Main content

Inhoud

Weerwoord tegen de slachters van Moerbeko

Nieuws: 9 oktober 2020
Slacht

Slachthuiswoordvoerders leven meestal in hun eigen kleine wereld van dierenuitbuiting en ontkennen dat er iets mis is met wat ze doen. Zo ook Moerbeko zaakvoerder Jan Doelet:

Het filmpje dat Animal Rights laat zien, is een promotiefilmpje voor ons bedrijf. De wetten worden niet overtreden. Met dat filmpje is helemaal niks mis. Dat is ons ook bevestigd door de diensten die controles doen op dierenwelzijn. Wij hebben nog nooit een pv gekregen met ons slachthuis en staan dus meer dan 100 procent recht in onze schoenen.” 1 2

Animal Rights heeft de inspecties bij het slachthuis al geruime tijd geleden opgevraagd via de Wet openbaarheid van bestuur, maar nog steeds niets ontvangen. Ook in de de slachthuizen waar Animal Rights eerder filmden konden de misstanden ondanks overheidsinspecties gewoon plaatsvinden.

'Promotiefilm'

“Als dit een promotiefilm is voor het bedrijf,” vraagt Animal Rights campagnecoördinator Els van Campenhout zich af, “en er "helemaal niks mis" mee is, waarom dient Moerbeko dan volgens eigen zeggen een klacht in tegen Animal Rights voor laster en eerroof?”

Animal Rights heeft inmiddels om opheldering gevraagd bij de controlerende instanties of zij deze uitspraken gedaan hebben, of dat dit een leugen is van Moerbeko.

Niet “elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden wordt bespaard

Animal Rights heeft in haar oorspronkelijke artikel duidelijk uiteen gezet welke wetten er overtreden worden en iedereen die de beelden bekijkt kan deze overtredingen nagaan:

Europese Verordening (EG) nr. 1099/2009 van de Raad van 24 september 2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden’, hoofdstuk II, artikel 3.1: “Bij het doden van dieren en daarmee verband houdende activiteiten wordt ervoor gezorgd dat de dieren elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden wordt bespaard.”

Door de dieren bijeen te drijven op deze wijze waarbij ze kunnen zien, horen en ruiken hoe hun lotgenoten sterven, wordt hen niet “elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden wordt bespaard.”
Door de dieren hardhandig op hun rug neer te smijten, wordt hen niet “elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden wordt bespaard.”
Door hen lang dan nodig, spartelend op hun rug te laten wachten, wordt hen niet “elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden wordt bespaard.”
Zeker één schaap trapt zo wild om zich heen en probeert de kop op te richten na aan een achterpoot opgetakeld te zijn, dat niet vol te houden is dat het hier gaat om stuiptrekkingen. Dit dier is na bedwelming en kelen weer bij volle bewustzijn. Hem of haar werd niet “elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden wordt bespaard.”

Problemen met 'fixeren' I

Europese Verordening (EG) nr. 1099/2009 van de Raad van 24 september 2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden’, Bijlage II, Artikel 3.1: “Fixatie-uitrusting en fixatievoorzieningen zijn zodanig ontworpen, gebouwd en worden zodanig onderhouden dat: a)      de methoden voor het bedwelmen of het doden optimaal kunnen worden toegepast;
b)      letsel of kneuzingen bij de dieren worden voorkomen, en
c)      eventuele worstelingen om los te komen en het uitbrengen van geluiden tijdens het fixeren van dieren zoveel mogelijk worden beperkt;
d)      het fixeren zo kort mogelijk duurt.”

In de beelden is te zien dat de dieren wild trappelen nadat ze op hun rug ‘gefixeerd’ zijn. Voorwaarde 2c wordt daarmee overtreden.
Je ziet ook dat de slachter de dieren nog een keer ‘goed moet leggen’, voordat hij de verdovingstang kan toepassen. Voorwaarde 2a en 2d worden daarmee overtreden.

Problemen met 'fixeren' II

Europese Verordening (EG) nr. 1099/2009 van de Raad van 24 september 2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden’, Hoofdstuk II, Artikel 9.3: “De bedrijfsexploitanten zorgen ervoor dat dieren pas in fixatieapparatuur worden geplaatst, waaronder apparatuur voor fixatie van de kop, wanneer de voor met bedwelming of verbloeding belaste persoon gereed is om het dier zo snel mogelijk te bedwelmen of verbloeden.“

In de beelden is te zien hoe schapen langer in deze positie doorbrengen dan noodzakelijk is. De slachter scherpt eerst nog eens zijn mes, voordat hij de verdovingstang ter hand neemt om de dieren elektrisch te bedwelmen.
In tenminste één geval bedwelmt en keelt de slachter het ene schaap eerst, terwijl het dier ernaast, bij volle bewustzijn, op de rug liggend, daar getuige van is.

Het is verboden dieren bij de vacht op te tillen

Europese Verordening (EG) nr. 1099/2009 van de Raad van 24 september 2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden’, Bijlage III, Artikel 1.8: “Het is verboden […] de dieren bij kop, oren, horens, poten, staart of vacht op te tillen of voort te trekken, of ze zodanig te behandelen dat het hun pijn of vermijdbaar lijden berokkent”.

In de beelden is in zeker één geval overduidelijk te zien dat een schaap ruw bij de vacht gegrepen en eraan opgetild wordt.

Onontkenbare inbreuken

De overtredingen tegen de Wet zijn dus overduidelijk en niet te ontkennen voor een fatsoenlijk mens. We gaan er dan ook vanuit dat de FAVV en/of Dierenwelzijn niets van dien aard aan Moerbeko heeft verklaard, maar horen dat graag ‘en plein public’ bevestigd.

Dankzij financiering van de Fred Foundation was dit verhaal mogelijk.