Main content

Inhoud

Nertsenfokkerij amper gecontroleerd

Nieuws: 11 december 2016
Bont

Animal Rights vroeg bij de Vlaamse Dienst Leefmilieu 1 rapporten op van dierenwelzijnscontroles in de 17 Vlaamse nertsenfokkerijen over de periode 2010 tot 2016. Uit deze gegevens blijkt dat slechts 15 controles hebben plaats gevonden op 11 nertsenfokkerijen. Meerdere fokkerijen hebben dus al zes jaar lang geen dierenwelzijnsinspecteur over de vloer gehad. Zo ook fokkerij Frenko in Laarne.

De nertsenfokkers hebben vrij spel

Nadine Lucas, Animal Rights

Animal Rights voorzitter Nadine Lucas: "De nertsenfokkerijen worden amper gecontroleerd. Bovendien werden bij de controles die wél werden uitgevoerd in 1 op de 3 gevallen onregelmatigheden vastgesteld. Zo werden registers niet bijgehouden waarin staat hoeveel nertsen in de kooien gestorven zijn of hoeveel dieren een medische behandeling hebben ontvangen. De fokkers hebben vrij spel."

Frenko al zes jaar niet gecontroleerd

"Vorig jaar kregen we vier keer inspectie van de Voedselgezondheid en Dierenwelzijn over de vloer," gaf de eigenaar van nertsenfokkerij Frenko uit Laarne aan in Het Laatste Nieuws.1 Uit opgevraagde stukken van de Dienst Leefmilieu bleek echter dat in de afgelopen zes jaar geen enkele dierenwelzijnscontrole is uitgevoerd bij Frenko. Overigens lapte de nertsenfokker eerder de milieuvergunningregels aan zijn laars door meer moederdieren te houden dan vergund. 2

Verstikkingsbeelden

Onlangs inspecteerde Animal Rights zelf bij nertsenfokkerij Frenko in Laarne. De dierenrechtenorganisatie legde allerlei misstanden en overtredingen vast bij het vergassen van de nertsen. De beelden waren met een verborgen camera gemaakt. De nertsenfokker gaf in Het Laatste Nieuws aan dat de beelden van de vergassing gemanipuleerd zouden zijn. Hierop heeft Animal Rights al het beeldmateriaal uit de gaskist integraal online gezet. 1

Video: Nertsen vergast op de nertsenfokkerij Frenko in Laarne.

Verbod

Jaarlijks worden er in ons land nog 300.000 nertsen gehouden voor de productie van bont. Animal Rights is een petitie gestart en heeft inmiddels al ruim 30.000 handtekeningen ingezameld . Deze zullen samen met GAIA aangeboden worden aan de minister. Nadine Lucas: "Het is hoog tijd dat de de Vlaamse minister van Dierenwelzijn Ben Weyts een verbod instelt op het fokken van nertsen."

Verbied de nertsenfokkerij Bont

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer