Main content

Inhoud

SUCCES: Horrorslachthuis Tielt mag niet uitbreiden

Nieuws: 19 januari 2022
Slacht

Op 19 januari viel de langverwachte beslissing van Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir, inzake de uitbreidingsplannen van slachthuis Tielt. Het slachthuis had plannen om de slachtcapaciteit te gaan verhogen van 1,5 naar 2,4 miljoen varkens per jaar. Minister Demir verklaart de ingediende beroepen gegrond. Dat betekent dat het slachthuis niet mag uitbreiden. Animal Rights campagnecoördinator Els Van Campenhout: “Dit is een grote overwinning. Animal Rights is blij dat minister Demir de juiste beslissing maakte: geen uitbreiding voor horrorslachtuis Tielt!”

Lees ook: Campagne slachthuis Tielt: de tijdlijn

2,4 miljoen varkens per jaar

In februari 2021 kondigde slachthuis Tielt aan de slachtcapaciteit te willen verhogen van 1,5 naar 2,4 miljoen varkens per jaar. Al in 2017 had het slachthuis daarvoor een vergunningsaanvraag op zak, maar het plan werd afgeblazen toen Animal Rights undercoverbeelden openbaarde van gruwelijke mishandeling van varkens bij dit slachthuis.

Vreselijke undercoverbeelden

Varkensslachthuis Tielt werd in 2017 wereldwijd berucht door het undercoverwerk van Animal Rights. De dierenrechtenorganisatie filmde met verborgen camera’s hoe varkens met regelmaat geschopt en geslagen werden door medewerkers en transporteurs bij aankomst in het slachthuis. Kreupele dieren werden met geweld aan de oren voortgetrokken. Ook was te zien hoe een varken, dat niet in staat is om op zijn poten te staan, met kettingen uit een vrachtwagen wordt gesleept. We zagen op de beelden herhaaldelijk hoe dieren bij bewustzijn opgetakeld worden en hun keel wordt doorgesneden, ondanks de wettelijke verplichting dat dieren verdoofd moeten zijn tijdens het slachtproces.

Rechtszaak

Animal Rights begon samen met GAIA een rechtszaak tegen het horrorslachthuis en haalde in 2019 haar slag thuis: het slachthuis én de CEO werden in de correctionele rechtbank veroordeeld. Ze werden schuldig bevonden aan dierenmishandeling en moesten van de rechter maximale boetes betalen.

Bezwaren en beroep

Tussen februari en maart 2021 werden in totaal 90 bezwaarschriften ingediend tegen de uitbreiding. De provincie West-Vlaanderen leverde ondanks de massaal ingestuurde bezwaarschriften toch een vergunning af op 15 juni. Animal Rights en GAIA gingen in beroep tegen de beslissing waardoor het dossier op het bureau van Vlaams minister Demir kwam te liggen.

Ongunstige adviezen

In totaal werden 10 adviezen afgeleverd van onder meer het Vlaams Energie- en Klimaatagenschap (VEKA), de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en het Departement Landbouw en Visserij. Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en het geïntegreerd advies van de afdeling GOP van het Departement Omgeving gaven als enige twee instanties ongunstige adviezen.

Opmerkelijk: het advies van het college van burgemeester en schepenen van de stad Tielt is stilzwijgend gunstig.

Minister geeft rood licht

Ongunstige adviezen van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en het Departement Omgeving, in combinatie met de stevige argumenten van de beroepsindieners, werden door de minister gevolgd. Zij besliste op 19 januari dat slachthuis Tielt niet mag uitbreiden.

Strijd voor de dieren

Dit toont dat de aanhouder wint. Animal Rights verzet zich al vijf jaar tegen slachthuis Tielt: wij blijven de sluiting eisen en hebben uiteindelijk onze slag thuis gehaald in de strijd tegen de uitbreiding van het horrorslachthuis. Veroordeelde criminelen moeten niet uitbreiden, maar sluiten!

Mogelijk vervolg

Slachthuis Tielt kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningenbetwistigen. Indien zij dat doen zal het tot een rechtszaak komen. Een andere optie is dat het slachthuis de procedure helemaal opnieuw zal overlopen om toch de vergunning te krijgen. In elk geval zal Animal Rights de strijd blijven aangaan om deze uitbreiding tegen te houden!

Reactie minister Demir

De minister reageert op haar beslissing in de media: “In veel dossiers is het een erg moeilijke afweging, maar deze aanvraag is zo klaar als een klontje: deze uitbreiding is onvergunbaar. De beslissing van de deputatie wordt dan ook in beroep teruggeschroefd. De uitbreiding komt er niet en dat lijkt me op alle vlakken de enige juiste beslissing.” 1

Animal Rights is uiterst tevreden dat minister Demir onze mening deelt en het slachthuis in geen geval laat uitbreiden!

Reactie slachthuis Tielt

Ook het slachthuis reageert dezelfde dag via een persbericht dat ze erg geschrokken van de beslissing. "Dit hadden we niet verwacht. Wij blijven geloven in ons project en beraden ons over volgende stappen." 1 Animal Rights zal zich blijven inzetten tegen de uitbreiding en blijft pleiten voor de sluiting van slachthuis Tielt.