Main content

Inhoud

Zieke varkentjes voor oud vuil achtergelaten

Nieuws: 24 mei 2022
Slacht

Animal Rights ging een maand lang filmen in een Oost-Vlaamse stal waar twee gebrekkige varkens werden achtergelaten. Terwijl alle varkens naar de slacht werden gebracht, bleven Peppa en Sam achter in een stal zonder afleiding.

Animal Rights campagnecoördinator Els Van Campenhout: “Dag na dag zitten Peppa en Sam op kale betonnen roosters boven hun eigen uitwerpselen. Ze wachten letterlijk op de dood in een lege stal waar zelfs geen daglicht naar binnen valt,”

Lees ook: Kannibalisme en zieke varkens in Vlaamse varkensstallen

Peppa en Sam wachten letterlijk op de dood in een lege stal.

Els Van Campenhout, Animal Rights

Verwaarloosde varkens

Animal Rights ging een maand lang undercover in de stal waar Peppa en Sam opgesloten zitten en constateerde dat de dieren verwaarloosd worden. Sam liep wekenlang mank. Op de beelden is te zien hoe bij Peppa een abces zo groot als een galiameloen onder de buik bengelt. Het gaat mogelijk om een navelbreuk. 1 “Dit moet enorm pijnlijk zijn voor Peppa,” zegt Van Campenhout.

In die vier weken dat Animal Rights undercover ging zagen we geen enkel teken van medische verzorging voor Peppa of Sam. Het onthouden van medische zorg is een misdrijf volgens artikel 4, punt 1 van de Belgische Dierenwelzijnswet van 1986. 2

UPDATE

Animal Rights heeft Vlaams minster van Dierenwelzijn Ben Weyts op de hoogte gesteld van de wantoestanden. De minister heeft de adressen opgevraagd bij Animal Rights en zal deze week nog inspecties uitvoeren.

Ook supermarkt Lidl kijkt na of het vlees van de varkensbedrijven waar Animal Rights filmde, in de rekken ligt.

Verveling tot de dood

De dieren leven op betonnen roosters boven hun eigen uitwerpselen. Dag in dag uit zitten ze opgesloten in de stal waar zelfs geen daglicht naar binnen valt. Peppa en Sam hebben geen enkele vorm van afleiding in de stal. Van Campenhout: “Deze dieren vervelen zich letterlijk tot als ze sterven. Het enige wat ze hebben om terug te vallen is elkaar.”

Koninklijk Besluit van 15 mei 2003 betreffende de bescherming van varkens in varkenshouderijen

Varkens moeten permanent kunnen beschikken over voldoende materiaal om te onderzoeken en om mee te spelen (bv. Stro, hooi, hout, zaagsel, compost van champignons, turf of een mengsel daarvan, voorzover de gezondheid van de dieren daardoor niet in gevaar komt. 1 2

Niet-transportwaardige dieren

Beide dieren zijn waarschijnlijk achtergebleven in de stal nadat de rest van vleesvarkens naar de slacht werd gebracht op de leeftijd van 6 maanden. Peppa en Sam worden door de wetgeving gezien als ‘niet-transportwaardig’. Zieke en gewonde dieren mogen niet vervoerd worden en moeten in principe zo snel mogelijk adequate verzorging krijgen, indien nodig van een dierenarts. Wanneer de toestand van de dieren niet verbetert of de vooruitzichten slecht zijn, worden de zieke of gewonde dieren geëuthanaseerd. 1 De dieren worden dan op het bedrijf gedood en worden afgevoerd door Rendac. Ze mogen niet in de voedselketen terechtkomen. 2

Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten

Gewonde, zwakke en zieke dieren zijn niet in staat geacht te worden vervoerd, met name wanneer de dieren niet in staat zijn zich op eigen kracht pijnloos te bewegen of zonder hulp te lopen, of wanneer zij ernstige open wonden of een prolaps vertonen, of wanneer het drachtige dieren betreft waarvan de draagtijd reeds voor 90% of meer gevorderd is, of dieren die in de week ervoor geworpen hebben. 1

Mobiele slacht is geen oplossing

Eerder deze maand bracht een parlementaire vraag aan het licht dat er in 2021 maar liefst 757 inbreuken op dierenwelzijn gemeld werden in de Vlaamse slachthuizen. Het gaat daarbij vooral om het aanvoeren van niet-transportwaardige dieren. Er wordt gekeken naar oplossingen zoals het opvoeren van controles en mobiele slachtunits, maar in dat laatste ligt de oplossing volgens Animal Rights alles behalve.

Mobiele slacht is niet alleen logistiek onmogelijk, financieel onhaalbaar en verleidt tot onthouden van medische zorg aan de dieren (omdat dieren voor transport op hun poten moeten kunnen staan). Maar daarnaast is mobiele slacht vooral een marketing stunt. Het mobiele slachthuis is vooral een handig inspelen van de vleessector op de welzijnsinbreuken tijdens transport. De consument wordt zo opnieuw met fictieve of minimale welzijnsverbeteringen zand in de ogen gestrooid, zodat hij of zij de principieel immorele producten van de vee-industrie blijft afnemen.

Melding bij Dierenwelzijn

Animal Rights maakte melding bij de Dienst Dierenwelzijn dat de twee dieren nu al meer dan een maand in de lege stal zonder enige afleiding zitten en er sterke indicaties zijn dat de dieren medische zorg onthouden wordt. Het is nu aan Dierenwelzijn om de situatie verder te onderzoeken en de nodige stappen te ondernemen.

Stop de promotie van vlees & zuivel

Animal Rights roept de Vlaamse overheid op om te stoppen met het promoten van vlees en zuivelproducten. Wij willen dat er werk gemaakt wordt van campagnes voor het promoten van gezonde plantaardige eetgewoonten die dieren, mensen en milieu ten goede komen.

Teken hier onze petitie.
Lees hier meer over plantaardige vervangers.

Stop de promotie van vlees en zuivel Teken de petitie Slacht

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer