Main content

Inhoud

Wat als het ‘beste’ systeem niet goed genoeg is?

Nieuws: 19 maart 2020
Slacht

Bij Animal Rights zijn we blij met de transparantie van Kipster. Bij Kipster in Venray loop je gewoon - zonder afspraak, zonder begeleiding - naar binnen en kun je zien hoe de kippen er leven. Kipster laat zelfs via social media zien hoe de leghennen uiteindelijk gevangen worden en geslacht. Want ja, ook bij Kipster worden de leghennen geen twee jaar oud (~85 weken) en levert het vangen, transport en slacht enorme stress op voor de dieren. 1 2

“We stoppen ermee!”

Animal Rights wordt nog veel blijer van de visie van Kipster directeur Ruud Zanders op de toekomst van de vee-industrie. In een opiniestuk in de Volkskrant van augustus 2019 met de veelzeggende kop “Veeboeren, het is de hoogste tijd om te zeggen: ‘We stoppen ermee’," vraagt hij zich samen met twee collega’s af: “Waarom zouden we niet nagenoeg geheel stoppen met het produceren van dierlijke producten?” Dit omdat “de huidige manier van intensieve productie desastreus is.” 1

De positieve gevolgen werden duidelijk uitgelegd: “We hebben dan niet alleen een efficiënter landgebruik, ook de CO2-footprint van ons voedsel wordt aanzienlijk teruggebracht. En zeker zo belangrijk: we kunnen stoppen met het in meer of mindere mate kwellen van speciaal voor ons voedsel gefokte dieren.”

Ook de alternatieven werden benoemd: “Bemesting van akkers kan via plantaardige landbouw en/of het gebruik van humane mest. Restproducten die nu nog aan dieren worden gevoerd, kunnen we mogelijk via nieuwe technieken verwerken tot producten voor de mens (aardappels konden we ook pas eten nadat we ze gingen koken) of terug aan het land geven als bemesting. Vlees, eieren en melk kunnen we vervangen door plantaardige producten, via schimmels uit het laboratorium of via nieuwe kweekvleesmethodes.”

Het was een dapper, eerlijk stuk en de reacties van de ‘reguliere’ veehouderij waren voorspelbaar: ‘Nestbevuilers’, ‘collaborateurs’, ‘NSB’ers’. Het zijn maar een paar krachttermen die op sociale media rondgingen. Bij Animal Rights zijn we gewend aan die haat uit de veehouderij-hoek; voor Zanders en Co. zal het even slikken zijn geweest.

Afschaffing

De waardering voor de woorden en transparantie van de Kipster topman zijn voor Animal Rights natuurlijk geen reden om het het houden van kippen te accepteren. Het Kipster model wordt, net zoals ‘biologisch,’ ‘biodynamisch,’ of ‘geluksvogel’ kippenhouderij-systemen, door de supermarktketens gebruikt om een ‘diervriendelijk’ imago te verkopen aan klanten die op hun beurt hiermee hun geweten sussen over de aankoop van in de basis immorele producten.

Natuurlijk hebben kippen het in het ene systeem beter dan in het andere, maar het idee dat er een goede, acceptabele methode zou zijn om kippen te gebruiken om eieren te leggen voor mensen, houdt het systeem van uitbuiting in stand waar we juist van af willen. Animal Rights streeft niet naar verbetering van onrechtvaardige systemen, maar naar afschaffing ervan.

Venray

Toevallig was iemand van Animal Rights een tijdje terug op de Kipster boerderij in Venray. De kippen zagen er, ondanks de beloftes in het Lidl krantje, niet goed uit. Bordjes op de glazen wanden - transparantie - gaven aan dat er problemen waren geweest met het ‘innovatieve’ voer. Ook in een Kipster stal is het druk en de kippen reageerden wat paniekerig op mensen die het glas benaderden. Bekijk de beelden en oordeel zelf. Hoe een dier er uitziet, zegt niet altijd iets over hoe zij zich voelt, maar, zelfs in de rui, zal je in de natuur zelden een gezonde vogel zien die zoveel veren heeft verloren...

Dierenrechten in de grondwet Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. TEKEN DE PETITIE! Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer