Main content

Inhoud

Rechter moet uitspraak doen in openbaarheid gegevens nertsenfokkerijen

Nieuws: 2 juli 2018
Bont

Animal Rights en Bont voor Dieren stonden samen voor de rechter. Aanleiding was de weigering van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om openbaarheid te geven van de aantallen nertsen die op fokkerijen gehouden worden. Door deze weigering is het onmogelijk om (illegale) uitbreidingen door nertsenfokkers aan te pakken.

De sector neemt een slachtofferrol aan om te voorkomen dat de waarheid – illegale uitbreidingen- boven tafel komt.

Nicole van Gemert, Bont voor Dieren

Anonieme nertsenfokkers

De beide dierenrechtenorganisaties vinden dit onacceptabel. Vandaar dat ze dit al sinds 2016 juridisch aanvechten.

De NVWA leverde naar aanleiding van een wob-verzoek (web openbaarheid bestuur) wel gegevens aan, maar relevante informatie werd geanonimiseerd. Zo zijn alle bedrijfsnamen onzichtbaar gemaakt, waardoor het onmogelijk is te bepalen hoeveel nertsen per bedrijf gehouden worden. Het belangrijkste argument om geen gegevens aan te leveren is de mogelijke dreiging van sabotage, stelt de NVWA.

Bont voor Dieren directeur Nicole van Gemert: “De sector neemt een slachtofferrol aan om te voorkomen dat de waarheid – illegale uitbreidingen- boven tafel komt. Hopelijk deelt de rechter onze mening dat het belang van nertsenfokkers die zich aan de wet dienen te houden groter is dan de eindeloze vertragingstactieken om ons werk te hinderen. Het is namelijk niet de eerste keer dat we voor de rechter staan om duidelijkheid te krijgen”.

Onze juridische procedures kosten handenvol geld, maar dat is het waard om het leven van 6 miljoen nertsen per jaar een beetje beter te maken.

Robert Molenaar, Animal Rights

6 miljoen nertsen

Het is onmogelijk om nertsenfokkers die in de fout gaan aan te pakken. Bedrijfsgegevens en inspectierapporten zijn niet openbaar. Aangiftes van Animal Rights en Bont voor Dieren leiden zelden tot boetes of andere sancties.

Animal Rights campagneleider Robert Molenaar: “Sinds het nertsenfokverbod van kracht is vechten we al om openbaarheid met betrekking tot de nertsen die jaarlijks in Nederland gedood worden. Het is onacceptabel dat een sector van 160 fokkerijen samen met de NVWA voor ons bepaalt wat we wel en niet mogen weten en daarbij alles uit de kast trekt om ons werk te hinderen. Onze juridische procedures kosten handenvol geld, maar dat is het waard om het leven van 6 miljoen nertsen per jaar een beetje beter te maken.”

De uitspraak volgt over zes weken. Zodra de aantallen nertsen per bedrijf bekend worden gaan Animal Rights en Bont voor Dieren aangifte doen van illegale uitbreidingen.