Main content

Inhoud

Dolores werd geboren om te sterven

Nieuws: 11 augustus 2020
Slacht

Dolores werd geboren in een industrie die niets geeft om de individuele noden van dieren. Met hun behoeften en natuurlijke gedragingen wordt amper tot nooit rekening gehouden. Dieren in de vee-industrie worden geboren om te sterven.

Lees ook: Biggen als afval weggegooid

Geboren om te sterven

Dolores werd geboren in een vieze, schimmige stal. Een stal vol drukkende, warme lucht die naar ammoniak rook. Het was het enige dat ze kende tijdens haar korte leven op de vuile roosters boven haar eigen ontlasting. Ze deelde de stal met honderden andere biggen. Op de boerderij leven duizenden soortgenoten, die verdeeld zitten over verschillende stallen. Elk van hen zijn onschuldige gevangenen die in stilte lijden achter de gesloten deuren van de varkensindustrie.

Bij het afval gegooid

Dolores is een van de zes miljoen varkens die in ons land in stallen zonder daglicht leven. Haar bestaan was kort, vol leed en pijn. Ze werd aangevreten door haar soortgenoten en stierf een gruwelijke dood in de stallen. Daarna werd ze harteloos bij het afval gegooid.

Achter de gesloten deuren van de varkensindustrie

De beelden tonen de trieste realiteit van de varkensindustrie. Zwakke, zieke of gewonde dieren krijgen geen individuele medische zorgen omdat de dieren gereduceerd worden tot producten en door de industrie niet gezien worden als levende, voelende wezens die compassie, respect en mededogen verdienen.

In juli 2019 stierven in België 30% meer dieren tijdens de hittegolf, de afvalbakken op boerderijen puilden uit met kadavers.

De oplossing is plantaardig

Animal Rights pleit voor een volledige transitie naar een plantaardige samenleving: dat is de enige manier om het dierenleed veroorzaakt door de destructieve en meedogenloze veehouderij een halt toe te roepen.

De veehouderij is een van de grootste misdaden die we ooit gezien hebben in de menselijke geschiedenis: het uitbuiten en vermoorden van miljarden dieren over de hele wereld. De overheden moeten visie en historisch besef tonen. Nu is de tijd om in te zetten op de transitie naar plantaardige eiwitten.

Dierenrechten in de grondwet TEKEN DE PETITIE! Animal Rights wil dat alle dieren in Nederland, wild en in gevangenschap, als (staats)burgers, (rechts)personen en ingezetenen erkend worden en grondwettelijk verankerde rechten krijgen. Animal Rights

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer