Main content

Inhoud

Ook bij slachthuis De Coster worden de dieren gemarteld voor hun dood

Nieuws: 25 januari 2024
Slacht

Dossier misstanden in Vlaamse slachthuizen - deel vijf. Animal Rights kreeg in het kader van de wetgeving betreffende openbaarheid van bestuur de rapporten met dierenwelzijnsinbreuken in handen van alle varkensslachthuizen in Vlaanderen van 2019 tot heden. In totaal gaat het om 42 rapporten.

Dit keer: exportslachthuis De Coster in Ruiselede, onderdeel van de Groep Danis. Hier worden de varkens niet alleen vermoord, ze worden vooraf ook gemarteld. Een gestresseerd varken wordt verschillende meters voortgesleept aan een ketting rond de voorpoot. Een varken met een dijbeenbreuk tracht men overeind te trekken en wordt vervolgens versleept omdat het in de weg ligt. Bij panne worden de dieren in het proces - 20 minuten in de verdovingsgondel - aan hun lot overgelaten omdat de lunchpauze belangrijker is voor het personeel.

Op de website staat: “Slachten op een diervriendelijke manier, zorgt voor een ontspannen varken dat lekker vlees aflevert.” Animal Rights is van mening dat diervriendelijk slachten onmogelijk is: ‘slachten’ is moord op een levend, voelend wezen dat wil leven en niet enkel bestaan in gevangenschap in smerige stallen.

Varken voortgesleept aan ketting

13/11/2020 - “Na controle van de verdoving liep ik langs de drijfgang en het noodslachtlokaal waarbij een gestresseerd varken in het noodlokaal (3-tal meter van de drijfgang) op de grond lag met een ketting rond de linker voorpoot. Na de aanwezige persoon hierop aan te spreken was zijn antwoord dat het varken zich niet wou verplaatsen.
Hierna ben ik naar de slachthuisdirectie gegaan om de camerabeelden op te vragen. Op de camerabeelden was duidelijk te zien dat het varken over verschillende meters werd voortgesleept aan een ketting rond de voorpoot en geduwd door een tweede personeelslid. Het varken bevond zich initieel in de drijfgang en werd tot in het noodslachtlokaal getrokken om daar elektrisch bedwelmd te worden en opgetakeld te worden aan de slachtketting.
Er was reeds eerder een incident waarbij de AWO-verantwoordelijke een varken met fractuur van de bil trachtte recht te trekken om deze weg van de loskaai te leiden. Na deze persoon er op aan te spreken dat hij dit varken ter plaatse moest laten liggen en bedwelmen werd hij kwaad en mocht ik hem niet zeggen wat te doen. Uiteindelijk heeft deze het varken toch ter plaatse bedwelmd maar dan nog enkele meters versleept om uit de weg te liggen voor het lossen van de overige varkens. Na enkele momenten kwam een tweede persoon het varken op de kar tillen om naar de slachtband te transporteren.”

De AWO is de Animal Welfare Officier, verantwoordelijk voor het dierenwelzijn en opgeleid zou moeten zijn om de regelgeving te kennen. In verweer meldt het slachthuis dat het niet om de AWO ging maar een andere medewerker die een dag later geschorst werd.

Op 3 februari 2021 volgt een proces-verbaal van waarschuwing.

Twintig minuten doodsstrijd

06/08/2021 - ”Vlak voor de eetpauze, de laatste varkens zaten reeds in de verdovingsgondel, was er een panne ter hoogte van het bedwelming waardoor deze stil gevallen was. De BMO van het FAVV was hier getuige van. De persoon die instaat voor de bedwelming was reeds in lunchpauze en was niet op de hoogte van het probleem. De personen die instaan voor het optakelen van de varkens en het kelen ervan werden hierop aangesproken maar deze wilden eerst in eetpauze."

De verantwoordelijke van de slachthal werd ingelicht door de dierenarts (BMO) van het FAVV. Deze verwittigde de techniekers en de panne werd verholpen. De varkens werden na 20 minuten uit de verdovingsgondel gehaald en onmiddellijk gekeeld. Na de eetpauze werden deze verder uitgeslacht.

Topje van de ijsberg

Wat we lezen in de rapporten is slechts het topje van de ijsberg. In de eerste plaats omdat het gaat om documenten van de inspecteurs van Dierenwelzijn Vlaanderen, die met enige regelmaat slachthuizen aangekondigd én onaangekondigd bezoeken. Het slachthuispersoneel moet al erg onoplettend zijn om de regels te overtreden waar de inspecteur op staat te kijken. En ook omdat de mishandelingen eerst door een inspecteur geconstateerd moet worden, en die het dan ook nog de moeite waard moet vinden om het bijbehorende papierwerk te verrichten. Het is aannemelijk dat er nog veel meer misstanden gebeuren wanneer er geen inspecteurs aanwezig zijn. De pakkans is enorm klein.

Eerder publiceerde Animal Rights al hoe bij Porc Meat Zele en Van Hoornweder in Torhout varkens bij bewustzijn verdrinken in het broeibad, dat grove misstanden leidden tot de sluiting van Ryckaert in Eeklo en Noordvlees-Van Gool doodzieke varkens slacht.