Main content

Inhoud

Mogelijk vogelgriepbesmetting van nerts op nerts - vervolgens mens op mens?

Nieuws: 20 januari 2023
Bont

Op 18 oktober 2022 lieten de regionale autoriteiten van Galicia, in het noordwesten van Spanje, 52.000 nertsen afmaken. Op de fokkerij in Carral bij A Coruña, waar de dieren werden gehouden, was vogelgriep vastgesteld. Gisteren werd bekend dat de dieren elkaar waarschijnlijk onderling hebben besmet.1

Ernstige longontsteking en bebloede snuiten

Net als bij Sars-cov-2 bestonden de eerste symptomen bij de Spaanse nertsen uit luchtwegproblemen en verhoogde sterfte. Als resultaat van uitgevoerde tests werden twee positieve gevallen van influenza A (H5N1) gedetecteerd: dezelfde virusvariant die ook bij ons leidt tot de massale ‘ruimingen’ van vogels. De fokkerij huisde op dat moment 8.369 fokdieren en 43.617 gespeende pups. Het bedrijf werd geïsoleerd en de dieren afgemaakt. Onderzoekers maakten gisteren bekend dat de nertsen elkaar mogelijk onderling besmet hebben met het virus. Dit is het eerste bewijs dat het nu aanwezige vogelgriepvirus van zoogdier op zoogdier kan overgaan.1

Spaanse en Italiaanse onderzoekers hebben de uitbraak in de nertsenfokkerij bestudeerd. Die is waarschijnlijk ontstaan door de vermalen pluimveeresten die de nertsen gevoerd kregen. Maar het is ook mogelijk dat de nertsen in de open schuren in contact zijn gekomen met wilde zeevogels die besmet waren met vogelgriep.

Het sterftecijfer onder de nertsen liep snel op, tot 4,3 procent per week. Op het toppunt van de uitbraak in de fokkerij met 52.000 dieren betekende dat dat ruim 2.200 nertsen per week crepeerden. Necropsie op dode nertsen lieten ernstige longontstekingen en bebloede snuiten zien.

Het oplopende, hoge sterftecijfer is volgens onderzoekers een belangrijke aanwijzing dat de nertsen elkaar besmet hebben. "Het is niet waarschijnlijk dat besmetting bij al die sterfgevallen via het voer of contact met wilde zeevogels is gegaan," zegt Thijs Kuiken, viroloog bij het Erasmus Medisch Centrum, tegen de NOS.

Bij iedere hoogpathogene vogelgriepepidemie raken er wel mensen en andere zoogdieren besmet, met regelmatig sterfgevallen tot gevolg. Ook nu geeft de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aan dat nieuwe besmettingen van mensen zijn te verwachten, zolang de virussen blijven circuleren. 2

Wrede en onnodige testen op fretten

‘Normaal’ gesproken is het vogelgriepvirus niet ver genoeg gemuteerd om besmetting van zoogdier op zoogdier en van mens op mens mogelijk te maken. Nu dat wel een optie lijkt, is de kans op een wereldwijde vogelgrieppandemie onder mensen weer een stap dichterbij gekomen.

Wat doen wetenschappers als ze niet zeker zijn van hun zaak? Dan gaan ze vreselijke tests uitvoeren op andere dieren om hun nieuwsgierigheid te bevredigen. "Ze wachten op verder onderzoek uit het laboratorium, waar onder meer de besmettelijkheid van het vogelgriepvirus van fret naar fret bestudeerd wordt,” aldus Kuiken.

Ook Sars-cov-2 besmettingen werden het eerst bij fretten aangetoond, net als de nerts een marterachtige. Alle marterachtigen zijn gevoelig voor infectie met influenzavirussen. Hoe efficiënt het virus van marterachtige op marterachtige overgaat is een goede maat voor de efficiëntie waarmee het virus van mens op mens zou kunnen overgaan.

Dit onderzoek is naast wreed en onrechtvaardig ook overbodig, want de oplossing is overduidelijk: beëindig de bontindustrie, stop met het houden van marterachtigen!

Vogelgriep in Nederland

In Nederland duurt de vogelgriepepidemie nu al zo'n vijftien maanden. Meer dan zes miljoen dieren zijn het slachtoffer geworden van deze ziekte en de 'ruimingen' op de bedrijven. Animal Rights roept al maanden op om de lege stallen niet te vullen met nieuwe dieren, zoals nu gebeurt. Het is onbegrijpelijk dat de Nederlandse overheid geen verregaande maatregelen neemt het virus te stoppen.

Gelukkig kun je als burger en consument wel degelijk actie ondernemen, ook als de overheid het laat afweten: kies plantaardig. Draag niet bij aan het leed dat al deze dieren wordt aangedaan en koop geen kip, eend of kalkoen. Een einde aan de intensieve (pluim)veehouderij is de enige structurele en ethisch juiste oplossing.