Main content

Inhoud

Momenteel geen corona bij Vlaamse nertsen

Nieuws: 13 oktober 2020
Bont

Momenteel geen corona bij Vlaamse nertsen

Update - 13.10.2020 FAVV heeft intussen een verhoogde bewaking van de Vlaamse nertsenfokkerijen ingesteld. Tussen 14 en 24 september werden op elke nertsenhouderij dieren getest. Er werden zowel testen uitgevoerd naar actieve besmettingen, als naar de aanwezigheid van antistoffen tegen corona bij de nertsen, dit zou immers duiden op een besmetting in het verleden. Er werden ongeveer 130 tests uitgevoerd op de 16 bedrijven.Die waren tot nu toe allemaal negatief. Het FAVV zal verder toezicht houden.1

Op 23 april 2020 werd de eerste besmetting van een nertsenfokkerij met SARS-CoV-2 (Covid-19 virus / ‘corona’) in Nederland geconstateerd. Sindsdien zijn er daar 36 bedrijven besmet verklaard en vervolgens ‘geruimd’, omdat de nertsen als ‘corona reservoir’ een gevaar op zouden kunnen leveren voor de volksgezondheid. In Spanje zijn bijna 100.000 nertsen ‘geruimd’ en in Denemarken zeker drie bedrijven. Ook uit de VS worden nu besmettingen gemeld. In België gebeurt er intussen nog steeds niets.

Rowena Vanroy, Animal Rights: "FAVV schreeuwde moord en brand toen een enkel katje zogenaamd hondsdolheid in België zou gaan introduceren, maar tegen deze nertsenbedrijven die een reëel gevaar vormen voor de volksgezondheid wordt niet opgetreden."

Luister hier of hier naar de podcast over de nertsenfokkerij.

Wij verwachten dat de bontfokkerij dit jaar beëindigd wordt.

Rowena Vanroy, Animal Rights

Update nertsenfokkers: nog steeds geen controles

In België kwam de Risk Assessment Group-Covid-19 Animals (RAGCA) pas half juni met haar aanbevelingen. Animal Rights volgt de situatie op de voet en vroeg het FAVV om de stand van zaken. Wat blijkt, in België is het constateren van een eventuele besmetting op een nertsenfokkerij half augustus, bijna vier maanden na de eerste uitbraak in Nederland, nog steeds afhankelijk van meldingen van de nertsenfokkers zelf.

Het FAVV meldt ons dat er nog geen monsters zijn genomen in het kader van dit RAGCA-advies in afwachting van de goedkeuring en publicatie van een ministerieel besluit. Het RAGCA voorstel is recent goedgekeurd door minister Ducarme. “Er is op basis daarvan een ministerieel besluit voorbereid om dit toezicht te formaliseren. Dit MB volgt op dit ogenblik de diverse administratieve stappen voor goedkeuring.”

“Wel zijn sinds 29 juni jl. besmettingen met het SARS-CoV-2-virus bij alle diersoorten toegevoegd aan de lijst van aangifteplichtige dierziekten. Dit betekent dat alle klinische verdenkingen en positieve testresultaten voor Covid-19 bij alle diersoorten aan het FAVV moeten gemeld worden. Tot op heden, 18 augustus 2020, heeft het FAVV nog geen dergelijke notificatie voor een nertsenhouderij ontvangen.”

Rowena Vanroy, Animal Rights: "FAVV toont zich alweer weinig doortastend. In plaats van daadkrachtig op te treden, verschuilen ze zich achter bureaucratie en wordt de volksgezondheid overgelaten aan de burgerzin van nertsenfokkers."

Niet alleen in de nertsenhouderij, maar ook in vleesbedrijven schieten controles tekort. Vorige week raakte bekend hoe in het West-Vlaamse vleesverwerkingsbedrijf Westvlees 94 werknemers positief testten op corona. Er werden enkel halfslachtige maatregelen genomen. Het bedrijf is nog steeds open.

Lees ook: coronatijdlijn Nederland

Video: een van de besmette bedrijven in Nederland

Animal Rights wil nertsenfokkerij nog dit jaar beëindigd zien

Animal Rights is verontwaardigd dat de ontdekking van een eventuele coronabesmetting bij nertsen in Vlaanderen puur afhangt van de meldingsbereidheid van de nertsenfokkers zelf. De dierenrechtenorganisatie roept op om onmiddellijk te starten met testen van alle overgebleven nertsenfokkerijen in België, zowel de nertsen als het personeel. Tevens roept Animal Rights op tot een fokverbod van nertsen en een vervoersverbod voor nertsen en hun mest. De organisatie verwacht van de overheid dat, net als waarschijnlijk in Nederland, de bontfokkerij dit jaar beëindigd wordt.