Main content

Inhoud

Opnieuw illegaal slachtende veeboer - Houdverbod verder vertraagd

Nieuws: 27 juli 2020
Slacht

Opnieuw kwam er een geval naar buiten van een veeboer die illegaal en onverdoofd dieren slacht toen het Openbaar Ministerie (OM) op donderdag 16 juli 2020 beperkende maatregelen oplegde aan een veehouder in Voorschoten (Zuid-Holland). 1 Dit gebeurde in het kader van een strafrechtelijk onderzoek van de Politie-eenheid Den Haag Team milieu en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) naar het illegaal slachten van schapen en geiten.

Eerder al vonden rechercheurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) woensdag 24 juni 2020 op een boerderij in de Betuwe een geïmproviseerde slachtplaats en een grote hoeveelheid resten van schapen en geiten.

De veehouder en twee van zijn klanten zijn op 12 juli 2020 op heterdaad aangehouden en worden verdacht van meerdere strafbare feiten. Tegen hen is proces-verbaal opgemaakt. Het aangetroffen vlees en het slachtafval zijn vernietigd.

De veehouder wordt ervan verdacht dat hij zijn levende dieren verkocht aan particulieren en daarbij gelegenheid en middelen gaf om deze dieren, zonder voorafgaande bedwelming, ter plaatse te doden en te slachten. Het slachtafval werd door de veehouder onttrokken aan verwerking om zo de illegale slacht te kunnen maskeren.

Er is het afgelopen jaar tegen deze veehouder bij herhaling voor dezelfde feiten strafrechtelijk en bestuursrechtelijk opgetreden, maar dit deed hem niet stoppen. Het OM heeft nu, na een nieuw incident op zondag 12 juli 2020 waarbij wederom een schaap en twee geiten waren geslacht, de veehouder een voorlopige maatregel opgelegd met de duur van zes maanden. Zijn vee mag niet meer worden verplaatst en verkocht en een aantal bedrijfsgebouwen van zijn veehouderij zijn verzegeld.

Animal Rights vraagt zich af hoe het mogelijk is dat deze veehouder niet onmiddellijk in de boeien is geslagen bij de eerste constatering? Waarom mag deze dierenmishandelaar nog steeds dieren houden? Hoe vaak komt dit voor?

In januari al luidde Animal Rights de noodklok over het uitblijven van het aangekondigde houdverbod. Landbouwminister Schouten beloofde in een reactie daarop dat de Raad van State het wetsvoorstel dit voorjaar zou ontvangen. Ook dat heeft ze niet gehaald. Op 20 juli moest ze in antwoord op Kamervragen van de SP 2 naar aanleiding van de vossen die Animal Rights vond op een nertsenfarm, melden:

“Mede vanwege de coronacrisis heeft de voortgang met betrekking tot dit wetsvoorstel de laatste maanden extra vertraging opgelopen. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de verwerking van de commentaren uit de internetconsultatie en vinden de uitvoeringstoetsen plaats. De verwachting is dat het wetsvoorstel in het najaar voor advies naar de Raad van State zal worden gestuurd. Het consultatieverslag zal dan ook worden gepubliceerd.“

Dierenrechten in de grondwet Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. TEKEN DE PETITIE! Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer