Main content

Inhoud

Animal Rights lanceert petitie: weg met bont in België

Nieuws: 10 november 2020
Bont

Eind 2023 is het definitief gedaan met het kweken van pelsdieren in België. De laatste nertsenfokkers moeten dan hun deuren sluiten. België importeert echter ook jaarlijks voor miljoenen euro's aan dierenhuiden en afgewerkte bontproducten. Animal Rights stuurt een verzoekschrift naar de kamer waarin we vragen dat ook de invoer van bont en bontproducten wordt verboden! Zolang een land bontverkoop toestaat, is het medeplichtig aan de gruwel van de bontindustrie.

Teken hier de petitie: Weg met bont in België!

Internationale horrorindustrie

Ook in andere (Europese landen) lijden pelsdieren. Er komen steeds weer nieuwe beelden, de ene al gruwelijker dan de andere, aan het licht. Zo waren er in 2020 verschrikkelijke beelden van vossen in Finland en van een nertsenhouderij in Polen.

Tegelijkertijd krijgt het verbod op het fokken van dieren voor bont steeds meer bijval wereldwijd. Intussen verbieden al 14 Europese landen en Japan het fokken van pelsdieren. In 8 andere Europese landen, waaronder Polen en Ierland, loopt het debat nog. Daarnaast hebben India en de Amerikaanse staat California al een verbod op de import van bont.1

Het is inconsequent om de bontproductie vanwege ethische en maatschappelijke weerstand in eigen land te verbieden, maar tegelijkertijd de import en handel van bont dat elders op eveneens onethische wijze is verkregen wel toe te staan. De volgende stap in het uit de wereld helpen van de horror van de bontindustrie is bij ons een importverbod op bontproducten invoeren.

Daarbovenop werd er COVID-19 vastgesteld bij nertsenfokkers in Nederland, Denemarken, Zweden, Italië en Spanje. In Vlaanderen is er tot nu toe geen corona aangetroffen op nertsenfokkerijen, maar we importeren wel nog steeds producten uit andere landen en steunen zo een industrie die niet enkel een gevaar is voor de dierlijke maar ook voor de menselijke gezondheid.

Bont uit de mode

Er vindt een hoopvolle verandering plaats in modeland. Grote modehuizen kiezen steeds vaker voor een bontvrij beleid omwille van maatschappelijke kritiek. Afgelopen jaren sloegen Hugo Boss, Armani, Gucci, Michael Kors en Jimmy Choo en nog veel andere grote modehuizen één voor één een nieuwe weg in door te kiezen voor een bontvrij beleid. Ook merken en ketens van bij ons zoals Torfs, JBC, AS Adventure en Zeb laten bont links liggen.1

Donatella Versace zei tijdens een interview met 1843 Magazine van The Economist: “Bont? Daar ben ik klaar mee. Ik wil geen dieren doden om mode te maken. Het voelt niet goed. Giorgio Armani stopte met bont vanwege “de bescherming van, en de zorg voor, het milieu en dieren.”

Stella Mccarthy gaat nog een stapje verder richting cruelty-free fashion en gebruikt niet langer bont, dons of leer in haar ontwerpen.2

Het draagvlak voor bont is dus in grote delen van de wereld tanende. Dit neemt niet weg dat bont nog op grote schaal wordt verwerkt in met name kleding. Daarbij komt dat veel mensen die bont kopen dat niet doorhebben, omdat zij ervan uitgaan dat het gaat om nepbont. Jarenlange bewustmaking en educatie heeft dus vooralsnog niet het gewenste effect gehad. Ook om deze redenen is een importverbod wenselijk.

Bontimport

Betrouwbare cijfers over de wereldwijde bontproductie zijn er niet. Maar het staat vast dat China en Denemarken de grootste bontproducenten wereldwijd zijn.

Volgens de Aziatische dierenwelzijnsorganisatie ACT produceerde China in 2014 53% van het wereldwijde nertsenbont (60 miljoen pelsen), 86% van het vossenbont (13 miljoen pelsen) en bijna 100% van het bont afkomstig van wasbeerhonden (14 miljoen pelsen). Deze cijfers fluctueren echter sterk, in 2016 kelderde de Chinese bontproductie omwille van eerdere overproductie. Intussen zou de productie een plateau bereikt hebben.1

Europa produceerde in 2015 meer dan 45 miljoen pelsen van nertsen, vossen, chinchilla’s en wasberen. De grootste Europese producenten waren op dat moment Denemarken, Polen, Nederland en Finland. België produceerde ‘maar’ 160.000 pelsen van nertsen.2

De handel in bont is relatief onbeduidend in België. Vorig jaar importeerde België voor ongeveer zes miljoen euro aan bontproducten buiten de EU en exporteerden we voor anderhalf miljoen euro. China is de belangrijkste handelspartner: wij exporteren voornamelijk nertsenhuiden naar daar en importeren afgewerkte bontproducten. Dit is een bijkomend argument om voorgoed afscheid te nemen van een economisch weinig belangrijke sector, die verantwoordelijk is voor omvangrijk dierenleed.3

Lees ook: Nertsenpelsen niets waard op recentste bontveiling.

Handelsbelemmeringen

De Europese Unie en de Wereldhandelsorganisatie verbieden vaak handelsmaatregelen, maar een maatregel die handelsbelemmerend is, kan wel gerechtvaardigd worden op basis van bijvoorbeeld volksgezondheid en ‘openbare zedelijkheid’, de eigen waarden en normen dus.

Het zou bovendien niet de eerste keer zijn dat België om ethische redenen bepaalde producten verbiedt ondanks de inperking van de economische vrijheid die dat met zich meebrengt. België was in 2004 een van de eerste landen die de import van zeehondenproducten en honden- en kattenbont verbood.1 Vijf jaar later volgde de Europese Unie met een algemeen verbod. Een wet die de import, inkoop, verkoop en doorvoer van bont, ongelooide huiden en producten waarin bont is verwerkt verbiedt, zet dit precedent voort.2

Verzoekschrift

Om al bovenstaande redenen wil Animal Rights dat er in 2023, wanneer de laatste nertsenfokkerij sluit, meteen ook een importverbod komt voor bontproducten. Daarom dienen we een verzoekschrift in bij het federaal Parlement. Met onze petitie roepen we burgers op om dit initiatief te steunen, zodat we voorgoed komaf kunnen maken met bont in België!

In Nederland lanceerde Animal Rights samen met bont voor dieren een burgerinitiatief om de import van bont te stoppen.

Weg met bont in België! Teken de petitie voor een verbod op de import van bont! Bont

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer