Main content

Inhoud

Varkens lijden onder hittestress bij slachthuis Van Hoornweder in Torhout

Nieuws: 16 juni 2022
Slacht

Animal Rights filmde op donderdag 16 juni 2022 rond 11.30 uur varkens in een vrachtwagen bij varkensslachthuis Van Hoornweder in Torhout. De dieren stonden minstens 30 minuten in de hete zon te wachten. De buitentemperatuur was op dat moment opgelopen tot 26 graden. Op de beelden is te zien hoe de varkens schuimbekkend en oppervlakkig ademend in de hete vrachtwagen zitten. Zelfs tijdens hun laatste levensmomenten krijgen de dieren geen greintje mededogen: varkens krijgen zelfs geen verkoeling terwijl ze letterlijk op de dood wachten in de hitte.

Animal Rights campagnecoördinator Els Van Campenhout: “Terwijl mensen verkoeling zoeken en hun huisdieren daarbij in gedachten hebben, worden de vee-dieren bij de eerste hete zomerdagen van het jaar steevast vergeten. Deze dieren lijden hiermee nog eens extra voor ze gedood worden in het slachthuis. Terwijl de chauffeur in zijn geairconditionde cabine zit of koelere oorden opzoekt tijdens het wachten, zijn de varkens opgesloten in bloedhete metalen (doods)kisten. Als dit honden waren geweest, stond heel Vlaanderen op zijn kop.”

Wanhopig op zoek naar verfrissing

Op de beelden zien we hoe een varken de snuit tegen een ventilator duwt, die niet eens aanstaat. De varkens duwen hun snuitjes tussen de metalen stangen van de trailer in de hoop frisse lucht te vinden. De dieren liggen apathisch in hun eigen uitwerpselen in de stilstaande vrachtwagen. We zien verschillende schuimbekkende varkens en dieren die oppervlakkig en snel ademen. Dit zijn tekenen van hittestress.

Van Campenhout: “Het Vlaamse hitteprotocol dat in 2020 in werking trad, blijkt in de praktijk niets waard te zijn voor de dieren die gewoon op transport worden gezet in deze temperaturen en blijven lijden onder de hitte. Zelfs van enige verkoeling was hier geen sprake, terwijl het hitteprotocol dit wel voorschrijft.”

Vlaams hitteprotocol faalt

Het Vlaamse hitteprotocol dat Ben Weyts in de zomer van 2020 opstelde volgt de kleurcodes van het KMI. Volgens de website van het KMI gold op donderdag 16 juni code geel in West-Vlaanderen. Het hitteprotocol schrijft voor bij code geel dat dieren op koelere momenten van de dag vervoerd moeten worden naar de slachthuizen, ventilatie dient opgezet te worden en varkens eventueel verneveld kunnen worden.

Voor België had het KMI op 16 juni via haar website code oranje aangegeven. Dat betekent voor het hitteprotocol dat bovenop de geldende maatregelen voor code geel, daarbovenop de beladingsdichtheid met 10% naar beneden moet en er geen dieren getransporteerd mogen worden tussen 14u en 19u.

De meeste transporten gebeuren vóór 14:00 uur, dus dit is een doekje voor het bloeden volgens Animal Rights. Tegen 14:00 uur is de buitentemperatuur al bijna tot het maximum van de dag opgelopen. De dieren die tussen 11:00 uur en 14:00 uur nog op transport zitten krijgen het dus het hardst te verduren. Het hitteprotocol houdt daarmee geen rekening.

Hittestress bij varkens

Een varken voelt zich comfortabel tot 18 à 20°C. Bij temperaturen boven de 20°C gaan ze sneller en oppervlakkiger ademen en lopen de hartslag en de bloeddruk op. Uiteindelijk worden ze sloom en lethargisch. Hitte leidt tot stress - al bij een temperatuur van 27°C, zelfs lager als de luchtvochtigheid hoog is - en hittestress kan leiden tot sterfte als gevolg van uitdroging, een verstoorde mineralenbalans, vergiftiging vanuit de darmen of hartstilstand.

Schreeuwend aan de slachtketting

Het is niet de eerste keer dat Animal Rights beelden publiceert van het slachthuis Van Hoornweder: in 2020 bracht Animal Rights undercoverbeelden naar buiten waarop te zien is hoe varkens in het slachthuis opnieuw ontwaken na verdoving. Varkens leven zelfs nog nadat hun hals is doorstoken. Ze komen schreeuwend bij, ondersteboven hangend aan een ketting in de slachtlijn en verdrinken levend in het broeibad.

Animal Rights heeft in 2020 samen met GAIA via hun advocaat, Anthony Godfroid, een klacht met burgerlijke partijstelling ingediend voor de feiten van dierenmishandeling die op beeld werden vastgelegd. Het gerechtelijk onderzoek inzake de klacht is nog steeds lopende.

De feiten die Animal Rights vastlegde op 16 juni 2022 van de varkens die staan te wachten in de brandende zon, worden toegevoegd aan deze bestaande klacht van 2020.

Afgedankt tijdens hittegolf

Ook in 2019 filmde Animal Rights hittestress bij slachthuis Van Hoornweder. Toen filmde de dierenrechtenorganisatie hoe afgedankte zeugen kreunden onder de hitte bij aankomst bij het slachthuis in Torhout. De dieren bleven ook tijdens de hittegolf gewoon aangevoerd worden bij het horrorslachthuis Van Hoornweder in Torhout. De dieren schuimbekten en schreeuwden het uit. Naast het ongelooflijk lijden onder hittestress is zo ook te zien hoe de melk nog uit de tepels spuit van de ten dode opgeschreven moeders.

"We moeten onszelf als beschaafde mens de eerlijke vraag stellen: waarom doet onze maatschappij er alles aan om honden een gruwelijke dood in een hete auto te besparen terwijl we stilzwijgend toekijken hoe varkens letterlijk wachten op de dood in bloedhete metalen kisten?” besluit Van Campenhout.

Plantaardige barbecue

Er zijn vele heerlijke plantaardige alternatieven waarmee de dieren een miserabel bestaan en einde vol leed bespaard wordt. Animal Rights deelt via haar website tips voor een heerlijke plantaardige en daarmee ook diervriendelijke barbecue.

Animal Rights

Animal Rights benadrukt dat dieren in de vee-industrie lijden vanaf de geboorte tot als ze in het slachthuis aankomen. Met hun noden, behoeften en het uiten van natuurlijke gedragingen wordt amper tot nooit rekening gehouden. Het vervoeren van dieren tijdens een hittegolf is een zoveelste onderdeel van hun lijdensweg. Animal Rights bracht hittestress de voorbije jaren in beeld bij verschillende grote slachthuizen in Vlaanderen en Nederland.

Demonstratie

Animal Rights zal samen met GAIA op donderdag 7 juli van 11.30 uur tot 13.00 uur demonstreren bij de poorten van slachthuis Van Hoornweder. De organisaties doen dat naar aanleiding van de klacht die ze samen indienden tegen het slachthuis in 2020, nadat Animal Rights verborgen camerabeelden naar buiten bracht waarop te zien is hoe varkens mishandeld worden in het Torhoutse varkensslachthuis Van Hoornweder.

Animal Rights en GAIA eisen sinds het uitkomen van de beelden de sluiting van dit slachthuis.

SLUIT DE SLACHTHUIZEN Teken nu de petitie Slacht

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer