Main content

Inhoud

Animal Right eist uitsluiting van vangploegen

Nieuws: 5 juli 2018
Slacht

Twee van de drie vangploegen die betrokken zijn bij ernstige dierenmishandeling van eenden zijn door brancheorganisatie AVINED gecertificeerd. Een van de certificatie-voorwaarden is dat de vangploegen een jaarlijkse cursus volgen om het welzijn van de dieren zoveel mogelijk te waarborgen. De advocaat van Animal Rights heeft AVINED de beelden en een handhavingsverzoek opgestuurd en eist uitsluiting van de betrokken vangploegen.

Bekijk de tijdlijn van onze campagne.

In de voorwaarden van AVINED staat o.a. het volgende vermeld:

Door deskundige uitvoering van de servicewerkzaamheden wordt het welzijn van de dieren zoveel mogelijk gewaarborgd. Hiertoe wordt minimaal aan de volgende voorwaarden voldaan:

Gebruikte materialen of voorwerpen zijn zodanig ontworpen en geconstrueerd en worden op zodanige wijze onderhouden en gebruikt dat het pluimvee – onnodig letsel en lijden bespaard blijft en dat hun veiligheid gegarandeerd is; Het personeel dat met de dieren omgaat, heeft daarvoor een werkinstructie gevolgd en voert zijn werkzaamheden uit zonder gebruikmaking van geweld of een methode die de dieren onnodig angstig maakt of onnodig letsel of leed toebrengt.

Het is verboden:

  • De dieren te slaan of te schoppen;
  • Op een bijzonder gevoelig deel van het lichaam op zodanige wijze druk uit te oefenen dat het de dieren onnodig pijn of onnodig lijden berokkent;
  • De dieren onnodig bij kop of veren op te tillen of voort te trekken, of ze zodanig te behandelen dat hun onnodige pijn of onnodig leed berokkent;
  • Opzettelijk dieren te hinderen die gedreven of geleid worden door een gedeelte van de stal waar doorstroming nodig is.

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden zal er door de voorman, als leidinggevende namens de IKB PSB-deelnemer, op worden toegezien dat er diervriendelijk gehandeld wordt.

Geen toezicht

Op de beelden is te zien dat aan deze voorwaarden niet wordt voldaan. Eenden worden geschopt, bij de nek gepakt, doodgetrapt en doodgeslagen. Er is geen toezicht waardoor er niet wordt ingegrepen wanneer een medewerker dierenwelzijnsregels overtreedt. Elk besef van op grond van de wet en de door AVINED gestelde normen ontbreekt bij de betrokken vangploegen.

Geen certificaat

Uit de door Animal Rights gemaakte beelden blijkt dat AVINED zelf ook amper controleert op de gestelde certificatie-voorwaarden. Met het handhavingsverzoek wil Animal Rights dat AVINED ingrijpt en de betrokken vangploegen uitsluit.

Animal Rights directeur Susan Hartland: “Het verliezen van het certificaat maakt het voor de betrokken vangploegen erg moeilijk om bij een groot aantal pluimveebedrijven aan de slag te gaan. Dat zij hun certificaat verliezen is een helder signaal dat dierenleed niet getolereerd wordt.”

Vangploegen

De vangploegen die de eenden hardhandig in kratten smeten waren Koetsier Agriservice uit Elspeet , Van de Pol Pluimveeservice uit Putten en MB Agriservice uit Elspeet. Koetsier Agriservice en Van de Pol Pluimveeservice zijn gecertificeerde pluimveeservicebedrijven. In 2014 volgden medewerkers van Van de Pol Pluimveeservice al een dierenwelzijnscursus. MB Agriservice uit Elspeet is niet opgenomen in het IKB PSB register.

------------------------------------------------------------------

Wat is AVINED?

AVINED is de overkoepelende organisatie en het overlegplatform voor de hele pluimveesector. AVINED houdt zich bezig met de monitoring, voedselveiligheid en volksgezondheid.