Main content

Inhoud

Schokkende beelden van kippen na verwoestende stalbrand

Nieuws: 16 september 2021
Slacht

Op dinsdag 14 september brandde een kippenbedrijf uit met 165.000 legkippen in de Weverstraat in Sint-Niklaas. Alle 165.000 dieren, opgesloten in verrijkte kooien, stierven in de brand. Animal Rights kreeg schokkende beelden in handen van de verwoestende stalbrand. Animal Rights campagnecoördinator Els Van Campenhout: "De verkoolde lichamen op de draadgazen vloeren van de kooien is het enige wat van de dieren overblijft nadat ze in angst en paniek gestorven zijn."

De verkoolde lichamen op de draadgazen vloeren van de kooien is het enige wat van de dieren overblijft nadat ze in angst en paniek gestorven zijn

Els Van Campenhout, Animal Rights

INGESTORTE KOOIEN

De twee stallen zijn een ravage: De ingestorte kooien zijn gevuld met dode leghennen van nog geen twee jaar oud. “De kippen zaten opgesloten in metalen kooien, tevergeefse en wanhopige ontsnappingspogingen leverden niets op,” zegt Van Campenhout.

VERKOOLDE LICHAMEN

Op de beelden zien we verkoolde lichamen van leghennen die geen kant op konden in de brandende stallen. We zien hoe van de poten van overleden hennen nog slechts verkoolde botten overblijven. In de stalen roosters liggen verkoolde eieren naast de zwartgeblakerde lichamen van de hennen. "Deze dieren stierven een gruwelijke dood door levend verbrand te worden of te stikken door de rook," zegt Van Campenhout.

DIEREN KONDEN GEEN KANT OP IN VUURZEE

De kippen hadden geen enkele ontsnappingsmogelijkheid doordat ze - naast opgesloten in de stal - ook nog eens in kooien opgesloten zaten. Dat laatste maakt het zeer moeilijk tot onmogelijk om de dieren bij een brand te evacueren.

SLACHTOFFERS STALBRANDEN

Dit jaar kwamen in België al 185.000 dieren om het leven in stalbranden, daarbij gaat het om minstens 183.000 kippen. Deze cijfers zijn gebaseerd op de branden die de media haalden, mogelijk ligt het werkelijke aantal slachtoffers nog hoger.

In 2020 kwamen minstens 70.460 dieren om in stalbranden. Het overgrote merendeel waren daarbij opnieuw kippen.

Animal Rights roept de federale, Vlaamse en Waalse overheid op om actie te ondernemen en een onafhankelijk onderzoek te starten naar de stalbranden

Els Van Campenhout, Animal Rights

Harde conclusies stalbranden Nederland

In april van dit jaar kwam de Onderzoeksraad Voor de Veiligheid met haar rapport over de stalbranden epidemie in Nederland. De conclusies waren vernietigend voor het huidige beleid inzake stalbranden: Maatregelen hebben geen resultaat gehad, er zijn zelfs nauwelijks maatregelen voor bestaande stallen, de aanpak is te vrijblijvend, het ontbreekt aan urgentie en ook wet en regelgeving is gebrekkig en leidt soms zelfs tot verslechtering van brandveiligheid. Daarnaast vermeldt de Onderzoeksraad duidelijk dat dierhouders de verantwoordelijkheid dragen voor de veiligheid van de dieren die zij opsluiten. De schuldvraag aan een vreselijke dood door verbranding of verstikking zou volgens de organisatie bij iedere brand onderzocht moeten worden.

"Ook in België is er nood aan een gelijkaardig onafhankelijk onderzoek om de stalbranden eindelijk te gaan aanpakken. Animal Rights roept de federale, Vlaamse en Waalse overheid op om actie te ondernemen en werk te maken van het bijhouden van cijfers van stalbranden en een onafhankelijk onderzoek te starten naar de stalbranden," zegt Van Campenhout.

KIES PLANTAARDIG

Animal Rights ziet de stalbrandenepidemie die België nu al jaren teistert als een van de vele aspecten van het door en door verdorven systeem van dierenuitbuiting in de vee-industrie. “De enige manier om de dieren een bestaan vol gruwel in de gewetenloze veehouderij te besparen, is kiezen voor plantaardige alternatieven,” besluit Van Campenhout.

Animal Rights staat achter een volledige transitie naar plantaardige voeding. Veiligere stallen zijn geen oplossing voor het vele leed dat de industriële veeteelt met zich meebrengt. Om een diervriendelijke toekomst te kunnen garanderen moeten we niet streven naar steeds veiligere stallen, maar naar lege stallen en vervolgens geen stallen.