Main content

Inhoud

Open brief aan minister Schouten over einde aan leghennen in kooien

Nieuws: 18 februari 2021
Slacht

Donderdag 17 december 2020 werd een motie aangenomen om koloniehuisvesting voor leghennen zo snel mogelijk uit te faseren. De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) heeft minister Schouten op 16 februari een brief gestuurd met het verzoek tot behoud van koloniehuisvesting voor leghennen in Nederland. 1 Animal Rights reageert hier op met een brief die de minister juist verzoekt om de motie zo snel mogelijk uit te voeren. Volgens de meest recente gegevens leven er in Nederland nog zo’n drie en een half miljoen hennen in kooien op een kleine 30 bedrijven.

In 1999 besloot de Europese Unie het gebruik van de kale legbatterij vanwege het grote dierenleed vanaf 2012 te verbieden. De zogenaamde ‘verrijkte kooi’ en de ‘koloniekooi’ mochten nog wel even. In 2006 besloot Nederland dat er vanaf 2008 geen nieuwe verrijkte kooien meer gebouwd mochten worden en per 1 januari 2021 is de verrijkte kooi verboden in Nederland. De minister heeft vorige week uitstel gevraagd voor de beantwoording van de eenvoudige Kamervraag of dit ook daadwerkelijk gebeurd is.
“Pluimveehouders weten al 20 jaar dat een verbod op alle kooihuisvesting slecht een kwestie van tijd was en die dag is nu gekomen,” zegt Animal Rights campagneleider Erwin Vermeulen. “De minister kan nu laten zien of ze om dierenwelzijn geeft of enkel de financiële belangen van de veehouderij behartigt.”

De brief is verstuurd aan minister Schouten het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de vaste Kamercommissie voor LNV.

De brief

Geachte minister,

Donderdag 17 december 2020 werd een door u ontraadde motie aangenomen om koloniehuisvesting voor leghennen zo snel mogelijk uit te faseren. Dat verbod lijkt Animal Rights logisch omdat per 1 januari 2021 ook de verrijkte kooihuisvesting verboden is vanwege welzijnsredenen en er geen wezenlijk verschil is tussen het verboden en nog bestaande kooisysteem. De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) heeft u op 16 februari een brief gestuurd met het verzoek tot behoud van koloniehuisvesting voor leghennen in Nederland. Het moge duidelijk zijn dat Animal Rights dat onacceptabel vindt.

Aangezien de uitvoering van de koloniekooi en de verrijkte kooi nauwelijks van elkaar verschillen en het welzijn van de leghen vergelijkbaar is, is het niet houdbaar het verbod enkel te laten gelden voor het houden van leghennen in verrijkte kooisystemen en het huisvesten van leghennen in koloniekooien nog voor onbepaalde tijd toe te staan. Duitsland schaft de kooien af en ook in België is er die belofte. Nederland loopt ook hier niet voorop in dierenwelzijn.

U zegt eerst het advies van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) over dierenwelzijn bij leghennen af te willen wachten, maar het wetenschappelijk panel van de EFSA stelt reeds dat het zoeken naar voedsel, nestbouw, stofbaden en het op stok gaan ‘hoge prioriteit gedragingen’ voor de kip zijn en dat wanneer het dier gehinderd wordt in dit gedrag er sprake is van sterk verminderd welzijn. Zelfs als aan alle regels voor (kolonie)kooihuisvesting voldaan wordt, is er geen mogelijkheid om een nest te bouwen in een 'legnest,' is er geen stofbad mogelijk op een plastic matje met wat strooisel, laat een gaasbodem geen scharrelgedrag toe, kan een hen niet zonnebaden onder kunstlicht en bieden de zitstokken geen gevoel van veiligheid.

De NVP (en LTO/NOP) geven duidelijk aan dat dierenwelzijn voor hen geen factor is. De argumenten van de sector zijn dat “de marktvraag naar kooi-eieren in de EU groot is”, dat voor de ei-verwerkende voedingsbedrijven “de inkoopprijs nog steeds een belangrijke factor“ is, dat de kooibedrijven “efficiënt in grondgebruik” zijn en een “hoge productiviteit” kennen, en dat bij een verbod de vraag in dit marktsegment ongetwijfeld opgevuld wordt door andere landen.

Geen woord over het dierenwelzijn of het moet indirect zijn via “lage emissies, hoge hygiënestatus door een lage druk van ziektekiemen en parasieten” wat voor deze sector ook vooral economische afwegingen zijn.

De sector gooit er ook nog een leugen tegen aan zonder deze te onderbouwen: “De beelden die dierenrechten organisaties tonen van kooihuisvesting geven echter geen reëel beeld van koloniehuisvesting.”

Oordeelt u zelf:
https://vimeo.com/300675557
https://vimeo.com/306638004
https://vimeo.com/403446672
https://vimeo.com/304390747
https://vimeo.com/396153793
https://vimeo.com/395300023

Achtergrond:
https://www.animalrights.nl/de-‘verrijkte-kooi’-voor-legkippen-verboden#fn:5
https://www.animalrights.nl/kooikippen

Het is zonneklaar dat het verzoek van de NVP om koloniehuisvesting te behouden voortkomt uit egoïstische geldzucht en dat de sector van u verwacht dat u het welzijn en de overige belangen van de leghennen hieraan opoffert.

Animal Rights roept u op om de motie zo snel mogelijk uit te voeren en ook deze laatste drie en een half miljoen hennen uit de kooien te bevrijden.

Met vriendelijke groet,

Susan Hartland
Directeur Stichting Animal Rights

Update

Op 1 maart ontving Animal Rights een ontvangstbevestiging en bericht dat de brief is doorgestuurd naar de collega’s van de directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: "U mag binnen 30 werkdagen een antwoord verwachten (uiterlijk 12 april 2021)."

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer