Main content

Inhoud

Kannibalisme en zieke varkens in Vlaamse varkensstallen

Nieuws: 24 mei 2022
Slacht

Animal Rights deed zes maanden lang onderzoek naar de levensomstandigheden van varkens in de Vlaamse varkenstallen. Daar zagen we schokkende taferelen: Dieren met grote, onverzorgde abcessen, ontstoken ogen, kadavers tussen de levende varkens en kannibalisme.

Animal Rights campagnecoördinator Els Van Campenhout: “De varkensindustrie heeft geen greintje mededogen voor de dieren die zij uitbuit. Zelfs zieke dieren krijgen geen medische verzorging. Alles draait alleen maar om het geld dat op de kap van de dieren verdiend kan worden. De individuele dieren tellen niet voor deze industrie die geen enkel moreel besef heeft. Anders was ze allang opgehouden met bestaan.”

Lees ook: Het trieste bestaan van een vleesvarken.

Lees ook: Zieke varkentjes voor oud vuil achtergelaten

De varkensindustrie heeft geen greintje mededogen voor de dieren die zij uitbuit. Zelfs zieke dieren krijgen geen medische verzorging.

Els Van Campenhout, Animal Rights

Intrieste levensomstandigheden

Op de beelden is te zien hoe zieke en kreupele dieren met soms necrotische abcessen in de stallen zitten. We zien een varken dat met een anusprolaps op de grond ligt. Een ander varken heeft een abces zo groot als een galiameloen bengelen aan de buik, daar gaat het om een navelbreuk.

Een slechtziend varken met langs de ene kant een blind oog en langs de andere kant een ontstoken oog zit gewoon tussen de andere varkens. We zien hoe het bloed van het achterste van een varken loopt, omdat de staart aangevreten wordt door soortgenoten. We zien hoe een schuimbekkend varken moeite heeft om op de poten te staan.

Zelfs al hebben de dieren geen verwondingen of ziektes, hun zogenaamde ‘leven’ is niets meer dan een triest bestaan. De dieren leven op betonnen roosters boven hun eigen uitwerpselen. Dag in dag uit zitten ze opgesloten in stallen waar vaak zelfs geen daglicht naar binnen valt.

UPDATE

Animal Rights heeft Vlaams minster van Dierenwelzijn Ben Weyts op de hoogte gesteld van de wantoestanden. De minister heeft de adressen opgevraagd bij Animal Rights en zal deze week nog inspecties uitvoeren.

Ook supermarkt Lidl kijkt na of het vlees van de varkensbedrijven waar Animal Rights filmde, in de rekken ligt. Lidl bevestigde op 1 juni 2022 dat het vlees niet uit de bewuste stallen komt waar Animal Rights gefilmd heeft.

Op 8 juni 2022 laat Dienst Dierenwelzijn weten via mail: "De controles zijn opgenomen in ons controleprogramma. We kunnen geen verdere informatie geven over controleresultaten zolang de mogelijkheid op strafrechtelijke gevolgen niet is uitgesloten, i.e. voordat een dossier volledig is afgesloten." Animal Rights hoopt dan ook dat er juridische gevolgen zullen zijn voor de dierenmishandelaars.

Kadavers

Op de beelden zien we hoe in een gangpad een aangevreten kadaver ligt. Varkens hebben letterlijk niets te doen in de prikkelloze stallen waarin ze gehouden worden. Ze kannibaliseren elkaar uit verveling: staartbijten en oorbijten is schering en inslag in de industrie.

Daarnaast zien we verschillende kadavers tussen de nog levende varkens liggen. Een van de kadavers is al volledig verkleurd en moet er al een tijdje liggen. De andere varkens snuffelen en likken het kadaver, er wordt zelfs gekauwd aan de hoef. We zien ook een kadaver in een nog verdere staat van ontbinding. Ook dat ligt nog steeds tussen de levende varkens.

In dezelfde stal waar de kadavers verspreid lagen, ging Animal Rights vier weken lang achtergelaten varkentjes filmen. Terwijl alle andere varkens naar de slacht werden gebracht, bleven twee zieke varkens verwaarloosd achter in de horrorstal. Animal Rights vermoedt sterk dat de dieren geen medische verzorging krijgen, aangezien het ene varken kreupel liep en het andere varken een abces zo groot als een galiameloen aan de buik heeft bengelen. Animal Rights maakte een melding bij de dienst Dierenwelzijn over de verwaarloosde varkens.

Geen afleiding

In het merendeel van de onderzochte stallen was geen afleidingsmateriaal aanwezig, hoewel dit wel verplicht is volgens de wetgeving. Het Koninklijk besluit van 15 mei 2003 betreffende de bescherming van varkens in varkenshouderijen zegt: "Varkens moeten permanent kunnen beschikken over voldoende materiaal om te onderzoeken en om mee te spelen (bijvoorbeeld stro, hooi, hout, zaagsel, compost van champignons, turf of een mengsel daarvan, voor zover de gezondheid van de dieren daardoor niet in gevaar komt.)"

Deze wettelijke minimumnormen zijn al ruimschoots ontoereikend voor de mentale stimulering van de varkens, maar zelfs die worden in de praktijk niet gehaald. "De dieren in deze stallen vreten elkaar aan uit pure verveling," aldus Van Campenhout.

Biggenvlees

Varkens zijn doorgaans slechts 26 weken of zes maanden oud wanneer ze gedood worden. De meeste dieren bereiken nooit de volwassen leeftijd van vijf jaar en worden geslacht wanneer ze eigenlijk nog biggen zijn. Varkens kunnen van nature wel 15 tot 20 jaar oud worden. “Varkensvlees dat in de supermarkten ligt en massaal gegeten wordt, is eigenlijk het vlees van jonge biggen,” zegt Van Campenhout.

Lees ook: 3 redenen om geen varkensvlees meer te eten

6 miljoen varkens

In 2020 telde ons land 6.218.271 varkens: in Vlaanderen ging het om 5.833.063 varkens, in Wallonië ligt de varkensstapel veel lager met ‘slechts’ 385.203 varkens. 1 2

In 2021 werden meer dan 11.584.000 varkens geslacht in Belgische slachthuizen. Het meeste varkensvlees is bestemd voor de export naar Europese landen. De grootste afnemers zijn Polen, Duitsland, Nederland, Tsjechië en Italië. In 2020 werd er in totaal 690.172 ton varkensvlees geëxporteerd naar het buitenland. 3

De varkenshouderij is immoreel

Animal Rights doet al jarenlang onderzoek naar de levensomstandigheden van varkens in de varkenshouderij. De lijst van misstanden die we al zagen is lang: lijden onder hittestress in zowel de stallen als op transport, onthouden van medische zorg, creperen in de stallen, het vervoeren van zieke en kreupele dieren, mishandelingen tijdens het inladen tot systematische mishandelingen in de slachthuizen en het onverdoofd kelen van varkens die het uitschreeuwen terwijl ze ondersteboven aan de slachtlijn hangen. Deze vreselijke industrie is volstrekt immoreel.

Animal Rights

Animal Rights streeft niet naar betere levensomstandigheden voor landbouwdieren, maar naar het einde van een industrie die dieren uitbuit en ze modificeert naar de menselijke behoefte en gemakzucht. We vragen iedereen om niet langer bij te dragen tot dit immoreel systeem en roepen consumenten op om over te stappen op een plantaardige levensstijl.

Lees hier meer over alternatieven voor (varkens)vlees.

Stop de promotie van vlees en zuivel Teken de petitie Slacht

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer