen. Post mortem wordt er een abces in de bil en lymfangitis in de voorpoot waargenomen. Afdeling Dierenwelzijn

Het maakt niet hoe vaak je als vervoerder al gepakt bent voor dierenmishandeling, bij Moerbeko ben je altijd welkom. Deze vervoerder had al op zijn kerfstok:
2/10/2015
- Vervoer van een rund dat recent gekalfd heeft.
1/12/2015
- Paard gestorven na lossen in het slachthuis.
22/02/217
- Vervoer van zieke runderen die niet zelfstandig konden staan.
04/10/2017
- Vervoer van zeer mager rund dat niet meer zelfstandig kan staan.
24/10/2017
- Vervoer van mank rund.
08/11/2017
- Vervoer van extreem magere en kreupele dieren.
27/11/2018
- Vervoer van een rund dat niet zelfstandig recht kan;
- Vervoer van zwakken en zieke runderen (abcessen, pleuritis, …).
07/05/2018
- Vervoer van een rund dat niet zelfstandig kan staan.
17/05/2018
- Aanvoer van een rund dat dood is bij aankomst.
20/02/2019
- Aanvoer van drie manke runderen die al mank waren voordat ze op transport gingen. 12/03/2019
Drie aanvoeren (op 5/12/2018, 10/01/2019 en 21/02/2019) waarbij het vervoerde rund steeds bij aankomst dood op de vrachtwagen ligt.
02/07/2019
- Vervoer van een rund dat niet in staat is om zich pijnloos voort te bewegen. Het dier heeft een breuk aan de Humerus.
23/07/2020
- Vervoer van een rund op 16/01/2020 dat recenter dan 7 dagen geleden heeft gekalfd;
- Vervoer van een drachtige runden op 19/12/2019, 20/01/2020, 21/01/2020 en 27/01/2020 waarbij de draagtijd al meer dan 90% gevorderd is.
27/10/2020
- Vervoer van een hoogdrachtig rund.
20/11/2020
- Vervoer van een hoogdrachtig rund.
17/12/2020
- Vervoer van een drachtige runden op 26/10/2020 en 17/11/2020 waarbij de draagtijd al meer dan 90% gevorderd is.
12/04/2021
- Vervoer van een hoogdrachtig rund.
29/03/2022
Het niet gescheiden vervoeren van geslachtsrijpe mannelijke en vrouwelijke dieren.

12/04/2022
Aanvoer noodslachting met als reden: trauma (wonde) thv beide carpi. AM bevindingen: mager - anorexie; open wonde linker carpus met zwarte korsten, etter en stank; ogen liggen diep in de oogkassen. PM bevindingen: fibreuze exsudatieve peritonitis na keizersnede, opgezette boeg en bekken lymfeknopen, decubitusletsel linker flank, necrotiserende arthritis linker voorpoot, arthritis en opgezette rechter voorpoot. Besluit: ziek dier dat al geruime tijd neerlag, geen reden voor noodslachting. Rund pm afgekeurd.

29/04/2022
Een rund dat ’s nachts wordt aangevoerd vanuit Luxemburg heeft een zwelling aan de rechter achterpoot. De zwelling is ter hoogte van de sprong en daaronder is een fractuur. Het is niet bekend of dit gebeurd is voor het laden, tijdens het transport, tijdens het lossen of in de stal. Post mortem treft men artritis van het tarsusgewricht en een opzetting van de inguinale streek.

07/07/2022
Het betreft hier een hoogdrachtig dier en dus niet geschikt voor transport.

17/08/2022
1 rund mank 3 poten, onvoldoende steunname voor transport (…). Dit dier is niet transportwaardig.

21/09/2022
Bij meerdere runderen incorrect gebruik prikkelaar tijdens drijven naar logetten door transporteur. < 5 sec tussen 2 prikkels. Deze brief is een waarschuwing. Indien overtredingen zich herhalen kan er een proces-verbaal Zelfde vervoerder als 17/08/2022, 1 rund mank 3 poten, onvoldoende steunname voor transport

23/09/2022
5 runderen waarbij de volgende feiten werden vastgesteld:
- Stier … en koe samen op transport.
- 2 runderen met grote harde abcessen bilateraal, beide met oudere huidwonde, (NL…).
NL… meerdere grote sc abcesse bil links achteraan lateraal en caudaal.
NL… heel groot abces bil LA.

30/09/2022
2 runderen waarbij de volgende feiten werden vastgesteld:
- rund in logette met oude open bloedende wonde thv de sprong rechts achteraan, NL… . Er werd geen voorrang gegeven om te slachten mbt dierenwelzijn. aankomst 10u15, geslacht 12u45.
- rund in loget met etterende open oude wonde heup rechts achteraan. NL… , niet geschikt voor transport.
Zelfde vervoerder als 23/09/2022

14/10/2022
3 runderen waarbij de volgende feiten werden vastgesteld:
NL… : mank op 3 poten, geen contact met grond tijdens stappen rechts achter.
NL… : heeft etterige mastitis.
NL… : open wonde met bloedverlies tgv abces tarsus links lateraal.
Deze dieren zijn niet transportwaardig.
Zelfde vervoerder als 23/09 & 30/09

Animal Rights vraagt om definitieve sluiting

Waar de verantwoordelijkheid voor dit immense leed door de veeboeren, veehandelaren en veetransporteurs eindigt en die van het slachthuis begint, is uit de documenten vaak moeilijk op te maken. Het is in ieder geval duidelijk dat die eerste groep er vanuit ging dat de aanvoer van ‘wrak vee’ bij het slachthuis van Moerbeko niet op grote bezwaren zou stuiten.

Al met al zijn er genoeg goede redenen om dit slachthuis voorgoed te sluiten.