Main content

Inhoud

Delhaize in strijd met eigen dierenwelzijnsregels

Nieuws: 5 januari 2023
Slacht

Begin deze week publiceerde Animal Rights beelden van levende kreeften die in plastic verpakkingen liggen te wachten op de dood bij supermarkt Delhaize in Asse. De dieren worden als eindproduct verpakt terwijl ze nog in leven zijn. Dagen later lagen sommige dieren nog steeds in de verpakkingen.

Dat zulke horrortaferelen anno 2023 plaatsvinden in ons land, vindt Animal Rights barbaars. Wij vroegen Delhaize onmiddellijk te stoppen met de verkoop van levende kreeften. Daarnaast schreven wij Vlaams minister Weyts aan om de verkoop van levende schaaldieren volledig te verbieden.

Lees ook: Schokkend: levend verpakte kreeften in de rekken bij Delhaize

UPDATE

Op maandag 9 januari belt Animal Rights de verantwoordelijke persoon voor dierenwelzijn van de hoofdzetel bij Delhaize op. Op de vragen wat er met de kreeften gebeurt, die niet verkocht werden, kan niet geantwoord worden. Ook de vraag of de dieren nog eten krijgen vanaf ze gevangen worden tot als ze bij de consument terechtkomen, blijft onbeantwoord. Delhaize belooft ons terug te bellen met meer informatie.

Op sociale media krijgt iedereen die verontwaardigd op het bericht reageert hetzelfde antwoord: "Dag Bianca, het levend verpakken van kreeften is uiteraard niet OK en eveneens niet conform onze werkwijze voor het behandelen van levende kreeften. Onze winkels moeten levende kreeften steeds bewaren in het homarium volgens strikte regels. Het verpakken van levende kreeften in een plastieken bak is enkel toegestaan om deze mee te geven aan de klant. Het gaat hier over een uniek geval waarvoor wij de nodige stappen zullen nemen. Ik wens je een mooie dag! "

Ook Animal Rights reageerde op de Facebookpagina van Delhaize om meer uitleg te vragen over de voorverpakte kreeften in andere filialen. Animal Rights kreeg meldingen dat ook in Izegem en Mechelen voorverpakte kreeften gezien werden. Het antwoord van Delhaize is ontwijkend en ontkennend over dat de kreeften in andere filialen ingepakt zouden geweest zijn: "Hallo, we hebben de reactie van de klant van Delhaize Izegem bekeken en zoals hierboven vermeld, verpakken we een levende kreeft enkel om mee te geven met de klant op het moment van zijn winkelbezoek. De foto's van verpakte kreeften in de rekken komen uit de supermarkt van Asse. Het gaat hier dus om een uniek geval, waarvoor wij de nodige stappen zullen ondernemen."

Mooie beloftes, verpakte levende dieren

Ahold Delhaize pakt op hun website mooi uit met een staaltje marketing rond ‘dierenwelzijn’ om de consument een goed gevoel te geven: “Ahold Delhaize is a passionate supporter of the well-being and welfare of farm animals,” staat in er in het groot te lezen. “We truly believe supporting animal welfare is the right thing to do. Ahold Delhaize acknowledges animal consciousness, understanding they feel pain and experience emotions, and therefore embraces the globally recognized five freedoms of animal welfare”. 1

Ahold Delhaize heeft volgens hun website vijf pijlers waar volgens hen alle dieren die in hun rekken liggen, vrij van zouden geweest zijn tijdens hun bestaan: Vrij van honger of dorst, vrij van ongemak, vrij van pijn/ziekte of verwondingen, vrijheid om natuurlijk gedrag te kunnen vertonen en vrij zijn van angst en stress. Dit strookt in geen enkel opzicht met de levende kreeften die in het wild gevangen worden in Canadese wateren, ellenlang onderweg zijn en eindigen met dichtgebonden scharen in kale watertanks of zonder water in plastic bakjes voorverpakt opgesloten zitten.

Volledig in strijd met eigen regels

De kreeften in de verpakkingen en de watertanks worden uitgehongerd zodat het darmkanaal leeg is en het water niet bevuild raakt. De scharen zijn dichtgebonden, waardoor de dieren stress en ongemak ondergaan en ze kunnen geen natuurlijke gedragingen uiten in de kale watertanks en plastic bakjes.

Dit druist volledig in tegen alle waarden die Delhaize vermeldt op de website. In de media beweert Delhaize op 3 januari dat zij ‘de wetgeving respecteert' en dat de dieren 'in de meest optimale omstandigheden' worden vervoerd en verkocht. 1

Delhaize treedt met tegenstrijdige uitspraken naar buiten in de media en de communicatie naar ons toe. In een mail naar ons op 4 januari en op hun eigen sociale media laat Delhaize weten dat de levend voorverpakte kreeften ‘in strijd zijn met hun procedures’. De winkelketen beweert dat het om een alleenstaand geval in het filiaal in Asse zou gaan, maar op sociale media zien we dat mensen in minstens één ander Delhaize filiaal ook voorverpakte kreeften zouden hebben zien liggen.

Delhaize doet tegenstrijdige uitspraken in de media en in de communicatie naar ons via mail en de consument toe op sociale media.

Vragen aan Delhaize

Animal Rights heeft naar aanleiding van de schokkende beelden Delhaize gecontacteerd met de vraag om te stoppen met de verkoop van levende kreeften. Verdere vragen die Animal Rights aan Delhaize stelde zijn: 'Kunnen jullie ons vertellen wat er gebeurt met de kreeften die niet verkocht werden in de plastic bakjes en de watertanks?' 'Om hoeveel dieren gaat het in heel België?' 'Hoeveel dieren lagen er dood in de plastic verpakkingen?' 'Wij gaan ervan uit dat niet alle kreeften levend van op zee naar de consument geraken. Kunnen jullie ons meedelen hoeveel procent van de kreeften sterft tijdens het verblijf in de Delhaize filialen?'

Delhaize beweert verder dat 3 op 1000 kreeften het transport naar hun filialen niet overleeft. Op de andere vragen werd nog geen antwoord gegeven.

Antwoord van Delhaize

In een mail op 4 januari schrijft Delhaize ons: "Onze procedure rond kreeft waarborgt het dierenwelzijn en de beelden in Delhaize Asse zijn volledig in strijd met onze procedure. We volgen alle wetgeving op dit gebied en hebben strikte procedures." Delhaize geeft dus toe dat het 'not done' is om de kreeften levend in te pakken. Ze hebben het filiaal in Asse om opheldering gevraagd en benadrukken dat het om een 'alleenstaand incident' gaat. De dieren mogen alleen in plastic bakjes meegegeven worden voor het transport naar huis met de klant.

Verder schrijven ze: "Uw mededeling over 3 dagen zonder water is ook volledig in strijd met onze procedure en ook met de voedselveiligheid. Wij hebben het vermoeden dat het hier over verschillende kreeften gaat want de codes van de gekookte kreeften in de rayons worden elke dag gechecked."

Animal Rights vraagt Delhaize vriendelijk om te antwoorden op de eerder gestelde vragen.