Main content

Inhoud

VLAAMSE NERTSENFOKKERS KRIJGEN VRIJ SPEL

Nieuws: 31 juli 2020
Bont

Vlaamse nertsenfokkers hebben dit jaar nog geen enkele controle gekregen. Dat blijkt uit een parlementaire vraag die Ludwig VandenHove (sp.a) stelde in het Vlaams Parlement. Terwijl in buurland Nederland op de ene na de andere nertsenfokkerij corona wordt vastgesteld, zijn inspecties nu echter belangrijker dan ooit.

Rowena Vanroy, Animal Rights: “Hoe klein het risico voor de volksgezondheid mogelijk ook is, het is een risico dat we kunnen uitsluiten door deze industrie onmiddellijk te verbieden. In Nederland heeft het parlement een motie in meerderheid aangenomen om deze industrie onmiddellijk te beëindigen en niet pas in 2024 omwille van de vaststellingen van corona.”

Bekijk hier opnieuw de beelden van nertsenvergassingen.

FAVV voert geen controles uit

Uit navraag van Animal Rights bij het FAVV (Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid) blijkt dat zij geen toezicht uitoefenen op nertsenfokkerijen omdat er geen verband zou zijn met de voedselketen of de volksgezondheid. De Vlaamse dienst Dierenwelzijn, onder leiding van Ben Weyts, voert wel controles uit, zij het enkel op vlak van Dierenwelzijn. Dit stelt weinig voor: de afgelopen 5 jaar werden er in totaal 12 controles uitgevoerd op de 16 nertsenfokkerijen in Vlaanderen. In Wallonië of Brussel worden er geen nertsen gekweekt.

Rowena Vanroy, Animal Rights: “Dit is weer een mooi voorbeeld van de absurditeit van het Belgische systeem. Bevoegdheden worden schijnbaar willekeurig verdeeld, zonder ook maar enigszins rekening te houden met de belangen van dieren.”

Wij tellen het aantal seconden vooraleer 1 nerts buiten bewustzijn is, dit loopt op tot 60 seconden.

PV Dierenwelzijn

Overtredingen

Sinds 2015 werden er tijdens de twaalf controles in totaal vier pv’s opgesteld en twee waarschuwingen uitgedeeld. De overtredingen waar het om gaat: onvoldoende toezicht en verzorging, onvoldoende hygiëne, slechte staat van de kooien, het toedienen van de verboden stof melatonine en overtredingen met betrekking tot het doden van de dieren (onvoldoende toezicht en inbrengen van nertsen in de dodingsruimte als de vorige nertsen nog niet dood zijn). Tijdens het dodingsproces mag er wettelijk pas een volgende nerts in de vergassingskist worden gebracht, nadat de vorige nerts dood is.

Animal Rights vroeg de inspectierapporten op, deze blijken nu onvolledig te zijn. Bovendien werd niet voor alle overtredingen een pv opgemaakt, bijvoorbeeld voor dichtgeplakte inspectieraampjes in de vergassingskist zodat er niet het wettelijk verplichte toezicht toegepast kan worden op het dodingsproces, of voor het niet bijhouden van een register van het aantal sterfgevallen.

Een van de pv’s die Animal Rights kon inkijken uit 2017 omschrijft de volgende overtredingen:

De dieren worden om de paar seconden uit het hok genomen en in de bak met koolstofmonoxide gebracht. Wij kunnen dit proces door het aanwezige venster in de bak niet volgen daar het venster aan de binnenzijde aangedampt is. Wanneer wij meekijken door het luik waarin de dieren gebracht worden, stellen wij vast dat er nog een nerts rondloopt.

Voor de tweede ronde, wordt het venster gekuist en wij stellen vast dat meerdere nertsen nog bij bewustzijn zijn zelfs rondlopen als het volgende dier er wordt in gebracht. Dit is waarschijnlijk te wijten aan een onvoldoende hoge concentratie koolstofmonoxide in de bak en het onvoldoende wachten voordat een volgende nerts in de dodingsbak wordt gebracht.

Wij tellen het aantal seconden vooraleer 1 nerts buiten bewustzijn is, dit loopt op tot 60 seconden. Na een tijdje, vermoedelijk doordat de concentratie koolstofmonoxide hoger wordt, halveert dit tot 30 à 40 seconden.

“Niet alleen hebben ze een gruwelijk leven, ook het dodingsproces dat hier zakelijk wordt beschreven, is afgrijselijk,” zegt Vanroy. ‘Dieren worden in een vergassingsbak gestoken en staan op de lichamen van hun dode soortgenoten of zien hen zelfs nog sterven, totdat ze zelf uiteindelijk ook verstikt worden.”

Lees ook: vossen in kooien bij bontfokker.

In Bijlage I ‘overzicht van methoden voor het bedwelmen van dieren, plus bijbehorende specificaties,’ hoofdstuk II ‘Specifieke voorschriften voor bepaalde methoden’ staat in artikel 9 dat gaat over ‘Koolstofmonoxide (zuivere bron of vermengd met andere gassen)’ bij punt 2: “De dieren worden afzonderlijk in de bedwelmingsruimte binnen gebracht, waarbij ervoor wordt gezorgd dat een dier pas binnengebracht wordt als het vorige dier bewusteloos of dood is.” Uit de VERORDENING (EG) Nr. 1099/2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden. 1

Corona op nertsenfokkerijen

Het gebrek aan controles vormt niet enkel een bedreiging voor de nertsen, maar ook voor de volksgezondheid. In Nederland werd er intussen al op 27 nertsenfokkerijen corona vastgesteld. Er zijn zowel besmettingen van mens op dier, als omgekeerd. In Spanje werden er tienduizenden nertsen afgemaakt door besmetting met het coronavirus. Waarom zijn er in Vlaanderen dan geen coronabesmettingen bij nertsenfokkerijen vastgesteld? Komt dat omdat er geen corona is, of omdat er simpelweg niet op corona getest wordt?

In Nederland heeft het parlement een motie in meerderheid aangenomen om deze industrie onmiddellijk te beëindigen en niet pas in 2024 omwille van de vaststellingen van corona.1 Daarnaast zijn de volgende maatregelen genomen: er is een landelijk verbod op het vervoeren van nertsen en de mest van die dieren, er zijn extra hygiënevoorschriften (gebruik PBM), een bezoekersverbod voor de stallen waarin de nertsen zitten, nertsenbedrijven worden getest op het coronavirus Covid-19, bedrijven moeten gestorven dieren opsturen voor onderzoek (early warning) en ongebruikelijke sterfte en ziekteverschijnselen melden (meldplicht). Bovendien moeten nertsenhouders er zoveel mogelijk voor zorgen dat andere dieren (honden, katten en fretten) het bedrijf niet verlaten en niet kunnen binnenkomen.2 In België heeft het FAVV, die dan plots wel bevoegd is om uitspraken te doen, het advies uitgebracht om verhoogde surveillance te doen. Is er intussen iets van dit advies toegepast?3

Lees ook: coronatijdlijn Nederland

Nertsenfok in 2023 verleden tijd

Omdat de nertsenfok vanaf 2023 voorgoed verleden tijd moet zijn, is het nu belangrijker dan ooit om inspecties uit te voeren. Nertsenfokkers doen geen investeringen meer in het welzijn van de dieren en “bollen langzaam uit”, dit kan erg schrijnende situaties tot gevolg hebben. De huidige coronacrisis is het moment om deze horrorindustrie per direct te verbieden.

Aantal controles in nertsenkwekerijen

 1. Aantal controles in nertskwekerijen:
  2015: 1
  2016: 2
  2017: 3
  2018: 4
  2019: 2
  2020: nog geen controles uitgevoerd

 2. Aantal vastgestelde inbreuken en processen-verbaal:
  2015: geen inbreuken vastgesteld
  2016: geen inbreuken vastgesteld
  2017: 1 waarschuwing en 2 PV’s opgesteld
  2018: 1 waarschuwing en 1 PV opgesteld
  2019: 1 PV opgesteld