Main content

Inhoud

Vlaamse pelsdierhouders worden uitgekocht

Nieuws: 17 mei 2020
Bont

Op 15 mei kondigde Ben Weyts, Vlaams minister van Dierenwelzijn, een financiële regeling aan voor de stopzetting van de pelsdierenhouderij en de productie van ‘foie gras’ door dwangvoeding. 1 Ten laatste tegen 30 november 2023 zullen de nog bestaande bedrijven hun activiteiten in Vlaanderen beëindigen. De Nederlandse pelsdierhouderij volgt dan op 1 januari 2024. Waar echter Vlaanderen de afbouw in vier jaar voltooid, trok Nederland daar ruim 10 jaar voor uit.

De Vlaamse regering voorziet een compensatie voor onder meer het inkomensverlies, maar die vergoeding wordt wel steeds kleiner naarmate de eigenaars langer wachten met de stopzetting. Ook dit is een motivatie die in Nederland ontbreekt. Sterker nog, pelsdierhouders in Nederland die al jaren geen dieren houden op hun bedrijf en liever helemaal zouden stoppen, overwegen om weer nertsen te plaatsen uit angst om hun recht op compensatiegeld en milieuvergunning te verliezen.

Animal Rights hoopt dat de Belgische regeling nertsenfokkers zal aanzetten om zo snel mogelijk het bedrijf te sluiten. Waarom kan dit in Nederland niet, minister Schouten?

Erwin Vermeulen, Animal Rights

Vlaanderen telt nog 16 pelsdierkwekerijen waar jaarlijks tot 200.000 dieren gedood worden en 1 foie grasbedrijf. In Nederland waren er in 2019 nog 128 nertsenfokkers, maar niet alle bedrijven bevatten ook daadwerkelijk dieren. In 2019 waren er op de overgebleven bedrijven ruim 800.000 ‘fokteven’ die rond deze tijd van het jaar hun jongen werpen. Eind november worden de 4 à 5 miljoen overlevende dieren, die dan 7 maanden oud zijn, voor hun pels vermoord.

Er is in totaal een budget van tien miljoen euro voorzien. De vergoeding voor het inkomensverlies van de eigenaars wordt in Vlaanderen berekend door de landcommissie op basis van dezelfde regels die ook gelden voor de onteigening ten algemene nutte. De totale vergoeding voor de stopzetting moet evenredig blijven met de waarde van de activiteiten die beëindigd worden. De sloopvergoeding en de reconversievergoeding bedragen maximaal 40 procent van de investeringskosten.

De Vlaamse regering stimuleert de kwekers om zo snel mogelijk over te gaan tot sluiting. Het compensatiebedrag wordt vanaf 1 april 2021 al met 10 procent verminderd en ook op 1 april 2022 en 1 april 2023 gaat er telkens 10 procent af van het bedrag.

Animal Rights hoopt dat de Belgische regeling nertsenfokkers zal aanzetten om zo snel mogelijk het bedrijf te sluiten.

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer