Main content

Inhoud

Tweede hoorzitting voor olifant Buba

Nieuws: 4 mei 2023
Animal Rights

Weet je nog? Buba was de laatste olifant in Nederland die door een circus werd meegesleept, nadat er vanaf 15 september 2015 een verbod gold op wilde dieren in circussen.
Circus Freiwald kreeg een tijdelijke ontheffing om Buba mee te laten reizen totdat er een opvangplek voor Buba beschikbaar was. Toen het zover was weigerde Freiwald echter mee te werken en het rechts-conservatieve deel van de Tweede Kamer stemde in december 2020 voor twee moties om Buba bij Freiwald te laten.
Na al het gehuichel over hoe belangrijk het was voor Buba om bij haar ‘circusfamilie’ in Nederland te blijven is de vrouwelijke Afrikaanse olifant begin 2022 naar Hongarije ‘verpatst’.

Toenmalig Landbouwminister Schouten negeerde de adviezen van haar eigen ambtenaren - die haar afraadden om mee te gaan in het populistische sentiment van de PVV- en CDA-moties - met Buba als slachtoffer. Ze verleende Freiwald een permanente ontheffing om Buba (en zebra Smiley) bij het circus te laten blijven. Een beslissing waartegen nog steeds een beroepsprocedure loopt van Bite Back en Animal Rights; de zitting hiervoor is op 2 juni.

Ondanks de lopende juridische procedures werkte de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, verantwoordelijk voor CITES-certificering) en de Nederlandse voedsel en waren autoriteit (NVWA, verantwoordelijk voor de afgifte van de noodzakelijke gezondheidsverklaring), beide onderdeel van het Landbouwministerie, actief mee aan het wegsluizen van Buba naar Hongarije.

Animal Rights en Bite Back hebben zowel de RVO als NVWA gevraagd om handhavend op te treden. Zoals gebruikelijk werd dat in eerste instantie weggewuifd en waren de organisaties genoodzaakt tegen die beslissing bezwaar te maken.
Vervolgens werden de dierenrechtenorganisaties uitgenodigd voor hoorzittingen om de bezwaren toe te lichten. Over de hoorzitting bij de RVO berichtte we al in februari. Bij de NVWA waren we op 2 mei te gast.

Belangrijkste argument tegen het handelen van de NVWA is dat er in artikel 2 van de verleende permanente ontheffing voor Buba staat: “Aan de ontheffing […] is de beperking verbonden dat Buba niet wordt ingezet voor of verplaatst ten behoeve van optredens en tentoonstellingen door Buba of publiekseducatie met Buba in Nederland of het buitenland.” In Hongarije wordt Buba tentoongesteld en moet ze kunstjes doen. De ontheffing wordt dus overtreden.

Daarnaast gaf de NVWA een verkeerd gezondheidscertificaat af.

Animal Rights en Bite Back verwachten van de RVO en NVWA dat, tenminste, een last onder dwangsom aan Freiwald wordt opgelegd: Een verplichting aan Freiwald om Buba terug naar Nederland te halen binnen een bepaalde termijn op straffe van een dwangsom bij overschrijding van die termijn.

Daarnaast verwachten we de erkenning van het ministerie van LNV dat zij deze wantoestand, voor Buba in het bijzonder, hebben veroorzaakt.

Animal Rights en Bite Back strijden door voor gerechtigheid voor Buba; dus om te bewerkstelligen dat Buba terugkomt naar Nederland om van daaruit te verhuizen naar een permanente olifant-vriendelijke opvang zoals Elephant Haven in Frankrijk, een opvangcentrum dat is goedgekeurd door de ‘Global Federation of Animal Sanctuaries’.

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer