Main content

Inhoud

Vogelgriep tijdlijn 2022

Nieuws: 5 januari 2022
Slacht

In Bentelo (Overijssel) worden op 5 januari 189.000 kippen 'geruimd'.

In de eerste week van het jaar worden er in Nederland al meer dan 400.000 dieren afgemaakt op pluimveebedrijven. Een schokkend aantal dat naar verwachting zeer snel zal toenemen: we beleven de grootste uitbraak van vogelgriep in Europa ooit.

Lees ook: Vogelgriep tijdlijn 2020-2021

Dit jaar zijn er door de vogelgriep al 5.650.000 slachtoffers gedood op commerciële pluimveebedrijven in Nederland; waarbij de preventieve ruimingen van 14 bedrijven niet zijn meegenomen.

Januari 2022 - Nederland wordt hard getroffen

Op maandag 3 januari wordt in Blija (gemeente Noardeast-Fryslân, provincie Friesland) vogelgriep van het type H5 vastgesteld op een vleeskuikenbedrijf. Alle 177.000 kuikens worden afgemaakt door de NVWA . Op een bedrijf van diezelfde eigenaar, dat 100 meter verwijderd ligt van het besmette bedrijf, worden alle dieren eveneens afgemaakt onder de noemer van ‘preventieve ruiming’. In totaal worden 222.000 kuikens gedood. 1

Op dinsdag 4 januari blijkt in Bentelo (gemeente Hof Van Twente, provincie Overijssel) een pluimveebedrijf met 120.000 dieren besmet te zijn met een hoogpathogene variant (H5) van de vogelgriep. Een tweede pluimveebedrijf van dezelfde eigenaar wordt preventief ‘geruimd’. In totaal worden 189.000 dieren gedood. Animal Rights was woensdag ter plaatse om deze gigantische en trieste onderneming vast te leggen. 2

Op de vijfde dag van het jaar 2022 zijn er al 411.000 slachtoffers op commerciële bedrijven gevallen.

Op donderdag 13 januari blijken eenden op een kleinschalige houderij in het Zuid-Hollandse Nieuwerbrug besmet met vogelgriep van het type H5. 220 eenden en kippen worden afgemaakt door de NVWA . 3

Op zaterdag 22 januari wordt hoogpathogene vogelgriep vastgesteld bij een leghennenbedrijf aan de Meeuwenweg in Lelystad. 24.000 kippen worden afgemaakt door de NVWA . 4

Op maandag 24 januari wordt op maar liefst drie plekken hoogpathogene vogelgriep ontdekt: 46.000 vleeskuikens bij een bedrijf in Noordlangeweg, Willemstad (Noord-Brabant) afgemaakt door de NVWA door een besmetting van hoogpathogene vogelgriep onder de dieren. 5

Daarnaast werd op maandag 24 januari wordt hoogpathogene vogelgriep vastgesteld bij een vleeskuikenbedrijf in Grootschermer (Alkmaar). De NVWA maakt 170.000 dieren af. 6

En ook op maandag 24 januari werden ca. 3000 eenden afgemaakt op een vermeerderingsbedrijf in Ede (Gelderland) vanwege hoogpathogene vogelgriep. 7

Maandag 31 januari worden 9700 vleeseenden afgemaakt in Biddinghuizen vanwege vogelgriep. De NVWA bericht daarover: "In een wijdere omtrek, van 10 kilometer, liggen nog 29 andere pluimveebedrijven. Voor alle pluimveebedrijven in dit gebied geldt per direct een vervoersverbod. Vogels en eieren mogen niet meer vervoerd worden, evenals de mest van de dieren en gebruikt strooisel." Opvallende toevoeging van de NVWA: "Ook mag in het gebied niet gejaagd worden op eenden en is het verboden te jagen op plekken waar watervogels aanwezig zijn." 8

Dinsdag 1 februari is het alweer raak: hoogpathogene vogelgriep wordt vastgesteld bij een bedrijf aan de Kerkweg in Vuren (Gelderland). De NVWA vergast 168.000 kippen en voert de gedode dieren af voor vernietiging. 9

Woensdag 2 februari wordt hoogpathogene vogelgriep vastgesteld bij een pluimveebedrijf in Zeewolde (Flevoland). 15.000 kippen worden gedood. 10

Donderdag 3 februari is alweer hoogpathogene vogelgriep ontdekt in een commercieel bedrijf: het gaat deze keer om een eendenbedrijf in Hierden (Gelderland). 15.000 eenden worden afgemaakt door de NVWA. 11

Naar aanleiding van de ruimingen in Zeewolde en Hierden reageert Plukon bij De Stentor: "Het Ministerie van LNV heeft regelingen gepubliceerd die bedoeld zijn om verspreiding (van vogelgriep) vanuit deze bedrijven te voorkomen. Tot op heden zijn er in dit gebied geen vleeskuikenbedrijven die aan Plukon leveren besmet gebleken, waarmee de impact voor Plukon beperkt is."

Op vrijdag 4 februari wordt alweer hoogpathogene vogelgriep vastgesteld in Hierden. Deze keer bij een eendenbedrijf dat slechts 1 kilometer verwijderd is van het bedrijf waar op 3 februari al vogelgriep werd ontdekt. De NVWA vergast 53.000 eenden. 12

Op dinsdag 8 februari is wederom in Hierden hoogpathogene vogelgriep vastgesteld op een kleine houderij. De circa 250 leghennen worden afgemaakt door de NVWA. 13

Daarnaast werd op dinsdag 8 februari in Eefde (Gelderland) hoogpathogene vogelgriep vastgesteld. 6000 kippen worden vergast door de NVWA. 14

Op maandag 14 februari is vogelgriep vastgesteld bij een leghennenbedrijf in Woltersum (Groningen). Ongeveer 53.000 kippen worden gedood. In de 3 km zone rondom het bedrijf, ligt één ander pluimveebedrijf. Deze wordt bemonsterd op vogelgriep. 15

Een dag later op woensdag 16 februari is eveneens vogelgriep vastgesteld bij een leghennenbedrijf in Putten (Gelderland). Zeer waarschijnlijk gaat het om een hoogpathogene variant. Rond de 77.000 kippen zullen worden gedood. Een vervoersverbod gaat per direct in voor de 10 kilometerzone waarin 50 andere pluimveebedrijven gevestigd zijn. 16

Op zondag 20 februari is in Uithuizen (Groningen) vogelgriep vastgesteld op een kalkoenenbedrijf. Het gaat waarschijnlijk om de hoogpathogene variant. Alle 10.000 kalkoenen worden gedood door de NVWA.17

Op donderdag 24 februari is voor de tweede keer in Woltersum (Groningen) vogelgriep vastgesteld. Dit maal op een biologische opfoklegpluimveebedrijf. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Alle 50.000 kippen woorden vergast door de NVWA. In de 3km zone rondom het bedrijf, ligt het bedrijf waar op 14 februari al vogelgriep werd vastgesteld. 18

Op vrijdag 25 februari is in Scharnegoutum (Friesland) vogelgriep vastgesteld op een kleinschalige houderij met diverse watervogels. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Zo'n 90 watervogels worden gedood door de NVWA. 19

Op zondag 27 februari wordt op een kalkoenenbedrijf in Hellum (Groningen) vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Dit bedrijf ligt in de 10 kilometerzone van de twee bedrijven in Woltersum, waar onlangs ook al vogelgriep werd vastgesteld. Alle 16.000 kalkoenen worden gedood door de NVWA.20

Op maandag 28 februari wordt in Losdorp (Groningen) vogelgriep vastgesteld op een vleeskuikenbedrijf. Ook hier gaat het waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. 37.000 kuikens worden vergast door de NVWA 21

Dinsdag 1 maart wordt er vogelgriep vastgesteld op een vermeerderingsbedrijf in Wageningen (Gelderland). Het gaat waarschijnlijk wederom om een hoogpathogene variant. Alle 47.000 kippen worden gedood door de NVWA. 22

Ook was het op dinsdag 1 maart raak in het Noord-Brabantse Son. Op een vleeskuikenbedrijf werd vogelgriep vastgesteld en waarschijnlijk gaat het ook hier om een zeer besmettelijke variant. Alle 170.000 dieren worden vergast door de NVWA. In de 1 kilometerzone rondom het bedrijf ligt nog een ander pluimveebedrijf. Dit bedrijf wordt geblokkeerd en intensief bemonsterd op vogelgriep. 23

Op donderdag 3 maart wordt er vogelgriep vastgesteld bij een kalkoenenbedrijf in Hedel (Gelderland). Alle 64.500 dieren worden gedood door de NVWA. 24

Zondag 6 maart is het raak op een pluimveebedrijf in Hekendorp (Utrecht). Het gaat om een bedrijf waar in 2014 en 2020 ook al vogelgriep is vastgesteld. Alle 121.000 kippen worden gedood door de NVWA. 25

Op donderdag 10 maart werd vogelgriep vastgesteld op een biologisch pluimveebedrijf in Lunteren (Gelderland). Alle 44.000 kippen op het bedrijf worden gedood door de NVWA. Ook worden er in de 1 kilometerzone op 3 bedrijven 58.000 kippen preventief geruimd om verspreiding te voorkomen. 26

Op vrijdag 18 maart wordt wederom in Lunteren (Gelderland) vogelgriep vastgesteld. Ditmaal bij een kleine houderij met zo’n 100 eenden, ganzen en kippen. In overleg met de NVWA heeft een dierenarts alle vogels geëuthanaseerd. In de 1 kilometerzone rond het bedrijf bevindt zich één ander pluimveebedrijf. Wegens het kleine risico van verspreiding via kleinschalige houderijen, is er voor gekozen dit bedrijf niet preventief te ruimen. Wel wordt het geblokkeerd en bemonsterd. 27

Op dinsdag 12 april wordt in Lunteren (Gelderland) vogelgriep vastgesteld op een eendenbedrijf. Waarschijnlijk gaat het om een hoog pathogene variant. Alle 8.500 eenden worden gedood door de NVWA. 28

Op goede vrijdag 15 april wordt aan de Peppelseweg in Barneveld (Gelderland) vogelgriep vastgesteld. Het gaat zeer waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Zo’n 34.000 kippen op dit bedrijf worden gedood door de NVWA, maar hier blijft het niet bij. Op 7 andere bedrijven binnen een straal van 1 kilometer, worden uit voorzorg ook alle dieren geruimd. In totaal zullen er meer dan 200.000 kippen gedood worden.29

Op dinsdag 19 april werd kort voor middernacht gemeld dat er vogelgriep is aangetroffen op een legkippenbedrijf in Voorthuizen (Gelderland). De volgende ochtend op 20 april werden nog twee meldingen gemaakt van vogelgriep in Lunteren. Ook hier gaat het om legkippen. Zo’n 26.000 kippen in Voorthuizen en ongeveer 280.000 kippen uit Lunteren worden gedood door de NVWA. Nog eens 5 andere bedrijven met pluimvee die binnen de 1 kilometerzone rondom Lunteren liggen, worden preventief geruimd. 30

Op donderdag 21 april is het wederom raak in Lunteren. Dit maal wordt er vogelgriep vastgesteld bij een eendenboerderij. Alle eenden worden geruimd. 7 bedrijven binnen de 1 kilometerzone worden preventief geruimd. In totaal verliezen zo’n 145.370 dieren hierbij het leven. 31

Op vrijdag 22 april wordt er opnieuw vogelgriep vastgesteld in het Gelderse Lunteren. Alle 88.000 kippen zullen door de NVWA worden gedood. Ook 7 andere bedrijven binnen de 1 kilometerzone worden preventief geruimd. Om hoeveel dieren het hier gaat is niet bekend. Nog eens 53 omliggende bedrijven worden bemonsterd voor onderzoek op vogelgriep. 32

Op zondag 24 april wordt er vogelgriep vastgesteld op een vermeerderingsbedrijf met kippen in Terschuur (Gelderland). Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Alle 28.600 kippen worden gedood door de NVWA. 33 In de 1 kilometerzone ligt één ander bedrijf wat preventief geruimd wordt, het gaat hier om 17.000 kippen . Naderhand blijkt uit onderzoek dat op dit bedrijf ook inderdaad vogelgriep aanwezig was. 34

Op donderdag 28 april wordt in Lunteren (Gelderland) opnieuw vogelgriep ontdekt. Het gaat om een pluimveebedrijf met 50.000 kippen. Alle kippen worden gedood door de NVWA. 37 bedrijven binnen de 3 kilometerzone worden gecontroleerd op vogelgriep. Mogelijk volgen er dus nog meer ruimingen. 35

Op dinsdag 3 mei wordt er wederom vogelgriep vastgesteld in Lunteren (Gelderland). Het gaat om een pluimveebedrijf met 90.000 legkippen. Alle dieren zullen worden afgemaakt.36

Op 19 mei wordt er vogelgriep vastgesteld op een kleinschalige houderij in Boskoop (Zuid-Holland). Waarschijnlijk gaat het om een hoogpathogene variant. Op de houderij leven zo’n 300 kippen, eenden, fazanten en kwartels. Alle dieren zullen worden gedood door de NVWA. 37

Op dinsdag 7 juni wordt voor de tweede keer dit jaar vogelgriep vastgesteld op een eendenbedrijf in Hierden (Gelderland). Op 3 februari werd dit bedrijf ook al geruimd wegens vogelgriep. Ook dit maal worden alle 7.000 eenden gedood door de NVWA. 38

Op vrijdag 10 juni zijn twee nieuwe uitbraken van vogelgriep vastgesteld op pluimveebedrijven in Hierden (Gelderland). Het gaat om 106.000 eenden en 8.300 leghennen. Allen zullen worden vergast door de NVWA. De bedrijven bevinden zich in de 1 kilometerzone rondom het bedrijf waar afgelopen dinsdag vogelgriep werd vastgesteld. 39

Donderdag 16 juni wordt voor de tweede keer binnen een jaar tijd in Tzum (Friesland) vogelgriep vastgesteld op een vleeskuikenbedrijf. Volgens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gaat het waarschijnlijk om een gevaarlijke en zeer besmettelijke variant. Alle 166.000 kuikens zullen worden gedood.40

Op vrijdag 17juni wordt aan de Mosselweg in Biddinghuizen (Flevoland) een hoogpathogene variant van vogelgriep aangetroffen. Alle 56.000 leghennen worden vergast. 41

Op dinsdag 5 juli wordt bij een hobbyboer in Watergang (Noord-Holland) vogelgriep vastgesteld. Waarschijnlijk gaat het om een agressieve variant. Alle 550 sierkippen en watervogels worden gedood. 42

Op dinsdag26 juli wordt er in Minnertsga (Friensland) vogelgriep vastgesteld op een vleeskuikenbedrijf. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Alle 105.000 vleeskuikens worden gedood. Binnen de 3 km zone liggen nog twee vleeskuikenbedrijven van dezelfde eigenaar. Deze zullen worden gescreend op vogelgriep. 43

Op woensdag 27 juli wordt er vogelgriep vastgesteld in Dalfsen (Overijssel). Het gaat om een vleeseendenbedrijf met 88.000 dieren. Alle dieren worden vergast.44

Op zondag 31 juli wordt er opnieuw in Dalfsen (Overijssel) vogelgriep vastgesteld bij een pluimveebedrijf. Ditmaal gaat het om vleeskuikenouderdieren. Alle 42.000 dieren zullen worden gedood. Binnen de 1 kilometerstraal ligt aan de Peezeweg nog een bedrijf van dezelfde eigenaar. Ook dit bedrijf wordt geruimd waarbij 11.000 kippen het leven zullen verliezen. 44

Opnieuw is het raak in Dalfsen. Op dinsdag 2 augustus wordt vogelgriep vastgesteld bij een legpluimveebedrijf met een biologische stal met 13.000 kippen. Ook heeft het bedrijf nog 95.000 scharrelkippen in 4 andere stallen. Alle dieren zullen worden gedood. 45

Op zondag 14 augustus wordt er opnieuw vogelgriep vastgesteld in Lunteren (Gelderland). 5000 legkippen worden gedood door de NVWA en bij nog eens 7 bedrijven binnen de 1 kilometer straal staat de dieren hetzelfde lot te wachten. Hierbij gaat het om 240.000 dieren. 30 andere bedrijven binnen de 3 kilometerzone zullende de komende weken intensief bemonsterd worden en voor 235 bedrijven binnen de 10 kilometerzone geldt een vervoersverbod. 46

Op maandag 15 augustus is in Schore (Zeeland) vogelgriep vastgesteld. 76.000 kippen zullen worden gedood. 47

Op woensdag 17 augustus wordt er in Vlaardingen (Zuid-Holland) vogelgriep vastgesteld bij een kinderboerderij. 137 kippen, kalkoenen, kwartels en pauwen worden gedood door de NVWA. Ook wordt er op deze dag in Maurik (Gelderland) vogelgriep aangetroffen waarbij 24.000 kippen worden gedood. 48

Donderdag 18 augustus is het opnieuw raak in Lunteren (Gelderland). Op een eendenbedrijf wordt vogelgriep ontdekt. Alle 3.000 dieren zullen worden gedood door de NVWA. Binnen de 1 kilometerzone ligt nog een pluimveebedrijf. Ook hier zullen alle dieren gedood worden. 49

Op dinsdag 23 augustus wordt in Abbekerk (Noord-Holland) vogelgriep vastgesteld bij een hobbyhouder van sierwatervogels. Alle 100 vogels zullen worden gedood. Binnen de 3 kilometerzone bevindt zich een ander pluimveebedrijf wat gescreend zal worden op vogelgriep. 50

Op donderdag 25 augustus wordt er voor de tweede keer bij een kinderboerderij vogelgriep vastgesteld. Dit keer gaat het om een kinderboerderij in Spijkenisse (Zuid-Holland), waar alle 150 kippen water- en loopvogels nog dezelfde avond vergast worden. 51

Op zaterdag 27 augustus wordt er in Ter Aar (Zuid-Holland) vogelgriep vastgesteld bij een hobbyhouder. 80 kippen en eenden worden gedood door de NVWA. Binnen de 3 kilometerzone liggen 2 pluimveebedrijven die gescreend worden op vogelgriep. 51

Op dinsdag 30 augustus worden er met vogelgriep besmette kippen aangetroffen bij een dierenweide aan de Ruijterstraat in Ursem (Noord-Holland). Alle kippen zijn vergast door de NVWA.52

Op donderdag 1 september wordt vogelgriep vastgesteld in Bunschoten-Spakenburg (Utrecht) bij een hobbyhouder van siervogels. Het gaat zeer waarschijnlijk om een hoog-pathogene variant. Alle 150 vogels zullen worden gedood. 53

Ook op donderdag 1 september wordt in Blija (Friesland) vogelgriep vastgesteld bij een vleeskuikenbedrijf. 66.000 kuikens zullen worden gedood. 54

Op vrijdag 2 september wordt er in Barneveld (Gelderland) vogelgriep vastgesteld bij een leghennenbedrijf. Het gaat hier waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Alle 41.000 leghennen zullen worden gedood. 55

Ook op vrijdag 2 september wordt er in Ried (Friesland) vogelgriep vastgesteld. Ditmaal gaat het om een vleeskuikenbedrijf. Alle 104.000 kuikens zullen worden gedood. 56

Op maandag 5 september wordt er in Wieringerwerf (Noord-Holland) vogelgriep vastgesteld op een zorgboerderij. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. De 130 aanwezige kippen zullen worden gedood door de NVWA. 57

Op dinsdag 6 september wordt er vogelgriep vastgesteld op een mbo school voor dierverzorging, Aeres in Barneveld (Gelderland). 1250 kippen en watervogels zullen worden gedood door de NVWA. Binnen de 1 kilometerzone bevindt zich 1 ander pluimveebedrijf wat intensief gemonitord wordt. Ook 29 andere pluimveebedrijven die zich binnen de 3 kilometerzone bevinden, worden in de gaten gehouden. 58

Op donderdag 8 september wordt in de Krim (Overijssel) vogelgriep vastgesteld op een vleeskuikenbedrijf. Alle 26.000 kuikens zullen worden gedood door de NVWA. 59

Op zondag 11 september wordt er vogelgriep vastgesteld bij een dorpsboerderij in Nieuwkoop (Zuid-Holland). Alle 50 vogels waaronder watervogels, kippen, pauwen en kalkoenen, worden gedood door de NVWA. 60

Op woensdag 14 september wordt er op een kleinschalige houderij vogelgriep vastgesteld in Zuid-Scharwoude (Noord-Holland). Het gaat om een hoogpathogene variant. Alle vogels zullen worden gedood. Het gaat om 35 kippen, 20 ganzen en 10 parelhoenders. 61

Op donderdag 15 september wordt er op twee locaties vogelgriep vastgesteld. Het gaat om hobbyhouders van sierwatervogels en kippen in Daarle en Vriezenveen (Overijssel). In totaal zullen ongeveer 550 dieren gedood worden door de NVWA. 62

Op vrijdag 16 september wordt er in Tjerkgaast (Friesland) vogelgriep vastgesteld bij een vleeskuikenbedrijf. Het gaat om een hoogpathogene variant. 87.000 kuikens zullen worden gedood door de NVWA. 63

Op zaterdag 17 september is er opnieuw in Vriezenveen (Friesland) vogelgriep vastgesteld bij een hobbyhouder. Het gaat om een locatie van de hobbyhouder waar op 15 september ook al vogelgriep werd vastgesteld. Ook ditmaal worden er 150 sierwatervogels en kippen gedood door de NVWA. 64

Op zondag 18 september wordt er in Schuinesloot (Overijssel) vogelgriep vastgesteld op een eendenbedrijf. 60.000 eenden zullen worden gedood door de NVWA. 65

Op maandag 19 september wordt er vogelgriep vastgesteld in Oldekerk (Groningen). Het gaat om een ouderdierenbedrijf dat besmet is met een hoogpathogene variant. Alle 38.000 dieren zullen worden gedood door de NVWA. 66

Op woensdag 21 september wordt in Geesteren (Overijssel) vogelgriep vastgesteld bij een hobbyhouder. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. 120 sierwatervogels en kippen zullen worden gedood. 67

Op maandag 26 september wordt in Nieuw-Weerdinge (Drenthe) vogelgriep vastgesteld op een vleeskuikenbedrijf. 201.600 zullen kuiken worden vergast door de NVWA. 68

Op vrijdag 30 september wordt in zowel Zuidwolde (Drenthe) als Wildervank (Groningen) vogelgriep vastgesteld. In Zuidwolde worden 28.000 vleeskuikens gedood. In Wildervank worden 15.000 leghennen gedood door de NVWA. 69

Op zondag 2 oktober wordt vogelgriep vastgesteld bij een eendenbedrijf in Klarenbeek (Gelderland). 8.500 eenden zullen worden gedood door de NVWA. 70

Op 4 oktober wordt in het Groningse Kiel-Windeweer vogelgriep vastgesteld bij een vleeskuikenbedrijf. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van het virus. 102.000 kuikentjes zullen worden gedood door de NVWA.71

Op 5 oktober wordt er voor de tweede maal in korte tijd vogelgriep vastgesteld in Wildervank (Groningen). Het gaat om bedrijf De Dallen dat zich op 100 meter afstand bevindt van het eerder getroffen bedrijf. In het nu getroffen bedrijf worden 14.470 kippen en 3.600 leghennen vergast door de NVWA. 72

Op 7 oktober is het driedubbel raak. Opnieuw wordt er in Wildervank (Groningen) vogelgriep vastgesteld, maar ook Tiel (Gelderland) en Wouterswoude (Friesland) worden getroffen. In Wildervank worden 27.000 leghennen gedood door de NVWA en in Tiel en Wouterswoude gaat het om totaal zo’n 800 sierwatervogels bij twee kleinschalige houderijen. 73

Zondag 9 oktober wordt vogelgriep vastgesteld bij een vleeskuikenbedrijf in Waddinxveen (Zuid-Holland). 80.000 kuikens worden vergast door de NVWA. 72

Op 11 oktober wordt in Bodegraven (Zuid-Holland) vogelgriep vastgesteld op een vleeskuikenbedrijf. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Alle 40.000 kuikens zullen worden gedood door de NVWA. 73

Op donderdag 13 oktober wordt in Nieuwleusden (Overijssel) vogelgriep vastgesteld op een bedrijf met vleeskuikenouderdieren. 60.000 vogels zullen worden gedood door de NVWA.74

Op vrijdag 14 oktober wordt er voor de derde keer dit jaar vogelgriep vastgesteld in Blija (Friesland). Het vleeskuikenbedrijf waar het om gaat werd op 3 januari van dit jaar ook al getroffen door vogelgriep. Ditmaal worden 80.000 kuikens vergast door de NVWA. 74

Zondag 16 oktober wordt op bedrijf ‘Turkey Farm’ in Ospel (Limburg) vogelgriep vastgesteld. 23.850 kalkoenen worden vergast door de NVWA. Ook 2 bedrijven binnen de 1 kilometerzone zullen preventief geruimd worden. Hoeveel dieren daarbij hun leven verliezen is niet bekend. 75

Op dinsdag 18 oktober wordt er vogelgriep vastgesteld op een hertenkamp in Zuidbroek (Groningen). Alle in het kamp wonende kippen zijn al aan de vogelgriep overleden. De overgebleven 16 ganzen en eenden zullen worden vergast door de NVWA. 76

Op donderdag 20 oktober wordt in Heythuysen (Limburg) de grootste vogelgriep uitbraak van dit jaar geconstateerd. 300.000 leghennen zullen hun leven verliezen tijdens de vergassingen door de NVWA.77

Op vrijdag 21 oktober wordt zoals vele malen eerder dit jaar, vogelgriep vastgesteld in Lunteren (Gelderland). 55.000 leghennen op het besmette bedrijf worden gedood door de NVWA. 6 bedrijven binnen de 1 kilometerzone zouden alle dieren preventief vergast, maar door een tekort aan CO2-gas blijft dit uit. 78

Zaterdag 22 oktober wordt in Hedel (Gelderland) vogelgriep vastgesteld op een kalkoenenbedrijf. 44.000 kalkoenen worden gedood door de NVWA. 79

Op donderdag 27 oktober wordt er in Neerkant (Noord-Brabant) vogelgriep vastgesteld bij een opfokbedrijf voor ouderdieren. 25.000 hennen worden vergast door de NVWA.80

Op zondag 30 oktober wordt in Oudwoude (Friesland) vogelgriep vastgesteld op een bedrijf met grootouderdieren voor vleeskuikens. 30.000 kippen zullen worden gedood door de NVWA. Binnen de 1 kilometerzone ligt nog een bedrijf van dezelfde eigenaar. Dit bedrijf wordt de komende tijd gemonitord. 81

Op dinsdag 1 november wordt er voor de tweede maal vogelgriep vastgesteld in Ospel (Limburg). Dit keer worden 94.000 hennen gedood door de NVWA. 82

Op woensdag 9 november is vogelgriep vastgesteld op een pluimveebedrijf in Uden (Noord-Brabant). Alle 46.000 vleeskuikenouderdieren zullen worden gedood. In de 10 kilometerzone liggen 88 andere pluimveebedrijven en een pluimveeslachterij die gescreend zullen worden. 83

Op donderdag 10 november is vogelgriep vastgesteld bij een hobbyhouder in Zegveld (Utrecht). Alle 100 siervogels zijn gedood. 84

Op zaterdag 19 november is vogelgriep vastgesteld bij een pluimveebedrijf in Oostrum (Limburg). Alle 223.000 leghennen zijn gedood. 85

Op zondag 20 november is vogelgriep vastgesteld bij een leghennenbedrijf in Stolwijk (Zuid-Holland). Alle 23.000 dieren zijn gedood. 86

Op zondag 20 november is vogelgriep vastgesteld bij een leghennenbedrijf in Stolwijk (Zuid-Holland). Alle 23.000 dieren zijn gedood. 87

Op maandag 21 november is vogelgriep vastgesteld bij een pluimveebedrijf in Koudum (Friesland). Alle 29.000 vleeskuikengrootouderdieren zijn gedood. 88

Op dit moment staat de teller in Nederland op 5.650.000.

Daarbij zijn de preventieve ruimingen van 14 bedrijven niet meegenomen.


 1. https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5278542/vogelgriep-pluimveehouderij-blija-friesland-220000-kuikens-geruimd 

 2. https://www.rtvoost.nl/nieuws/2047796/Ruiming-kippen-bij-besmette-pluimveehouderij-in-Bentelo-begonnen 

 3. https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/01/14/vogelgriep-bij-eenden-hobbyhouder-in-nieuwerbrug 

 4. https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/269860/vogelgriep-vastgesteld-bij-pluimveebedrijf-24-000-dieren-geruimd 

 5. https://www.bndestem.nl/moerdijk/vogelgriep-bij-pluimveehouder-in-willemstad-dit-is-heel-heftig~a3e28210e/ 

 6. https://www.pluimveeweb.nl/artikel/448449-vogelgriep-bij-vleeskuikenbedrijf-in-grootschermer/ 

 7. https://www.pluimveeweb.nl/artikel/448864-vogelgriep-op-eendenbedrijf-in-ede/ 

 8. https://www.destentor.nl/flevoland/vogelgriep-in-biddinghuizen-bijna-10-000-dieren-geruimd~a06dcf66/ 

 9. https://www.gelderlander.nl/west-betuwe/alarm-om-vogelgriep-in-vuren-168-000-kippen-geruimd~a452b537/ 

 10. https://www.destentor.nl/regio/30-000-eenden-en-kippen-vergast-na-vogelgriep-in-hierden-en-zeewolde-vervoersverbod-voor-42-bedrijven-in-de-regio~a0c290b5/ 

 11. https://www.destentor.nl/regio/30-000-eenden-en-kippen-vergast-na-vogelgriep-in-hierden-en-zeewolde-vervoersverbod-voor-42-bedrijven-in-de-regio~a0c290b5/ 

 12. https://www.destentor.nl/harderwijk/weer-uitbraak-van-vogelgriep-op-pluimveebedrijf-in-hierden-53-000-eenden-geruimd~a9ac89ad/ 

 13. https://www.pluimveeweb.nl/artikel/452220-vogelgriep-treft-kleinschalige-houderij-in-gelderse-hierden/ 

 14. https://www.destentor.nl/zutphen/vogelgriep-in-eefde-zesduizend-kippen-geruimd~a41e79f2/ 

 15. https://www.pluimveeweb.nl/artikel/453063-vogelgriep-op-leghennenbedrijf-in-woltersum/ 

 16. https://www.deputtenaer.nl/lokaal/dieren/791788/vogelgriep-vastgesteld-op-pluimveebedrijf-in-putten 

 17. https://www.blikopnieuws.nl/nieuws/292732/vogelgriep-vastgesteld-op-pluimveebedrijf-in-uithuizen.html 

 18. https://dvhn.nl/groningen/Vogelgriep-bij-opfoklegpluimveebedrijf-in-Woltersum.-NVWA-ruimt-50.000-kippen-27498314.html 

 19. https://frieschdagblad.nl/economie/Vogelgriep-vastgesteld-op-een-kleinschalige-houderij-in-Scharnegoutum-27500948.html 

 20. https://www.pluimveeweb.nl/artikel/456291-vogelgriep-op-kalkoenbedrijf-in-groningse-hellum/ 

 21. https://www.pluimveeweb.nl/artikel/456299-vogelgriep-vastgesteld-op-vleeskuikenbedrijf-losdorp/ 

 22. https://www.pluimveeweb.nl/artikel/456511-vogelgriep-op-vermeerderingsbedrijf-in-wageningen/ 

 23. https://www.hartvannederland.nl/nieuws/dieren/vogelgriep-op-pluimveebedrijf-son-170-000-dieren-worden-geruimd 

 24. https://www.gelderlander.nl/rivierenland/vogelgriep-vastgesteld-op-bedrijf-in-hedel-64-500-kalkoenen-moeten-worden-geruimd~add57b67/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

 25. https://nos.nl/artikel/2420051-opnieuw-vogelgriep-in-hekendorp-121-000-kippen-geruimd 

 26. https://www.gelderlander.nl/ede/vogelgriep-bij-pluimveebedrijf-lunteren-circa-44-000-kippen-geruimd~a962b245/ 

 27. https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/03/18/vogelgriep-op-kleine-houderij-met-100-vogels-in-lunteren 

 28. https://www.pluimveeweb.nl/artikel/465129-vogelgriep-op-eendenbedrijf-in-lunteren/ 

 29. https://www.ad.nl/amersfoort/vogelgriep-in-barneveld-acht-pluimveebedrijven-moeten-worden-geruimd-minister-impact-is-groot~aae0c5d9e/ 

 30. https://www.barneveldsekrant.nl/lokaal/dieren/812578/vogelgriep-in-voorthuizen-derde-besmetting-regio-barneveld-in-w 

 31. https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/04/21/besmetting-eendenbedrijf-lunteren-leidt-tot-preventieve-ruimingen 

 32. https://www.ad.nl/binnenland/opnieuw-pluimveebedrijf-in-lunteren-getroffen-door-vogelgriep-88-000-kippen-geruimd~ad33b04f/ 

 33. https://www.barneveldsekrant.nl/lokaal/dieren/813914/vogelgriep-in-terschuur-achtste-besmetting-in-regio-binnen-twee 

 34. https://www.barneveldsekrant.nl/lokaal/dieren/814093/vogelgriep-in-barneveld-binnen-een-kilometer-besmet-bedrijf-ter 

 35. https://nos.nl/index.php/artikel/2426881-opnieuw-vogelgriep-bij-bedrijf-lunteren-50-000-kippen-gedood 

 36. https://www.telegraaf.nl/nieuws/430092900/90-000-kippen-afgemaakt-na-vaststelling-vogelgriep-in-lunteren 

 37. https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/05/19/vogelgriepuitbraak-kleinschalige-houderij-boskoop 

 38. https://www.pluimveeweb.nl/artikel/476829-voor-tweede-keer-dit-jaar-vogelgriep-eendenbedrijf-in-hierden/ 

 39. https://www.destentor.nl/harderwijk/twee-nieuwe-uitbraken-van-vogelgriep-in-hierden-nvwa-vergast-meer-dan-100-000-eenden~aeab02bb/ 

 40. https://www.nu.nl/economie/6206767/vogelgriep-vastgesteld-op-bedrijf-in-fries-dorp-166000-vleeskuikens-geruimd.html 

 41. https://www.destentor.nl/flevoland/vogelgriep-slaat-toe-in-biddinghuizen-56-000-kippen-geruimd~a6e5fb63/ 

 42. https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220706_54860738?utm_source=google&utm_medium=organic 

 43. https://nos.nl/artikel/2438568-vogelgriep-op-bedrijf-in-dalfsen-tienduizenden-eenden-afgemaakt 

 44. https://www.destentor.nl/dalfsen/opnieuw-pluimveebedrijf-bij-dalfsen-getroffen-door-vogelgriep-tienduizenden-kippen-geruimd~a1caec56/ 

 45. https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/14859071/opnieuw-vogelgriep-in-dalfsen-vervoersbeperkingen-in-drenthe 

 46. https://www.gelderlander.nl/de-vallei/weer-vogelgriep-in-lunteren-duizenden-kippen-worden-geruimd-maatregelen-voor-235-bedrijven-in-regio~a095bdfb/ 

 47. https://nos.nl/artikel/2440777-vogelgriep-op-pluimveebedrijf-in-schore-76-000-dieren-afgemaakt 

 48. https://www.nu.nl/economie/6218267/weer-twee-gevallen-van-vogelgriep-aangetroffen-nu-in-vlaardingen-en-maurik.html 

 49. https://nos.nl/artikel/2441132-opnieuw-vogelgriep-in-lunteren-nu-op-eendenbedrijf 

 50. https://www.ad.nl/voorne-putten/meer-dan-honderd-vogels-geruimd-bij-kinderboerderij-in-spijkenisse-door-vogelgriep-jubileumfeest-afgelast~a4f5ca5c/ 

 51. https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20220827_64476875?utm_source=google&utm_medium=organic 

 52. https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220829_63988870?utm_source=google&utm_medium=organic 

 53. https://www.ad.nl/amersfoort/vogelgriep-in-bunschoten-spakenburg-150-hobbyvogels-moeten-worden-afgemaakt~a41f1840/ 

 54. https://www.telegraaf.nl/nieuws/668308682/ongeveer-66-000-kuikens-geruimd-in-friesland-vanwege-vogelgriep 

 55. https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/09/02/vogelgriep-bij-leghennen-in-barneveld 

 56. https://www.ad.nl/friesland/zeer-besmettelijke-vogelgriep-in-het-friese-dorp-ried-104-000-vleeskuikens-worden-geruimd~af89e0f1/ 

 57. https://www.pluimveeweb.nl/artikel/537793-vogelgriep-vastgesteld-op-zorgboerderij-in-wieringwerf-nh/ 

 58. https://www.ad.nl/amersfoort/vogelgriep-op-school-voor-dierverzorging-in-barneveld-circa-1250-kippen-en-watervogels-worden-geruimd~a6c29a49/ 

 59. https://www.destentor.nl/vechtdal/vogelgriep-op-kuikenbedrijf-in-de-krim-26-000-kippen-gedood~a58ed3da/ 

 60. https://www.ad.nl/alphen/dorpsboerderij-nieuwkoop-getroffen-door-vogelgriep-alle-vijftig-vogels-zijn-geruimd~ad8fa41f/ 

 61. https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/09/15/vogelgriep-op-kleinschalige-houderij-zuid-scharwoude 

 62. https://www.rtvoost.nl/nieuws/2142292/vogelgriep-vastgesteld-in-daarle-en-vriezenveen-honderden-vogels-en-kippen-geruimd 

 63. https://lc.nl/friesland/fryske_marren/Vogelgriep-vastgesteld-bij-vleeskuikenbedrijf-in-Tjerkgaast-27930235.html 

 64. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/09/17/vogelgriep-vastgesteld-in-vriezenveen 

 65. ”https://www.destentor.nl/vechtdal/60-000-dieren-moeten-geruimd-eendenbedrijf-schuinesloot-getroffen-door-vogelgriep~af0ce38c/ 

 66. ”https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/09/19/vogelgriep-treft-ouderdierenbedrijf-in-oldekerk 

 67. ”https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/09/21/vogelgriep-bij-hobbypluimvee-in-geesteren 

 68. ”https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/09/26/vogelgriep-bij-vleeskuikens-in-nieuw-weerdinge 

 69. ”https://www.rtvnoord.nl/nieuws/962107/vogelgriep-bij-pluimveebedrijven-in-zuidwolde-en-wildervan 

 70. ”https://www.destentor.nl/voorst/vogelgriep-vastgesteld-in-klarenbeek-8-500-eenden-geruimd~a2120cb3/ 

 71.  

 72. https://nos.nl/artikel/2447736-80-000-vleeskuikens-afgemaakt-om-vogelgriep-in-waddinxveen 

 73. https://nos.nl/artikel/2448280-vogelgriep-in-nieuwleusen-60-000-dieren-gedood 

 74. https://nos.nl/artikel/2448410-tweede-keer-vogelgriep-bij-pluimveebedrijf-blija-nu-80-000-kuikens-afgemaakt 

 75. https://www.limburger.nl/cnt/dmf20221016_93398387 

 76. https://www.rtvnoord.nl/nieuws/967602/vogelgriep-in-hertenkamp-zuidbroek-ganzen-en-eenden-worden-geruimd 

 77. https://nos.nl/artikel/2449086-grootste-uitbraak-vogelgriep-tot-nu-toe-300-000-vogels-gedood 

 78. https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/10/21/preventieve-ruimingen-door-uitbraak-vogelgriep-lunteren 

 79. https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/10/22/vogelgriep-aangetroffen-op-kalkoenenbedrijf-in-hedel 

 80. https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/10/27/vogelgriep-treft-opfokbedrijf-ouderdieren-in-neerkant 

 81. https://lc.nl/friesland/noardeast-fryslan/Vogelgriep-vastgesteld-op-vleeskuikenbedrijf-in-Oudwoude-28017796.html 

 82. https://nos.nl/artikel/2450617-vogelgriep-vastgesteld-op-pluimveebedrijf-ospel-94-000-hennen-afgemaakt 

 83. https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4178266/vogelgriep-in-uden-46000-kuikens-en-kippen-geruimd 

 84. https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/11/10/vogelgriep-bij-sierwatervogels-hobbyhouder-zegveld 

 85. https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5347941/223000-kippen-vogelgriep-oostrum 

 86. https://www.pluimveeweb.nl/artikel/592575-vogelgriep-op-leghennenbedrijf-in-stolwijk/ 

 87. https://www.pluimveeweb.nl/artikel/592575-vogelgriep-op-leghennenbedrijf-in-stolwijk/ 

 88. https://www.pluimveeweb.nl/artikel/593226-vogelgriep-in-koudum-een-ruiming-en-vervoersverbod-voor-zeven-pluimveebedrijven/ 

Tijdlijn vogelgriep België

Op 7 januari blijkt siervogelkwekerij Het Veldhof in het Limburgse Bocholt besmet te zijn met een hoogpathogene variant van het vogelgriepvirus. Alle 7000 vogels worden afgemaakt in opdracht van het FAVV. Het gaat om sierganzen- en eenden, rode ibissen, kraanvogels, flamingo’s en vele andere vogels die wereldwijd verhandeld worden met als een van de grootste afnemers dierentuinen. 1

Animal Rights kon beelden bemachtigen van de ruiming in Bocholt. Uit de beelden blijkt dat de vergaste dieren naast de containers vallen en opgeraapt worden door een medewerker zonder mondmasker.

In België wordt de ophokplicht opgeheven op zaterdag 14 mei 2022. Het FAVV laat weten: Het verplicht binnen drenken van hobbydieren wordt eveneens opgeheven. Het binnen of afgeschermd voederen van hobbypluimvee blijft evenwel verplicht." 2

Op vrijdag 11 maart werd er vogelgriep vastgesteld bij een particuliere houder in Vrasene (Oost-Vlaanderen). Het gaat om een hoogpathogene variant die waarschijnlijk is overgebracht door besmette wilde vogels. Vooralsnog worden er geen verdere maatregelen getroffen. 3

Op 30 maart werd er vogelgriep vastgesteld bij landbouwbedrijf De Meulemeester Neirynck in Meulebeke (West-Vlaanderen). 20.000 kippen werden gedood.4

Op woensdag 22 juni werd er in Zoutleeuw (Vlaams-Brabant) vogelgriep vastgesteld bij een vogelhandelaar. Alle aanwezige vogels zijn geruimd. Om hoeveel vogels het gaat is niet duidelijk. 5

Op zaterdag 6 augustus is op een hobbypluimveebedrijf in Roeselare (West-Vlaanderen) hoogpathogene vogelgriep vastgesteld. In juli werden al besmette meeuwen gevonden in Roeselare. De dieren op het hobbypluimveebedrijf zijn mogelijk besmet door deze wilde vogels. Enkele tientallen dieren op het bedrijf zijn gestorven of geruimd. 6

Op woensdag 21 september werd vogelgriep vastgesteld in Bocholt (Limburg), Sint Laureins (Oost-Vlaanderen) en Beernem (West-Vlaanderen). Het gaat telkens om hoogpathogene vogelgriep. In Bocholt gaat het opnieuw om een vogelhandelaar, net zoals in het begin van 2022. In Sint-Laureins gaat het om een leghennenbedrijf waar 150.000 leghennen werden afgemaakt, in Beernem om een vogelhandelaar. 7 8

Op dinsdag 27 september wordt hoogpathogene vogelgriep ontdekt bij een particulier in Zwevezele, meldt het FAVV. Er wordt niet bekend gemaakt hoeveel dieren er werden afgemaakt. 9

Op woensdag 28 september wordt opnieuw vogelgriep vastgesteld op een pluimveebedrijf in Sint-Laureins. Alle dieren worden afgemaakt, er wordt daarbij niet bekend gemaakt om welke vogels het precies gaat of om hoeveel dieren het gaat. 10

Op vrijdag 30 september is het opnieuw raak in Sint-Laureins: een derde pluimveebedrijf blijkt op korte tijd besmet met het hoogpathogene vogelgriepvirus. Alle dieren worden afgemaakt, er wordt daarbij niet bekend gemaakt om welke vogels het precies gaat of om hoeveel dieren het gaat. 11

Op maandag 3 oktober blijkt een pluimveebedrijf in Wingene besmet met het vogelgriepvirus. Alle 120.000 kippen worden afgemaakt. 12Op woensdag 5 oktober wordt de ophokplicht opnieuw van kracht voor professionele houders van dieren, alsook voor de in Sanitel-geregistreerde hobbyhouders van pluimvee. 13 [^55]

Op woensdag 5 oktober wordt alweer vogelgriep vastgesteld, deze keer bij een vogelhandelaar in Diksmuide. Ook hier worden alle vogels afgemaakt. Er wordt niet gecommuniceerd om hoeveel dieren het gaat, of om welke vogelsoort. 14Op maandag 10 oktober blijkt een pluimveebedrijf met kippen in Tongeren besmet met het vogelgriepvirus. Alle dieren worden afgemaakt, er wordt daarbij niet bekend gemaakt om welke vogels het precies gaat of om hoeveel dieren het gaat. 15Maandag 17 oktober maakt het FAVV bekend dat er alweer een besmetting plaatsvond: deze keer bij een vogelhandelaar in de Luikse provincie Theux. Ook hier wordt niet bekend gemaakt om hoeveel dieren het gaat. Alle dieren werden gedood. 16 Donderdag 20 oktober wordt in een Evergemse vogelhandelszaak vogelgriep vastgesteld. Alle vogels werden vernietigd. 17

Op vrijdag 21 oktober wordt vogelgriep vastgesteld bij een hobbyhouder in Aywaille. Het ging om een particulier die contact had met de vogelhandelaar in Theux, waar op 17 oktober vogelgriep werd vastgesteld. Er wordt geen bewakingszone ingesteld omdat alle dieren bij de particulier al overleden waren op het moment dat vogelgriep vastgesteld werd. 18

Op maandag 24 oktober wordt vogelgriep vastgesteld op een vermeerderingsbedrijf voor leghennen in het Antwerpse Hoogstraten, tegen de Nederlandse grens. 30.000 dieren werden gedood. In de besmette regio liggen maar liefst 50 pluimveebedrijven op Belgisch en Nederlands grondgebied. [^61][^61]: "https://www.hln.be/hoogstraten/vogelgriep-uitgebroken-bij-kippenbedrijf-in-minderhout-30-000-dieren-geruimd~ae275ad4/

Sinds eind september zijn er bewakings- en beschermingszones ingericht rond alle 13 besmettingshaarden. Het gaat om Beernem, Wingene, Zwevezele en Diksmuide in West-Vlaanderen, Bocholt in Limburg, Sint-Laureins en Evergem in Oost-Vlaanderen, Tongeren in de provincie Limburg, Theux en Aywaille in Luik en Hoogstraten in de provincie Antwerpen.

Op donderdag 10 november wordt vogelgriep vastgesteld bij een opfokbedrijf in Turnhout, tegen de Nederlandse grens. 60.000 opfokhennen zijn gedood. 19


 1. https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220107_96631135 

 2. https://www.favv-afsca.be/consumenten/extra/vogelgriep/ 

 3. https://www.landbouwleven.be/13278/article/2022-03-14/geval-van-vogelgriep-bij-particuliere-houder-vrasene

 4. https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220330_95640193 

 5. https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220622_95517845 

 6. https://www.pluimveeweb.nl/artikel/519515-hoog-pathogene-vogelgriep-duikt-op-in-vlaamse-roeselare/ 

 7. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/09/21/vogelgriep-in-pluimveebedrijf-in-bocholt-bewakingszone-van-10-k/ 

 8. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/09/22/vogelgriep-vastgesteld-op-groot-pluimveebedrijf-in-sint-laureins/ 

 9. https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220929_94725519 

 10. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/09/29/opnieuw-vogelgriep-in-kippenbedrijf-in-sint-laureins/ 

 11. https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220930_96357986  

 12. https://www.standaard.be/cnt/dmf20221003_97623981? 
 

 13. https://www.standaard.be/cnt/dmf20221003_97623981?
  
 [^55]: https://vilt.be/nl/nieuws/besmetting-vogelgriep-bevestigd-bij-vogelhandelaar-in-theux 
 

 14. https://vilt.be/nl/nieuws/besmetting-in-diksmuide-is-8ste-geval-van-vogelgriep-in-2-weken 
 

 15. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/10/10/vogelgriep-vastgesteld-in-een-kippenbedrijf-in-tongeren/ 


 

 16. https://vilt.be/nl/nieuws/besmetting-vogelgriep-bevestigd-bij-vogelhandelaar-in-theux 
 

 17. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/10/20/nieuwe-vogelgriephaard-in-evergem-ook-buiten-de-perimeters-zou/ 


 

 18. https://www.dgz.be/nieuws/vogelgriep-h5n1-tweede-besmetting-luik  

 19. "https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/11/10/vogelgriep-op-belgisch-opfokbedrijf-in-turnhout 

Bijna twee miljoen dieren

Sinds de start van de vogelgriep in oktober 2020 werden in totaal al 1.770.283 dieren afgemaakt op commerciële bedrijven in Nederland.

Voor 2020 gaat het om 618.073 dieren die in de laatste maanden van het jaar afgemaakt werden. In 2021 werden in totaal 741.210 dieren gedood. In 2022 staat de teller op de vierde dag van het jaar al op 411.000 dieren.

Wat is vogelgriep?

Vogelgriep is, zoals de naam al aangeeft, een ziekte die voorkomt bij vogels en griepachtige verschijnselen veroorzaakt. De veroorzaker van de ziekte is een variant van het influenzavirus. Net als het coronavirus is de vogelgriep een 'zoönose': een ziekte die zowel dieren als mensen treft en ook tussen beide kan overspringen. De virussen worden verdeeld in twee categorieën: hoogpathogeen en laagpathogeen. Laagpathogene vogelgriep veroorzaakt geen tot weinig ziekte in de vogels, hoogpathogene varianten leiden tot ziekte en sterfte.

Vogelgriep slaat opnieuw over op mens

Op 7 januari 2022 wordt bekend gemaakt dat een nieuwe stam van de dodelijke vogelgriep bij een mens vastgesteld in het Verenigd Koninkrijk. De besmette man leefde met 20 eenden in zijn huis. De eenden bleken vogelgriep te hebben en besmetten zo de eigenaar. 1

Ruimen is geen oplossing

Intussen wordt de pluimveehouderij in Nederland alleen maar intensiever- en dat is vragen om problemen. De vogelgriep zelf is een verschrikkelijke ziekte voor pluimvee en wilde vogels en brengt enorm lijden met zich mee. Lijden dat voorkomen kan worden. De pluimveehouderij zelf is het onderliggende probleem. Het terugschroeven en uiteindelijk complete afbouw van het aantal pluimveehouderijen is de enige oplossing.

Lees hier ons opiniestuk over de oorzaken en gevaren van de vogelgriep in NRC.

Intensieve pluimveehouderij is verantwoordelijk

Wie de berichtgeving rondom de vogelgriepuitbraken in Nederland leest, zou bijna denken dat het allemaal de schuld is van trekvogels. De werkelijke oorzaak ligt bij de intensieve pluimveehouderij: omdat de vogels in deze industrie zo dicht op elkaar gepakt zitten, kan het virus zich razendsnel verspreiden. Experts waarschuwen voor de gezondheidsrisico's voor mens en dier.