Main content

Inhoud

Neem Actie tegen de Uitbreiding van Jachtgebieden in Vlaanderen

Nieuws: 15 mei 2024
Jacht

37.000 hectare toegevoegd jachtgebied

Recent heeft de Hubertus Vereniging Vlaanderen gedeeld dat er een toenemende hoeveelheid land wordt aangewezen als jachtgebied, met maar liefst 37.000 hectare aan toegevoegd jachtgebied, voornamelijk bestaande uit bossen, braakliggende terreinen, akkers en weiden.
Zelfs de overheid kleurt haar gronden in als jachtgebied. Het feit dat de overheid haar eigen gronden aanwijst als jachtgebied, zelfs voor drukjachten op everzwijnen, is zorgwekkend. Het legitimeert het gebruik van geweld tegen dieren De jacht is niet alleen inherent wreed maar ook nog eens ineffectief en onnodig. In plaats van het uitbreiden van jachtgebieden, moeten we streven naar coëxistentie met wilde dieren.

Effectieve actie: grond uitkleuren tegen jachtpraktijken

Er werd gelukkig ook tegelijkertijd ook 35.330 hectare "uitgekleurd" het afgelopen jaar, voornamelijk in woongebieden. Maar dit moet nog veel beter!
Het is cruciaal dat individuen zich bewust worden van wat ze kunnen doen om deze praktijk tegen te gaan. Een van de meest effectieve stappen die je kunt nemen, is ervoor zorgen dat je eigen grond niet beschikbaar is voor jachtactiviteiten. Maar hoe kun je dit precies doen?

  1. Controleer of je grond is ingekleurd: Gebruik de website Geopunt om te controleren of jouw grond is ingekleurd voor jachtactiviteiten.

  2. Ga naar de website en zoek je adres via de zoekbalk. Klik vervolgens op "Natuur en milieu" en selecteer "Jacht" en "Jachtterreinen".

  3. Vul het formulier in: Op de website van de Vlaamse overheid vind je een formulier dat je moet invullen om je grond uit te kleuren voor de jacht. Zorg ervoor dat je alle gevraagde informatie nauwkeurig invult.

  4. Voeg bewijs toe van eigendom: Een kopie van het aanslagbiljet onroerende voorheffing dient als bewijs van eigendom. Voeg dit toe aan je aanvraag om je grond uit te kleuren.

  5. Verstuur de documenten: Stuur alle ingevulde formulieren en het bewijs van eigendom naar de arrondissementscommissaris van je provincie.

Mocht je hulp nodig hebben bij dit proces, aarzel dan niet om contact op te nemen met Animal Rights via info@animalrights.be. Ons team staat klaar om je te begeleiden en eventuele vragen te beantwoorden.

Deze stappen zijn essentieel om een verschil te maken in de bescherming van wilde dieren tegen onnodige jacht. Door je grond uit te kleuren, draag je actief bij aan het creëren van een veilige omgeving waarin dieren kunnen gedijen zonder de dreiging van jacht.