Main content

Inhoud

HORROR-SLACHTHUIS VANDRIE VRIJGESPROKEN VOOR DIERENMISHANDELING – ANIMAL RIGHTS GAAT IN BEROEP

Nieuws: 3 oktober 2023
Slacht

Vanmorgen werd na een jarenlange juridische strijd eindelijk het vonnis uitgesproken in de strafzaak tegen kalverslachterij VanDrie voor de correctionele rechtbank van Hasselt. Het horror-slachthuis, dat inmiddels is gesloten, is over de hele lijn vrijgesproken. De gruwelijke beelden die Animal Rights in 2018 in het Hasseltse slachthuis maakte zijn door de rechter onrechtmatig verkregen verklaard en uit het dossier geschrapt.

Animal Rights campagnecoördinator Joffrey Legon: “Wij laten het hier niet bij. De beelden zijn echt en het leed heeft effectief plaatsgevonden. Wij zijn verbolgen dat de rechter de privacywetgeving laat primeren op het gruwelijke lot dat deze dieren zijn ondergaan.”

Bekijk hier nogmaals de beelden.

VanDrie over de hele lijn vrijgesproken

Er waren twee tenlasteleggingen tegen de kalverslachter:

• Inbreuken op art. 1 van de Dierenwelzijnswet waarbij er handelingen gepleegd zijn waardoor dieren onnodig pijn, verminking en letsel ondergaan.1

• Inbreuken tegen de Europese Verordening inzake de bescherming van dieren bij het doden die bepaalt dat de “Bedrijfsexploitanten of bij het doden van dieren betrokken personen de nodige maatregelen dienen te nemen om pijn te vermijden en angst en spanning en lijden tijdens het slacht- of dodingsproces zoveel mogelijk te beperken.”2

De rechter spreekt VanDrie op beide punten vrij omdat de undercoverbeelden niet als bewijsmateriaal beschouwd worden.

Op de beelden was er echter duidelijk sprake van inbreuken op deze wetgeving. We zagen onder andere dat er elektrische shocks op het hoofd, lichaam en anus werden toegediend, soms in intensiteit versterkt door eerst water te spuiten. Verder is ook te zien hoe runderen werden geslagen, aan de staart en de oren werden getrokken en geschopt. Het is duidelijk zichtbaar dat er angst, paniek en stress heerste bij de runderen.

De beelden geven een realistische weergave van hoe het er in dit slachthuis aan toe ging.

Campagnecoördinator Joffrey Legon

Beelden ongeldig verklaard

De rechtbank stelt niet of wat er te zien is op de beelden wel of niet inbreuken op de wetgeving vormen. De rechter schrapt de undercoverbeelden gewoon uit het dossier, want onrechtmatig verkregen. Bovendien zegt hij dat de beelden zijn gemonteerd om het publiek te choqueren, hoewel de echtheid van de beelden niet te betwisten valt want ze zijn gecontroleerd door de computer crime unit (CCU). Het leed heeft effectief plaatsgevonden.

Legon: “De beelden geven een realistische weergave van hoe het er in dit slachthuis aan toe ging. Er zijn regels overtreden, dat is duidelijk op de beelden te zien. De rechter kijkt weg van de misselijkmakende dierenmishandeling en ontzegt de dieren elke vorm van gerechtigheid.”

Willekeurig doelwit

De rechter haalt ook nog aan dat de keuze voor slachthuis VanDrie mogelijk volledig willekeurig was. Voor Animal Rights is er echter geen sprake van willekeur want het leed in de slachthuizen is structureel. In elk slachthuis waar we undercoverbeelden maakten komen er misstanden naar boven: Tielt, Izegem, Hasselt, Torhout...

Ook bij VanDrie is het leed structureel. In Frankrijk bracht dierenrechtenorganisatie L214 in 2020 schokkende beelden naar buiten van dierenmishandeling het VanDrie slachthuis in Sobeval.

“Sinds 2015 zijn met de regelmaat van de klok overtredingen vastgesteld, waarbij kalveren bij volle bewustzijn werden opgetakeld om ze de keel over te snijden. Maar telkens heeft het slachthuis gewoon een minnelijke schikking van 1.000 euro betaald. Ik zie dat als een afkoopsom en ze hebben dat altijd als kost ingecalculeerd”, fulmineerde advocaat Anthony Godfroid namens de dierenrechtenorganisatie.

Sinds 2015 zijn met de regelmaat van de klok overtredingen vastgesteld, waarbij kalveren bij volle bewustzijn werden opgetakeld om ze de keel over te snijden. Maar telkens heeft het slachthuis gewoon een minnelijke schikking van 1.000 euro betaald.

Advocaat Anthony Godfroid

Beroep

Het is niet de eerste keer dat undercoverbeelden van Animal Rights ongeldig verklaard worden in de rechtbank. Hetzelfde gebeurde met de beelden die Animal Rights maakte in slachthuis Verbist in Izegem. Animal Rights ging toen in beroep. Het is nog wachten op het arrest in deze zaak.

Ook nu laten we het er niet bij! Animal Rights gaat in beroep tegen het vonnis. Onze undercoverbeelden zijn de enige manier om wantoestanden aan het licht te brengen. Het leed gebeurt achter gesloten deuren. Inspecteurs zijn slechts beperkt aanwezig en cameratoezicht is slechts een doekje voor het bloeden. Uit het zicht van de camera’s zijn er nog genoeg mogelijkheden om dieren gruwelijk te mishandelen.

Het toezicht in slachthuizen faalt. Dierenbeulen lopen amper tegen de lamp. Wanneer het dan zwart op wit bewezen is dat de beperkte wetgeving die deze dieren beschermt met de voeten getreden wordt, volgen er vaak geen of amper straffen. Daarom zet Animal Rights deze strijd verbeten verder. “Het minste wat we kunnen verwachten is gerechtigheid voor deze dieren die bij VanDrie aan een afschuwelijk einde zijn gekomen, besluit Legon.