Main content

Inhoud

Vreselijk dierenleed voor varkensvlees Herta

Nieuws: 11 februari 2021
Slacht

Nieuwe undercoverbeelden tonen schokkend dierenleed op een varkensbedrijf in het Franse Limoise. Het bedrijf waar de feiten gefilmd werden, levert vlees aan het Nestlé merk 'Herta'. De vreselijke beelden tonen hoe de dieren op elkaar gepropt zitten in smerige stallen, biggetjes zitten vast met hun pootjes tussen de roosters, de afvaltonnen zijn gevuld met karkassen. Begin december 2020 werden beelden uit hetzelfde bedrijf getoond: Daarop is te zien hoe een ongewenste big wordt doodgeslagen tegen een afscheiding. We zien hoe biggen het aangezicht van een dode soortgenoot aanvreten en hoe een zeug uitglijdt in een krappe kooi zonder bodembedekking en bij het vallen minstens één big verplettert. De beelden werden dit jaar en vorig jaar in Frankrijk gemaakt door de dierenrechtenorganisatie L214. Herta ligt in bijna alle Belgische supermarkten en mogelijk ligt het vlees van de mishandelde dieren hier in de rekken.

Animal Rights roept de Belgische supermarkten op om verantwoordelijkheid te nemen in dit verhaal. Animal Rights campagnecoördinator Els Van Campenhout reageert geschokt: “Dit is onaanvaardbaar dierenleed: Wij roepen de supermarkten op om Herta uit de rekken te nemen.”

Dit is onaanvaardbaar dierenleed: Wij roepen de supermarkten op om Herta uit de rekken te nemen

Els Van Campenhout, Animal Rights

Afschuwelijk ‘leven’ in donkere stallen

In de beelden van 2020 is te zien hoe een medewerker een ongewenste big doodslaat tegen een afscheiding. We zien hoe varkens op elkaar gepropt zitten in kale stallen zonder stro of enige andere bodembedekking of afleidingsmateriaal. Daarnaast ontbreekt het - zoals in bijna elke varkensstal - aan natuurlijk licht. Zowel de zeugen als de biggen zitten onder de uitwerpselen en we zien een big die vast zit met een poot in het rooster van de stal.
De zeugen kunnen amper bewegen in de metalen kooien en verpletteren hun eigen biggen doordat ze amper plaats hebben zich te bewegen. Dieren met wondes en abcessen krijgen geen verzorging en worden niet apart geplaatst in een ziekenboeg.

De schokkende beelden uit 2020 zijn hieronder te bekijken:

Dierenleed bij Herta gaat gewoon door

De beelden die in januari gemaakt werden, tonen dezelfde schokkende gebeurtenissen: biggen zitten vast met hun pootjes tussen de roosters, de afvaltonnen zijn gevuld met karkassen. "Hier creperen elke dag opnieuw jonge biggen," zegt Van Campenhout.

Hier creperen elke dag opnieuw jonge biggen

Els Van Campenhout, Animal Rights

Zowel de mestvarkens als de zeugen hebben geen enkele bodembedekking in de stallen, de dieren beschikken niet eens over drinkwater en leven op hun eigen uitwerpselen. Door de hoge gasconcentraties (ammoniak en koolstofdioxide) hebben de dieren ontstoken ogen, zieke dieren met wonden en abcessen krijgen opnieuw geen verzorging en de hele stal is smerig.

Hieronder de gruwelbeelden die begin 2021 gemaakt werden op dezelfde locatie:

Structurele misstanden

De beelden dateren van juni en september van 2020 en januari 2021. De beelden tonen dat het structureel mis gaat bij het bedrijf dat levert aan Herta. Het vlees van deze mishandelde dieren ligt ook in bijna alle Belgische supermarkten en bij de Nederlandse supermarkt Albert Heijn.

Van Campenhout is niet verbaasd over het feit dat de mooie reclames van Herta niet stroken met de realiteit: "Structureel dierenleed vindt overal plaats waar dieren gebruikt worden: Diervriendelijke of humane productie van vlees is een leugen en dat bewijzen ook deze beelden opnieuw."

Herta is voor 60% eigendom van het Spaanse bedrijf Casa Tarradelles en voor 40% van Nestlé.

Plastic paneel en elektrische veedrijver als marteltuigen

Wanneer de dieren op transport gezet worden richting slachthuis, zien we hoe een medewerker de dieren hardhandig op de rug slaat met een plastic paneel en de dieren elektrische schokken toedient met een veedrijver. De dieren worden van geboorte tot hun transport richting slachthuis mishandeld bij het Franse bedrijf dat samenwerkt met Herta.

Medicijnen tien jaar over datum

In de video zien we medicijnen die al tien jaar over datum zijn, maar nog steeds aanwezig zijn op het bedrijf en dus mogelijk ook gebruikt worden. In totaal verschijnen in de beelden meer dan 20 soorten medicatie, waaronder ook colistine. Colistine wordt bijna wereldwijd gebruikt in de varkenshouderij, vooral om speendiarree tegen te gaan.

De Wereldgezondheidsorganisatie raadt aan om het gebruik van colistine bij gezonde dieren geheel stop te zetten, zodat het antibioticum behouden kan worden als een essentiële en laatste redmiddel voor multiresistentie infecties bij mensen.

Structureel dierenleed vindt overal plaats waar dieren gebruikt worden: Diervriendelijke of humane productie van vlees is een leugen en dat bewijzen ook deze beelden opnieuw

Els Van Campenhout, Animal Rights

Misleidende slogan en promotiefilmpje

Het Franse varkensbedrijf ligt in de kleine gemeente Limoise en werd naar voren geschoven in een promotievideo van Herta waarbij de slogan "Preference - Herta is committed” gebruikt werd. De video werd intussen offline gehaald op de officiële kanalen van Herta, maar kan hieronder bekeken worden:

Herta in Belgische supermarkten

Herta ligt in de rekken bij supermarktketens Carrefour, Delhaize, Albert Heijn, Match, Colruyt, Okay, Spar, Intermarché en Makro. Animal Rights schrijft alle supermarkten aan met de vraag om uitleg over het dierenleed bij Herta.

Herta in Nederlandse supermarkten

In Nederland zijn de producten van Herta bij Albert Heijn te koop. Animal Rights vraagt uitleg aan de supermarktketen.

Animal Rights vraagt uitleg

Het is duidelijk dat de dieren nog steeds mishandeld worden voor de productie van van ‘vlees’. Animal Rights vraagt uitleg aan de Belgische supermarkten met de vraag hoe zij garantie kunnen geven aan de consument dat deze producten niet in de rekken liggen.

Animal Rights vraagt ook uitleg aan moederbedrijf Nestlé.

Dierenmishandelaars zwijgen

Journalisten van The Guardian probeerden in december 2020 een reactie te krijgen van het varkensbedrijf waar de beelden gefilmd werden, maar die vraag werd geweigerd door de verantwoordelijken van het bedrijf.

Falend onderzoek veterinaire diensten

In tegenstelling tot wat de veterinaire diensten van de overheid beweerden in een persbericht van 16 december 2020, overtreedt het varkensbedrijf de regelgeving op een groot aantal punten: systematisch couperen van staarten, gewonde dieren die niet behandeld worden, gebrek aan water voor veel dieren, gebrek aan aangepast materiaal om de varkens in te huisvesten, instorting van het dak in een van de gebouwen. Aanhoudende en gemakkelijk waarneembare gevallen van niet-naleving die de veterinaire diensten tijdens haar inspectie begin december had moeten vaststellen en bestraffen.

De - ten onrechte geruststellende - conclusies van deze inspectie hadden verschillende gevolgen:

Herta, die haar leveringen van dit bedrijf had stopgezet, heeft deze hervat en blijft het vlees van deze varkens in dit bedrijf afzetten.
 De Britse supermarktketen Waitrose, die de distributie van Herta's varkensproducten had stopgezet in december, is eveneens op haar besluit teruggekomen en neemt opnieuw producten af.

L214 stuurt deze nieuwe beelden, gewaarmerkt door een bewijs van datum en plaats, naar justitie, als aanvulling op de klacht die zij wegens dierenmishandeling had ingediend bij het parket van Moulins.

De vereniging stelt ook vooraf een beroep in, dat eventueel zal worden gevolgd door een vordering wegens aansprakelijkheid tegen de Staat wegens het niet vervullen van de opdracht van de veterinaire diensten.

Zonder deze nieuwe beelden had het inspectierapport van de veterinaire diensten kunnen suggereren dat deze boerderij voldeed aan de regelgeving. Net als in het geval van het VanDrie kalverslachthuis in Sobeval (waarover e-mails waren uitgelekt waaruit bleek dat het ministerie van Landbouw tegen het publiek loog over de situatie in het slachthuis), wordt ook in dit nieuwe geval het vertrouwen in de veterinaire diensten van de overheid ondermijnd. Dit is een totaal schandalige situatie. L214 zal een aansprakelijkheidsclaim indienen tegen de staat.


L214 diende al in december een klacht in tegen Herta wegens het misleiden van de consument.

Het merk Herta blijft producten op de markt brengen die in strijd zijn met de verbintenissen die het voor zijn "filière Préférence"-bedrijven is aangegaan. Dit is bedrog.

Animal Rights doet al jarenlang onderzoek naar de wreedheden van de intensieve veehouderij en komt daarbij tot de conclusie dat dierenleed standaard is in de vleesindustrie.

Els Van Campenhout, Animal Rights

Inbreuken op de Europese wetgeving

In de video zijn de gecoupeerde staarten duidelijk te zien. Couperen van varkensstaarten mag alleen in onder voorwaarden gebeuren, maar wordt standaard toegepast op het bedrijf in Limois.

De wetgeving (Europese richtlijn 2008/120/EG inzake de bescherming van het welzijn van varkens) stelt dat pas tot couperen mag worden overgegaan wanneer andere maatregelen om staartbijten te voorkomen – zoals het aanpassen van de omgeving, bijvoorbeeld met stro, of de bezetting - onvoldoende werken. Toch is stro in bijna geen enkele reguliere varkensstal te vinden en krijgen de varkens zelden meer ruimte dan wettelijk vereist.

Daarnaast zien we geen enkele bodembedekking of verrijkend materiaal voor het de dieren. De Europese richtlijn stelt dat “De varkens moeten permanent kunnen beschikken over voldoende materiaal om te onderzoeken en mee te spelen, bv. stro, hooi, hout, zaagsel, compost van champignons, turf of een mengsel daarvan,…” 1

Tot slot zien we ook vuile stalvloeren waarop de dieren uitglijden. Daarover stelt de richtlijn: 
"De vloeren moeten effen maar niet glibberig zijn om te voorkomen dat de dieren zich verwonden” en “de ligruimte moet comfortabel, schoon en droog zijn.” 2

Animal Rights

"Animal Rights doet al jarenlang onderzoek naar de wreedheden van de intensieve veehouderij en komt daarbij tot de conclusie dat dierenleed standaard is in de vleesindustrie," besluit Van Campenhout.

Animal Rights pleit voor een volledige transitie naar een plantaardige samenleving. Dat is de enige manier om het dierenleed veroorzaakt door de meedogenloze veehouderij een halt toe te roepen.

Update

Ahold Delhaize laat weten dierenwelzijn hoog in het vaandel te dragen en volkomen te begrijpen dat deze beelden ons geschokt hebben: "het is ook voor Delhaize overduidelijk dat wat we op deze beelden zien onaanvaardbaar is. We hebben dan ook meteen contact opgenomen met de leverancier en onderzoeken dit verder." Toch is de uiteindelijk reactie teleurstellend: "Delhaize is bezorgd om het dierenwelzijn in haar keten. We hebben van Herta de garanties gekregen dat er geen problemen zijn. Ze hebben ons hun proces en opvolging voor dierenwelzijn toegelicht. Ook van onze kant zullen we deze problematiek verder in het oog houden en opnieuw het belang van dierenwelzijn bij onze leveranciers benadrukken."

Britse supermarkt Waitrose heeft op 11 februari de samenwerking met Herta opnieuw tijdelijk stopgezet en onderzoekt momenteel het nieuwe beeldmateriaal.

Aldi en Lidl geven aan geen Herta producten meer te verkopen. Herta en moederbedrijf Nestlé verschuilen zich achter de audits zonder op de beelden te reageren. Colruyt (en daarmee ook Spar en Okay) en Carrefour volgen het voorbeeld van Herta en Nestle. Colruyt voegt daar aan toe "Volgens de AFP (Agence France Presse) is ook bekend gemaakt dat een klacht werd ingediend in het parket van Moulins, in Frankrijk. De procedure is nog lopend. Op basis van die informatie hebben we beslist om voorlopig geen producten van Herta uit de rekken te halen." Alleen Delhaize veroordeelt expliciet wat er in de beelden te zien is.

Reactie Herta

Herta laat verwijst in een reactie naar de audits die werden uitgevoerd n.a.v. de eerste undercoverbeelden die verschenen en reageert niet op de beelden zelf. Animal Rights heeft verdere uitleg gevraagd: met name of de beelden ook deel uitmaken van de audits, wat de reactie van Herta op de beelden is en of zij veroordelen wat er op de beelden te zien is. Als dit al gebeurt in het 'modelbedirjf' wat is de toestand dan bij de overige leveranciers?

Animal Rights legde bovenstaande vragen ook voor aan moederbedrijf Nestlé.

Stop de promotie van vlees en zuivel Teken de petitie Slacht

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer