Main content

Inhoud

Slachthuis Twello bagatelliseert dierenleed

Nieuws: 24 juni 2021
Slacht

Op 23 juni 2021 bracht Animal Rights beelden uit het Nederlandse geiten- en schapenslachthuis Mulder in Twello. Op de beelden is te zien hoe angstige dieren ontsnappen aan de slachters, worden getrapt en opnieuw moeten worden gevangen. Kleine, bange bokjes schreeuwen het uit als hun hoofd tegen de elektroden geduwd worden. Het slachthuis bagatelliseert de beelden in de media. Dit is een typerende reactie in een wanhopige poging om hun hachje te redden.1

Eigen aan slachthuizen

Dat slachthuizen dierenleed minimaliseren en aan greenwashing doen is al langer bekend. Animal Rights ziet dit als een logisch gevolg van het structurele dierenleed waar slachthuizen zich schuldig aan maken. Slachthuizen Tielt, Izegem, Hasselt, Moerbeko en Nollens gingen slachthuis Twello voor en stuk voor stuk reageerden ze in de media met een onverschillige houding tegenover het dierenleed dat op beeld werd vastgelegd.

Lees ook: Undercoverbeelden slachthuis Mulder.

Reactie slachthuis Mulder

Dat het slachthuis van Twello de ernst niet inziet van het dierenleed dat op de Animal Rights beelden werd vastgelegd blijkt duidelijk uit de uitspraken die Mulder BV in de pers doet: van ’totaal opgeblazen allemaal’ en ‘zwaar overdreven’. Het slachthuis bagatelliseert openlijk het leed van de dieren door deze uitspraken te doen.

Een slachthuismedewerker zegt dat de beelden oud en niet actueel zijn en in tussentijd al het een en ander veranderd is. Daarnaast zegt het slachthuis: ‘Wij zijn een slachthuis, daar doen we nou eenmaal kleine dieren pijn’. Daarmee geeft het slachthuis dus openlijk toe dat de dieren in hun slachthuis pijn lijden. Feit is en blijft dat de dieren nog steeds in paniek, angst, stress en tegen hun wil sterven, net zoals in elk ander slachthuis.

Ook beweert het slachthuis dat de dieren slechts één of twee keer illegaal bij kop, hoorns, poten, staart of vacht opgetild werden. De Animal Rights undercoverbeelden weerleggen dit echter, want daarop is te zien dat dit vaker gebeurt dan het slachthuis beweert.

Lees ook: Slachthuis Moerbeko loog.

Shooting the messenger

Daarnaast probeert het slachthuis het natuurlijk op de persoon te spelen die zo moedig was om de beelden te maken op het bedrijf. Het slachthuis zegt: “Op de beelden is te zien dat degene die filmt zich - naast andere medewerkers in de slachterij - vooral schuldig maakt aan de mishandelingen. Het is natuurlijk wel makkelijk om zelf te filmen en dan zulke dingen te doen om ons in een kwaad daglicht te zetten”. Deze uitspraak werd ook door slachthuis Tielt gebruikt in een wanhopige poging om op de boodschapper te schieten en hun handen in onschuld te wassen.

Lees ook: CEO en slachthuis Tielt schuldig bevonden.

Beelden spreken voor zich

De beelden spreken echter voor zich: de dieren worden getrapt wanneer ze ontsnappen, moeten toekijken hoe lotgenoten geslacht worden en leegbloeden, dieren worden aan de hoorns en staart opgetild en hun staarten worden gedraaid als de dieren weigeren de loopband op te lopen. De dieren verzetten zich en proberen de slachtplek te vermijden. Kleine bokjes van amper een week oud, schreeuwen het uit als hun kopje tegen de elektroden geduwd worden, vlak voor hun keel wordt doorgesneden.

Het is bovendien verboden om dieren bij kop, hoorns, poten, staart of vacht op te tillen. Het is ook strafbaar om dieren zodanig te behandelen dat het hun pijn of vermijdbaar lijden berokkent. Alleen daarvoor al kan het slachthuis gerechtelijk vervolgd worden.

Reactie NVWA

Het slachthuis beweert al contact gehad te hebben met de NWVA: “Die (NWVA) zeggen niks frappants op de beelden te zien.” Dat dit een leugen is, bewijst de reactie van de NVWA op Twitter. Daar schrijven ze: “Wat op de beelden te zien is, is onacceptabel. We bekijken welke maatregelen we nemen om deze gedragingen bij dit bedrijf in de toekomst te voorkomen”.

Animal Rights diende een handhavingsverzoek in en wacht het onderzoek van de NWVA af.

UPDATE - Slachthuis krabbelt al terug

Nadat het slachthuis erop gewezen is dat de NVWA nooit heeft beweerd dat er ‘niks frappants op de beelden te zien is’ krabbelen ze al terug op hun uitspraken en proberen ze wederom hun eigen hachje te redden.1

Zo zegt Daniël Clauzon, directeur Vee- en Vleeshandel Mulder BV tegen De Stentor dat hij zich verkeerd uitsprak: "Ik had het anders moeten zeggen. Ik bedoelde dat wij onder toezicht van de NVWA staan. De NVWA loopt hier heel vaak". Hij voegt er aan toe: "Dan zouden ze dat ook zien en maatregelen nemen. Het is al lang geleden en gebeurt niet meer."

Waar Clauzon eerder nog zei: "Het is enorm opgeblazen. Wij zijn een slachthuis, daar doen we nou eenmaal kleine dieren pijn", komt hij nu ook terug op de menig dat het "overdreven" zou zijn en probeert hij wederom zijn hachje te redden door een zondebok naar voren te schuiven met de woorden: "Die mensen werken niet meer bij ons, omdat het inderdaad onacceptabel is. Wij zijn geen dierenmishandelaars. Zulke beschuldigingen nemen wij heel serieus".

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer