Main content

Inhoud

Spanje maakt 92.700 nertsen af na 2 maanden onderzoek

Nieuws: 20 juli 2020
Bont

In Nederland zijn al meer dan een miljoen nertsen vermoord op 25 verschillende fokkerijen; in Denemarken zijn tot nu toe drie nertsenfokkerijen geruimd. Spanje maakt nu, midden juli, de eerste 92.700 dieren af ondanks dat de corona besmetting bij zeven van de 14 medewerkers van een nertsenfarm (‘granja de visones americano’) in het dorp La Puebla de Valverde al eind mei werd geconstateerd.

Teken het burgerinitiatief voor een bont importverbod!

In Spanje zijn nog 37 nertsenfokkerijen over waar jaarlijks zo’n 300.000 dieren worden vergast. Op één bedrijf - Secapiel, de enige nertsenfokker in Aragon - zijn zowel mensen als nertsen besmet. Het bedrijf ligt zo’n 200 kilometer ten oosten van Madrid, in de provincie Teruel in het zuiden van de autonome regio Aragón (Granja, 44450 La Puebla de Valverde, Teruel, Spanje).

Lees hier alles over nertsen & corona

Besmetting

‘Patiënt-0’ werkte niet bij Secapiel maar was de vrouw van een medewerker. Zij besmette haar man, hij vervolgens zes van zijn collega’s en die zeven waarschijnlijk de nertsen. Voor de nertsen betekent dat uiteindelijk hun doodvonnis.

De Spaanse overheid legde het bedrijf op 22 mei stil en plaatste het in isolatie. Geen van de nertsen vertoonde symptomen van de ziekte, noch is er sprake van een abnormale sterfte.

Testen

Nadat de besmetting bij de arbeiders geconstateerd was, werden er tests uitgevoerd bij de dieren. De eerste tests, via een aselecte steekproef, werden op 28 mei uitgevoerd en naar het laboratorium van Algete (Madrid) gestuurd. De resultaten, die op 3 juni bekend werden, waren negatief.

Op 8 juni werd er een nieuwe test gehouden. Het resultaat daarvan was positief, maar "niet doorslaggevend”. De metingen en monitoring van de dieren werden gehandhaafd, totdat op 22 juni bij een nieuwe test, uitgevoerd op 30 individuen, vijf geïnfecteerden verschenen, wat neerkomt op 16% van het monster. De overheid was van mening dat dit de isolatie van het bedrijf rechtvaardigde, maar niet dat de situatie voldoende was om een drastische maatregel als ‘ruiming’ te nemen. Dat veranderde op 13 juli toen het resultaat terugkwam van de tests op 7 juli. Bij tests op 90 individuen bleek 86,67% van hen, dat wil zeggen 78 dieren, positief te zijn. Dit was voor de Spaanse overheid een duidelijk bewijs dat de dieren elkaar onderling besmetten.

Het hoofd van Landbouw en de algemeen directeur van Dierlijke Productie benadrukken dat "bij de dieren geen abnormaal gedrag, sterfte of enige pathologie was gedetecteerd". Men gaat uit van de hypothese, maar heeft niet vastgesteld, dat de overdracht van de ziekte heeft plaatsgevonden van mens op dier.

'Ruimen'

Hierop besloot men om "als een preventieve maatregel” de 92.700 dieren op het bedrijf te vergassen en de lijken vervolgens te vernietigen in een afvalfabriek van Mers.

De eigenaar van de nertsenfokkerij, Secapiel, heeft de opdracht van de regioregering ontvangen en aangegeven mee te werken. Het bedrijf zal net als de fokkers in Nederland financiële compensatie ontvangen.

Het doden van gezonde dieren is natuurlijk nooit acceptabel. Het lijkt er wel op dat Spanje in ieder geval gedegen onderzoek heeft gedaan en beslissingen heeft genomen gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

In Nederland werd het initiatief tot ruimingen vooral genomen uit gemakzucht - ruimen is makkelijker dan isoleren - en uit populistische motieven: de bezorgde burgers moesten gerustgesteld worden. De belangen van de dieren speelden nergens een rol. De steeds weer nieuwe besmettingsgevallen die sinds de ruimingsbeslissing van 3 juni zijn opgedoken, worden bijna nonchalant een dag later al geruimd zonder dat er een gedegen onderzoek lijkt plaats te vinden.

Beëindig de bontindustrie!

Net als in Nederland, gaan er ook in Spanje stemmen op om deze verfoeide industrie nu ook onmiddellijk te sluiten. Het is de politieke partij Unidas-Podemos die een sluiting wil van de ‘granjas de visón’, net zoals in Nederland.

Nadat de ernst van de nieuwe gevallen in Denemarken werd bevestigd in november 2020 hebben organisaties zoals het Wereldnatuurfonds opnieuw verzocht om volledige en definitieve sluiting van nertsenkwekerijen in heel Spanje. Ook de politieke parij Unidos Podemos eist dit.

Update

In augustus berichtte elPeriodico een ""elevado porcentaje" de infecciones por covid-19 en visones". De Spaanse overheid zou hebben bericht dat er onder nertsen een hoog percentage monsters is gedetecteerd die positief zijn door RT-PCR, ondanks dat de dieren geen klinische ziektesymptomen vertoonden. De tests werden uitgevoerd nadat medewerkers op de bedrijven positief testten.

Volgens het Algemeen Register van Veeteeltbedrijven (REGA), opgericht bij Koninklijk Besluit 479/2004 zijn er in Spanje 37 nertsenfokkerijen, die in slechts vijf gemeenschappen zijn gevestigd. De meeste zijn geconcentreerd in Galicië, waar er 31 zijn. De rest ligt verspreid in Baskenland, Aragon, Castilla y León en València.

Bronnen:

https://www.spanjevandaag.com/23/06/2020/medewerkers-nertsenbedrijven-spanje-ook-besmet-met-coronavirus/

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel/2020/05/22/siete-de-14-empleados-de-una-granja-de-visones-dan-positivo-1376214.html

https://www.publico.es/sociedad/especies-invasoras-granjas-visones-bomba-ambiental-biodiversidad-bienestar-animal.html

https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/detectado-brote-coronavirus-granja-visones-teruel_1422007.html

https://www.spanjevandaag.com/16/07/2020/aragon-geeft-opdracht-om-92-700-nertsen-op-te-offeren/

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-spain-minks/spain-to-cull-93000-mink-at-a-farm-hit-by-coronavirus-idUSKCN24H28U

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/07/16/la-dga-sacrifica-los-92-700-visones-de-la-granja-de-la-puebla-de-valverde-por-estar-infectados-de-covid-1386331.html

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200803/espana-visones-coronavirus-covid-8063029

Stop de verkoop van bont TEKEN NU DE PETITIE Bont

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer