Main content

Inhoud

Succes: België erkent dieren als wezens met gevoel!

Nieuws: 31 januari 2020
Animal Rights

Donderdag keurde het Belgische federaal parlement unaniem een wetsvoorstel goed dat dieren in het Burgerlijk Wetboek erkent als wezens met gevoel. Tot nu toe werden dieren beschouwd als voorwerpen, die daarom dus ook niet over rechten kunnen beschikken. Dit wetsvoorstel is een stap vooruit, maar is nog maar het begin. Animal Rights wil dat de rechten van het dier worden opgenomen in de Grondwet.

Lees ook: Dierenrechten boven consumentenrechten.

Nieuwe categorie "dieren"

Tot nu toe vernoemde het Burgerlijk Wetboek dieren in dezelfde adem als goederen1. Het Wetboek bevat bijvoorbeeld een lijst van voorwerpen die met het erf verbonden zijn, daarop stonden naast landbouwgereedschap, stro en mest ook vissen, konijnen en duiven. Door de goedkeuring van het wetsvoorstel wordt er naast personen en goederen een nieuwe categorie "dieren" gecreëerd en krijgen dieren de status van met gevoelens begiftigde wezens.2 3 Weliswaar kunnen dieren nog steeds verhandeld worden, mits inachtneming van de wetgeving op dierenwelzijn.

“Artikel 3.39. Dieren hebben gevoelsvermogen en hebben biologische noden."

Voorbeeld van andere landen

Met deze aanpassing van het Burgerlijk Wetboek komt België nogal laat. In Frankrijk, Zwitserland, Nederland1 en Griekenland2 hebben dieren al langer de status van wezens met gevoel. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest geven dieren een gelijkaardige status in hun dierenwelzijnswetgeving. Ook het Europese Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie stelt in artikel 13 "Bij het formuleren en uitvoeren van het beleid van de Unie houden de Unie en de lidstaten ten volle rekening met hetgeen vereist is voor het welzijn van dieren als wezens met gevoel". Met dit wetsvoorstel is het Belgische Burgerlijk Wetboek eindelijk op deze juridische instrumenten afgestemd.

Lees ook: Dierenrechten in de grondwet.

Dierenrechten in de Grondwet

Volgens Animal Rights is de erkenning van dieren als voelende wezens nog maar het begin. In België leven 3,7 miljoen huisdieren, 48 miljoen varkens, kippen, koeien en kalkoenen in de veeteelt1, 556.000 proefdieren2, 325.000 nertsen3 en honderdduizenden wilde dieren. Om al deze dieren effectief te beschermen tegen de wreedheden die hen worden aangedaan, moeten hun rechten worden verankerd in de Grondwet. Dieren opsluiten, vetmesten, kunstmatig insemineren, scheiden van hun familie, op ver transport zetten, elektrocuteren, de keel oversnijden, afschieten of gebruiken voor gruwelijke experimenten zou daardoor illegaal worden.

Animal Rights is verheugd over het wetsvoorstel. Daarom hebben we in een gezamenlijke open brief samen met All for Animals, BiteBack, BeVegan en Animaux en Péril de leden van het parlement opgeroepen een stem te zijn voor de dieren en hun steun te verlenen aan dit wetsvoorstel. Burgers konden ook zelf een brief sturen naar de leden van het parlement.